Bộ 10 đề thi cuối kì 2 Toán 10 Chân trời sáng tạo có đáp án

6.4 K 3.2 K lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Toán Học
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề cuối học kì 2 môn Toán 10 bộ Chân trời sáng tạo mới nhất nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%

Đánh giá

4.6 / 5(6362 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
Câu hỏi trắc nghiệm: 35 câu (70%)
Câu hỏi tự luận : 3 câu (30%)
TT
Nội dung
kiến thức
Đơn vị kiến thức
Mức độ nhận thức Tổng
%
tổng
điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng
cao
Số CH
Thời
gian
(phút)
Số
CH
Thời
gian
(phút)
Số
CH
Thời
gian
(phút)
Số
CH
Thời
gian
(phút)
Số
CH
Thời
gian
(phút)
TN TL
1
Bất phương
trình bậc
hai một ẩn
1.1. Dấu của tam thức
bậc hai
1 1 1
9 12
1.2. Giải bất phương
trình bậc hai một ẩn
1 1 1 2 2
1.3. Phương trình quy
về phương trình bậc hai
1 2 1* 6 1 1*
2 Phương 2.1. Tọa độ vectơ 3 3 1 2 4 31 38
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
pháp tọa độ
trong mặt
phẳng
2.2. Đường thẳng trong
mặt phẳng tọa độ
2 3 1 2 1 4 4
2.3. Đường tròn trong
mặt phẳng tọa độ
2 3 2 4 1 10 4 1
2.4. Ba đường conic 2 2 1 2 3
3
Đại số tổ
hợp
3.1. Quy tắc cộng
quy tắc nhân
1 1 2 4 3
35 32
3.2. Hoán vị, chỉnh hợp,
tổ hợp
2 2 1 2 1
*
6 3 1*
3.3. Nhị thức Newton 1 2 2 3 1 4 4
4 Xác suất
4.1. Không gian mẫu
biến cố
2 1 1 2 3
15 18
4.2. Xác suất của biến
cố
1 1 2 3 1 12 3 1
Tổng
18 20 15 28 4 30 1 12 35
3
Tỉ lệ (%) 36 30 24 10
70
30 100
Tỉ lệ chung (%) 70 30
100
100
Lưu ý:
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1
lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao tô màu xanh lá là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải
tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- 1* là một ý trong một câu hỏi tự luận.
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra,
đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ nhận
thức
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận
dụng
Vận
dụng
cao
1 Bất phương trình
bậc hai một ẩn
1.1. Dấu tam thức
bậc hai
Nhận biết:
- Giải thích được định lí về dấu tam thức bậc hai
từ việc quan sát đồ thị hàm số bậc hai.
1
1.2. Giải bất
phương trình bậc
hai một ẩn
Nhận biết:
- Nhận biết được bất phương trình bậc hai một
ẩn.
Thông hiểu:
- Giải được bất phương trình bậc hai
Vận dụng:
- Vận dụng được kiến thức về bất phương trình
bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.
1 1
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
1.3. Phương trình
quy về phương
trình bậc hai
Nhận biết:
- Nhận biết nghiệm của phương trình dạng:
.
Thông hiểu:
- Biết được số nghiệm của phương trình dạng:
.
Vận dụng:
- Giải được phương trình quy về phương trình
bậc hai;
- Vận dụng trong bài toán thực tế có liên quan.
1 1*
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85

Mô tả nội dung:ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
Câu hỏi trắc nghiệm: 35 câu (70%)
Câu hỏi tự luận : 3 câu (30%)
Mức độ nhận thức Tổng Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Số CH % Nội dung cao Thời TT
Đơn vị kiến thức tổng kiến thức Thời Thời Thời Thời gian Số Số Số Số điểm gian gian gian gian TN TL (phút) CH CH CH CH (phút) (phút) (phút) (phút) 1.1. Dấu của tam thức 1 1 1 bậc hai
Bất phương 1.2. Giải bất phương 1 trình bậc 1 1 1 2 2 9 12 trình bậc hai một ẩn hai một ẩn 1.3. Phương trình quy 1 2 1* 6 1 1* về phương trình bậc hai 2 Phương 2.1. Tọa độ vectơ 3 3 1 2 4 31 38

2.2. Đường thẳng trong 2 3 1 2 1 4 4
pháp tọa độ mặt phẳng tọa độ
trong mặt 2.3. Đường tròn trong 2 3 2 4 1 10 4 1 phẳng mặt phẳng tọa độ 2.4. Ba đường conic 2 2 1 2 3 3.1. Quy tắc cộng và 1 1 2 4 3 quy tắc nhân Đại số tổ 3
3.2. Hoán vị, chỉnh hợp, 35 32 hợp 2 2 1 2 1* 6 3 1* tổ hợp 3.3. Nhị thức Newton 1 2 2 3 1 4 4 4.1. Không gian mẫu và 2 1 1 2 3 biến cố 4 Xác suất 15 18 4.2. Xác suất của biến 1 1 2 3 1 12 3 1 cố Tổng 18 20 15 28 4 30 1 12 35 3 Tỉ lệ (%) 36 30 24 10 70 30 100 Tỉ lệ chung (%) 70 30 100 100 Lưu ý:


- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao tô màu xanh lá là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải
tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- 1* là một ý trong một câu hỏi tự luận.


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, TT
Nội dung kiến thức
Đơn vị kiến thức Vận đánh giá Nhận Thông Vận dụng biết hiểu dụng cao 1 Bất phương trình Nhận biết: bậc hai một ẩn
1.1. Dấu tam thức - Giải thích được định lí về dấu tam thức bậc hai 1 bậc hai
từ việc quan sát đồ thị hàm số bậc hai.
1.2. Giải bất Nhận biết: 1 1
phương trình bậc - Nhận biết được bất phương trình bậc hai một hai một ẩn ẩn. Thông hiểu:
- Giải được bất phương trình bậc hai Vận dụng:
- Vận dụng được kiến thức về bất phương trình
bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.

Nhận biết:
- Nhận biết nghiệm của phương trình dạng: . Thông hiểu:
1.3. Phương trình - Biết được số nghiệm của phương trình dạng: quy về phương 1 1* trình bậc hai . Vận dụng:
- Giải được phương trình quy về phương trình bậc hai;
- Vận dụng trong bài toán thực tế có liên quan.


zalo Nhắn tin Zalo