Bộ 40 đề luyện thi vào 10 trắc nghiệm môn Tiếng Anh có đáp án

4.6 K 2.3 K lượt tải
Lớp: Ôn vào 10
Môn: Tiếng Anh
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 40 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 40)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 603 302 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 2

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 39)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  676 338 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 3

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 38)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  389 195 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 4

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 37)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  315 158 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 5

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 36)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  382 191 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 6

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 35)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  378 189 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 7

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 34)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  599 300 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 8

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 33)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  260 130 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 9

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 32)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  303 152 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 10

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 31)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  502 251 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 11

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 30)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  314 157 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 12

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 29)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  491 246 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 13

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 28)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  376 188 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 14

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 27)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  323 162 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 15

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 26)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  384 192 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 16

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 25)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  464 232 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 17

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 24)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  318 159 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 18

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 23)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  238 119 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 19

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 22)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  266 133 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 20

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 21)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  213 107 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 21

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 20)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  275 138 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 22

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 19)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  332 166 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 23

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 18)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  321 161 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 24

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 17)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  338 169 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 25

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 16)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  270 135 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 26

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 15)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  454 227 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 27

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  303 152 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 28

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  813 407 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 29

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  423 212 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 30

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  273 137 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 31

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  653 327 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 32

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  334 167 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 33

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  387 194 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 34

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  595 298 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 35

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  359 180 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 36

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  263 132 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 37

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  426 213 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 38

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  363 182 lượt tải
  Miễn phí
  Miễn phí
 • 39

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  315 158 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 40

  Đề thi trắc nghiệm Tiếng anh 10 năm 2022 - 2023 (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 571 286 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 40 đề thi trắc nghiệm ôn vào 10 môn Tiếng anh mới nhất nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi ôn vào 10 môn Tiếng Anh.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(4626 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:


ĐỀ SỐ 1
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. tried B. obeyed C. cleaned D. asked 2. A. near B. fear C. bear D. dear
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three
in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. correct B. provide C. produce D. finish 4. A. engineer B. national C. architect D. scientist
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction
in each of the following questions.

5. Before she became a film star, she has been a stand-up comedian. A B C D
6.
The teacher is telling the pupils what to use the new equipment. A B C D
7.
Thank you for inviting me to the party. I wish I can but I can’t. A B C D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
8. I telephoned the station to make________of the time of the train. A. sure B. true C. real D. right
9. I’ve lived in this house ________1990 A. from B. since C. for D. in
10. She can’t afford that book because she has________money. A. a lot of B. few C. much D. little.
11. She spoke quietly to him ________nobody also could hear a word. A. because B. if C. although D. so that
12. That man is ________ deaf to hear what we say A. so B. enough C. too D. not
13. Vietnamese language is different ________English language. A. from B. on C. in D. at
14. The _________destroyed the Central Bank A. famine B. strike C. capitalism D. earthquake
15. Over the next few days, the girls _______Ho Chi Minh’s Mausoleum. A. will visit B. visited C. are visiting D. visits
16. I had _________ to the countryside last month. A. a two-day trip B. a two-days trip C. two-day trip D. two-days trip
17. No one died in the accident, _____? A. didn’t they B. did he C. didn't he D. did they
18. He's a choreographer who has drawn _____ from Javanese dance. A. inspired B. inspirational C. inspiration D. inspirationally
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete
each of the following exchanges.

19. Mary and her friend –Jane are talking about their plan at weekend.
-Mary:“Why don’t we go to the cinema ?”
- Jane:“_____________” A. Will you join us? B. Yes, lets! C. I’d like it D. What play is it?
20. David and Linda are talking about the environmental problem.
-David:“ I think to reduce pollution people should use public transport instead of their own cars.” -Linda:“________”


A. I don’t know.I just don’t think it’s for me. B. What nonsense! C. Yes, let’s.
D. I can’t agree with you more.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the
underlined word in each of the following questions.

21. Family members who live apart try to be together at Tet. A.beside B. away C. near D. close
22. The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination. A. effects B. symptoms C. hints D. demonstrations
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word(s)in each of the following questions.

23. When being interviewed, You should foc
us on what the interviewer is saying or asking you.
A. to pay no attention to B. be interested in C. be related
D. express interested in
24. Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest. A. hungry B. poor C. rich D. full
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Electricity is the most common form of energy used today. In the modern world, (25)_________ is
instantly available at the touch of a switch. Electricity has numerous uses. The most common use of
electricity is to provide artificial lighting. In factories, electricity is used to (26)_________ the electric
motor of machines. In offices, electricity is used to light up (27)_________ workplace. It is also used to
operate air-conditioners, computers (28)_________ many other machines. 25. A. gas B. water C. electricity D. coal 26. A. driven B. drive C. driving D. drove 27. A. a B. any C. the D. many 28. A. but B. so C. because D. and
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the questions.

