Giáo án điện tử Ngữ văn 7 Kết nối tri thức (Bài giảng PPT)

Bộ bài giảng điện tử Ngữ văn 7 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023.  

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(5.4 K )
400,000 ₫
225.4 K Đã bán 5.4 K

Bài giảng Powerpoint Ngữ văn 6 Kết nối tri thức

Bộ bài giảng điện tử Ngữ văn 6 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(8.4 K )
400,000 ₫
488.4 K Đã bán 8.4 K

Bài giảng Powerpoint Toán 8 Kết nối tri thức

Bộ bài giảng điện tử Toán lớp 8 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(3.6 K )
500,000 ₫
173.6 K Đã bán 3.6 K

Giáo án Toán 8 Kết nối tri thức (năm 2023) | Giáo án Toán 8 mới, chuẩn nhất

Bộ giáo án Toán 8 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 03/2024.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(8.2 K )
500,000 ₫
98.2 K Đã bán 8.2 K

Bài giảng Powerpoint Toán 10 Kết nối tri thức

Bộ bài giảng điện tử Toán 10 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024.  

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(716 )
400,000 ₫
1.7 K Đã bán 716

Giáo án Ngữ văn 8 Kết nối tri thức (năm 2023) | Giáo án Ngữ văn 8 mới, chuẩn nhất

Bộ giáo án Ngữ văn 8 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(10.7 K )
500,000 ₫
10.7 K Đã bán 10.7 K

Giáo án Ngữ văn 7 Kết nối tri thức (năm 2023) | Giáo án Ngữ văn 7 mới, chuẩn nhất

Bộ giáo án Ngữ văn 7 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(5.3 K )
300,000 ₫
145.3 K Đã bán 5.3 K

Giáo án KHTN 6 Kết nối tri thức (năm 2023) | Giáo án Khoa học tự nhiên 6 mới, chuẩn nhất

Bộ giáo án Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(3 K )
300,000 ₫
123 K Đã bán 3 K

Giáo án Ngữ văn 6 Kết nối tri thức (năm 2023) | Giáo án Ngữ văn 6 mới, chuẩn nhất

Bộ giáo án Ngữ văn 6 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(4.8 K )
300,000 ₫
184.8 K Đã bán 4.8 K

Bài giảng Powerpoint Ngữ văn 7 Kết nối tri thức

Bộ bài giảng điện tử Ngữ văn 7 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1.7 K )
400,000 ₫
131.7 K Đã bán 1.7 K
zalo Nhắn tin Zalo