(400+) Trò chơi powerpoint (hay nhất)

28.4 K 14.2 K lượt tải

Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

200.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Ngữ văn 6 Kết nối tri thức

20.4 K 10.2 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Ngữ văn 6 Kết nối tri thức đã cập nhật đủ Cả năm. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Toán lớp 4 Kết nối tri thức

3.1 K 1.6 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Toán lớp 4 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

500.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Ngữ văn 6 Cánh diều

2.3 K 1.2 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Ngữ văn 6 Cánh diều đã cập nhật đủ Cả năm. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Vật lí - KHTN 8 Kết nối tri thức

2.3 K 1.2 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử KHTN - Vật lí lớp 8 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

300.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Toán 10 Kết nối tri thức

3 K 1.5 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Toán 10 Kết nối tri thức đã cập nhật đủ Cả năm. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Vật lí 11 Kết nối tri thức

4.9 K 2.4 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Vật lí 11 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫

Bài giảng powerpoint Toán 8 Chân trời sáng tạo

894 447 lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Toán 8 Chân trời sáng tạo đã cập nhật đủ Cả năm. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

500.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Tiếng việt lớp 4 Kết nối tri thức

4.2 K 2.1 K lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Tiếng việt lớp 4 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

500.000 ₫

Bài giảng Powerpoint Toán 10 Chân trời sáng tạo

0.9 K 472 lượt tải

Bộ bài giảng điện tử Toán 10 Chân trời sáng tạo đã cập nhật đủ Cả năm. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

400.000 ₫
zalo Nhắn tin Zalo