Bộ 10 đề thi giữa kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức có đáp án

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(3.3 K )
150,000 ₫
13.3 K Đã bán 3.3 K

Bộ 10 đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo có đáp án

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(674 )
Word
150,000 ₫
78 17.7 K Đã bán 674

Bài giảng Powerpoint Toán 8 Kết nối tri thức

Bộ bài giảng điện tử Toán lớp 8 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(3.6 K )
500,000 ₫
173.6 K Đã bán 3.6 K

Bộ 10 đề thi giữa kì 1 Toán 8 Cánh diều có đáp án

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1.4 K )
150,000 ₫
1.4 K Đã bán 1.4 K

Bài tập Tiếng Anh 8 ilearn Smart World có đáp án

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(2.8 K )
200,000 ₫
22.8 K Đã bán 2.8 K

Giáo án Toán 8 Kết nối tri thức (năm 2023) | Giáo án Toán 8 mới, chuẩn nhất

Bộ giáo án Toán 8 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 03/2024.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(8.2 K )
500,000 ₫
98.2 K Đã bán 8.2 K

Bộ 10 đề thi giữa kì 1 Toán 8 Chân trời sáng tạo có đáp án

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1.4 K )
150,000 ₫
51.4 K Đã bán 1.4 K

Giáo án Ngữ văn 8 Kết nối tri thức (năm 2023) | Giáo án Ngữ văn 8 mới, chuẩn nhất

Bộ giáo án Ngữ văn 8 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(10.7 K )
500,000 ₫
10.7 K Đã bán 10.7 K

Bộ 30 đề thi HSG Tiếng Anh 8 năm 2023 có đáp án

Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1.2 K )
100,000 ₫
111.2 K Đã bán 1.2 K

Giáo án Tiếng Anh 8 Global success (năm 2023) | Giáo án Tiếng Anh 8 mới, chuẩn nhất

Bộ giáo án Tiếng Anh 8 Global success được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(463 )
500,000 ₫
6.5 K Đã bán 463
zalo Nhắn tin Zalo