Bộ 20 đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều có đáp án

13.3 K 6.7 K lượt tải
Lớp: Lớp 7
Môn: Toán Học
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 20 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 20 đề giữa học kì 1 gồm: 10 đề có đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết; 10 đề theo các trường môn Toán 7 bộ Cánh diều mới nhất nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 7.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(13331 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
Bộ sách: Cánh diều – Toán 7
Đề kiểm tra giữa học kì I năm học 2022 – 2023
ĐỀ SỐ 01
A. Ma trận đề kiểm tra giữa kì I
Môn: Toán – Lớp 7 – Thời gian làm bài: 90 phút
TT Chủ đề
Nội dung/ Đơn vị
kiến thức
Mức độ đánh giá
Tổng %
điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1
Số hữu tỉ
Số hữu tỉ và tập hợp
các số hữu tỉ. Thứ tự
trong tập hợp các số
hữu tỉ
2
42,5%
Các phép tính với số
hữu tỉ
1 4 1 1
2 Số thực
Số vô tỉ. Căn bậc hai
số học
1 2 12,5%
Mọi thắc mắc xin vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
3
Các hình
khối trong
thực tiễn
H$nh h%p chữ nhật và
h$nh lập phương.
H$nh lăng tr) đứng
tam giác,h$nh lăng tr)
đứng tứ giác
2 1 1 1 32,5%
4
Góc và
đường thẳng
song song
Góc ở vị trí đặc biệt.
Tia phân giác của m%t
góc
1 1 1 12,5%
Tổng: Số câu
Điểm
6 câu
1,5đ
1 câu
0,5đ
2 câu
0,5đ
8 câu
4,5đ
2 câu
2,5đ
1 câu
0,5đ
20 câu
10đ
Tỉ lệ % 20% 50% 25% 5% 100%
Tỉ lệ chung 70% 30% 100%
Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp đ% nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa
chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp đ% thông hiểu, vận d)ng và vận d)ng cao là câu hỏi tự luận.
Mọi thắc mắc xin vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng
phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
Mọi thắc mắc xin vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN – LỚP 7
TT Chương/ Chủ đề Mức độ đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Số hữu
tỉ
Số hữu tỉ và
tập hợp các
số hữu tỉ.
Thứ tự trong
tập hợp các
số hữu tỉ
Nhận biết:
- Nhận biết được tập hợp các số
hữu tỉ.
- Nhận biết được số đối của một số
hữu tỉ.
- Nhận biết được thứ tự trong tập
hợp các số hữu tỉ.
- Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục
số.
2TN
Các phép
tính với số
hữu tỉ
Thông hiểu:
- Phép tính luỹ thừa với số mũ tự
nhiên của một số hữu tỉ và một số
tính chất của phép tính đó (tích và
thương của hai luỹ thừa cùng cơ số,
1TN
4TL
Mọi thắc mắc xin vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
luỹ thừa của luỹ thừa).
- Thứ tự thực hi<n các phép tính,
quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển
vế trong tập hợp số hữu tỉ.
- Sử dụng các tính chất giao hoán,
kết hợp, phân phối của phép nhân
đối với phép cộng, quy tắc dấu
ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán
(tính viết và tính nhEm, tính nhanh
một cách hợp lí).
Vận d)ng:
Giải quyết được một số vấn đề thực
tế gắn với các phép tính về số hữu
tỉ. (ví dụ: các bài toán liên quan đến
chuyển động trong Vật lí, tính tiền
đi<n, tính giá tiền sản phEm trước
và sau khi giảm giá,...).
1TL
Mọi thắc mắc xin vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85

Mô tả nội dung:Bộ sách: Cánh diều – Toán 7
Đề kiểm tra giữa học kì I năm học 2022 – 2023 ĐỀ SỐ 01
A. Ma trận đề kiểm tra giữa kì I
Môn: Toán – Lớp 7 – Thời gian làm bài: 90 phút Mức độ đánh giá Nội dung/ Đơn vị Tổng % TT Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao kiến thức điểm TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số hữu tỉ và tập hợp
các số hữu tỉ. Thứ tự 2
Số hữu tỉ trong tập hợp các số 1 42,5% hữu tỉ
Các phép tính với số 1 4 1 1 hữu tỉ
Số vô tỉ. Căn bậc hai 2 Số thực 1 2 12,5% số học


Hình hộp chữ nhật và
Các hình hình lập phương. khối trong 3
Hình lăng trụ đứng 2 1 1 1 32,5%
thực tiễn tam giác,hình lăng trụ đứng tứ giác Góc và
Góc ở vị trí đặc biệt.
4 đường thẳng Tia phân giác của một 1 1 1 12,5% song song góc Tổng: Số câu 6 câu 1 câu 2 câu 8 câu 2 câu 1 câu 20 câu Điểm 1,5đ 0,5đ 0,5đ 4,5đ 2,5đ 0,5đ 10đ Tỉ lệ % 20% 50% 25% 5% 100% Tỉ lệ chung 70% 30% 100% Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là câu hỏi tự luận.


- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng
phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.


BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN – LỚP 7
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Chương/ Chủ đề Mức độ đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 1 Số hữu Nhận biết: tỉ
- Nhận biết được tập hợp các số
Số hữu tỉ và hữu tỉ.
tập hợp các - Nhận biết được số đối của một số số hữu tỉ. hữu tỉ. 2TN
Thứ tự trong - Nhận biết được thứ tự trong tập
tập hợp các hợp các số hữu tỉ. số hữu tỉ
- Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số. Các phép Thông hiểu: 1TN
tính với số - Phép tính luỹ thừa với số mũ tự 4TL hữu tỉ
nhiên của một số hữu tỉ và một số
tính chất của phép tính đó (tích và
thương của hai luỹ thừa cùng cơ số,


luỹ thừa của luỹ thừa).
- Thứ tự thực hiện các phép tính,
quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển
vế trong tập hợp số hữu tỉ.
- Sử dụng các tính chất giao hoán,
kết hợp, phân phối của phép nhân
đối với phép cộng, quy tắc dấu
ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán
(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). Vận dụng: 1TL
Giải quyết được một số vấn đề thực
tế gắn với các phép tính về số hữu
tỉ. (ví dụ: các bài toán liên quan đến
chuyển động trong Vật lí, tính tiền
điện, tính giá tiền sản phẩm trước và sau khi giảm giá,...).


zalo Nhắn tin Zalo