English is one of the most popular languages in the world.It comes second in the number of speakers
after Chinese.In Vietnam, more and more people are studying English and they consider it a key to
success.However, not everyone knows how to learn English effectively.
The best way to improve the four skills: speaking, listening, reading, and writing is to practice
regularly.You should make use of every opportunity to speak English with friends in class or at English
speaking clubs or ourselves in front of the mirror.Learning by heart all the words does not help much if
you do not read a lot because you will easily forget what you have learnt.Reading books, listening to
radio and watching films are better ways to me
morize words.Besides.English learners should not be so
shy because making mistakes is unavoidable in learning foreign languages.Practicing speaking a lot is a
good way to correct your mistakes.
29. The word “memorize" in paragraph 2 is CLOSEST in meaning to ______. A. remember B. forget C. communicate
30. A good way to correct your mistakes is ________.
A. avoiding speaking English
B. stopping learning English
C. practicing speaking English a lot
31. According to the passage, which of the following statements is TRUE?
A. You should never speak English with yourselves.
B. Many Vietnamese people consider English a key to success.
C. English learner should be shy if they make mistakes.
32. The passage is mainly about ______.
A. how to learn English effectively


B. people who study English in Vietnam
C. how to read books, listen to radio and watch films
Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.

33. He told her about the book. He liked it best.
A.
He told her about the book which he liked it best.
B. He told her about the book which he liked best.
C. He told her about the book whom he liked best.
D. He told her about the book whose he liked best.
34. I always give my mother flowers on Mother’s Day.
A.
My mother always is given flowers on Mother’s Day.
B. Flowers is always given by my mother on Mother’s Day.
C. My mother is always given flowers on Mother’s Day.
D. My mother is given always flowers on Mother’s Day.
35. I'm looking for a job as a secretary.
A.
I'm looking for someone who works as a secretary.
B. I'm trying to find a job as a secretary.
C. A secretary is looking for a job as my job.
D. I was offered a job as a secretary.
36. Mr.Richards lost his job because he was late every day.
A.
If Mr.Richards were late every day, he would lose his job.
B. If Mr.Richards had been late every day, he would have lost his job.
C. If Mr.Richards weren't late every day, he wouldn't lose his job.
D. If Mr.Richards hadn't been late every day, he wouldn't have lost his job.
37. The black dress is more expensive than the white one.
A.
The black dress is cheaper than the white one.
B. The black dress is not as expensive as the white one.
C. The white dress is not as expensive as the black one.
D. The white dress is as expensive as the black one.
38. Although she is intelligent, she doesn't do well at school.
A.
In spite of intelligent, but she doesn't do well at school.
B. Despite being intelligent, she doesn't do well at school.
C. Even though her intelligence, she doesn't do well at school.
D. In spite the fact that she is intelligent, she doesn't do well at school.
39. The dictionary was so expensive that I didn't buy it.
A.
The dictionary was enough expensive for me to buy.
B. The dictionary was too expensive for me to buy it.
C. It was an expensive dictionary so that meant I didn't buy.
D. It was so an expensive dictionary that I didn't buy it.
40. "Don't walk on the grass", the gardener said to us.
A.
The gardener said to us don't walk on the grass.
B. The gardener told us not to walk on the grass.
C. The gardener suggested us not to walk on the grass.
D. The gardener advised us not walking on the grass. _____The end_____

Keys
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. tried B. obeyed C. cleaned D. asked 2. A. near B. fear C. bear D. dear
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three
in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. correct B. provide C. produce D. finish 4. A. engineer B. national C. architect D. scientist
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction
in each of the following questions.

5. Before she became a film star, she has been a stand-up comedian. A B C D
6.
The teacher is telling the pupils what to use the new equipment. A B C D
7. Thank you for inviting me to the party. I wish I can but I can’t. A B C D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
8. I telephoned the station to make________of the time of the train. A. sure B. true C. real D. right
9. I’ve lived in this house ________1990 A. from B. since C. for D. in
10. She can’t afford that book because she has________money. A. a lot of B. few C. much D. little
11. She spoke quietly to him ________nobody also could hear a word. A. because B. if C. although D. so that
12. That man is ________ deaf to hear what we say A. so B. enough C. too D. not
13. Vietnamese language is different ________English language. A. from B. on C. in D. at
14. The _________destroyed the Central Bank A. famine B. strike C. capitalism D. earthquake
15. Over the next few days, the girls _______Ho Chi Minh’s Mausoleum. A. will visit B. visited C. are visiting D. visits
16. I had _________ to the countryside last month. A. a two-day trip B. a two-days trip C. two-day trip D. two-days trip
17. No one died in the accident, _____? A. didn’t they B. did he C. didn't he D. did they
18. He's a choreographer who has drawn _____ from Javanese dance. A. inspired B. inspirational C. inspiration D. inspirationally
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete
each of the following exchanges.

19. Mary and her friend –Jane are talking about their plan at weekend.
-Mary:“Why don’t we go to the cinema ?”
- Jane:“_____________” A. Will you join us? B. Yes, lets! C. I’d like it D. What play is it?
20. David and Linda are talking about the environmental problem.
-David:“ I think to reduce pollution people should use public transport instead of their own cars.” -Linda:“________”


zalo Nhắn tin Zalo