(400+) Trò chơi powerpoint (hay nhất)

22.6 K 11.3 K lượt tải

Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

200.000 ₫

Giáo án Toán 8 Kết nối tri thức | Giáo án Toán 8 mới, chuẩn nhất

27.3 K 13.6 K lượt tải

Bộ giáo án Toán 8 Kết nối tri thức đã cập nhật đủ Cả năm.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

500.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Ngữ văn 6 Kết nối tri thức

19.4 K 9.7 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Ngữ văn 6 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫

Giáo án Tiếng việt lớp 1 Kết nối tri thức (năm 2024) | Giáo án Tiếng việt lớp 1 mới, chuẩn nhất

10.1 K 5.1 K lượt tải

Bộ giáo án Tiếng việt lớp 1 Kết nối tri thức đã cập nhật đủ Cả năm.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

300.000 ₫

Bài giảng powerpoint Toán 8 Chân trời sáng tạo

756 378 lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Toán 8 Chân trời sáng tạo đã cập nhật đủ Cả năm. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

500.000 ₫

Giáo án Ngữ văn 6 Kết nối tri thức (năm 2024) | Giáo án Ngữ văn 6 mới, chuẩn nhất

12.4 K 6.2 K lượt tải

Bộ giáo án Ngữ văn 6 Kết nối tri thức đã cập nhật đủ Cả năm.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

300.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo

0.9 K 462 lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 (sách mới) | Bài giảng Powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 1

146 73 lượt tải

Bộ giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 (sách mới) đã cập nhật đủ Cả năm.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫

Giáo án điện tử Ngữ văn 7 Kết nối tri thức (Bài giảng PPT)

11.1 K 5.5 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Ngữ văn 7 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023.  

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫

Giáo án Ngữ văn 7 Kết nối tri thức (năm 2024) | Giáo án Ngữ văn 7 mới, chuẩn nhất

16.4 K 8.2 K lượt tải

Bộ giáo án Ngữ văn 7 Kết nối tri thức đã cập nhật đủ Cả năm

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

300.000 ₫
zalo Nhắn tin Zalo