Bộ trắc nghiệm Lịch sử 7 Cánh diều có đáp án

1.4 K 679 lượt tải
Lớp: Lớp 7
Môn: Lịch Sử
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Trắc nghiệm
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 21 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Trắc nghiệm Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 5 155 78 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 2

  Trắc nghiệm Bài 20: Việt Nam thời Lê Sơ (1428-1527)

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 230 115 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 3

  Trắc nghiệm Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 8 197 99 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 4

  Trắc nghiệm Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400-1407)

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 358 179 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 5

  Trắc nghiệm Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 8 315 158 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 6

  Trắc nghiệm Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 8 239 120 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 7

  Trắc nghiệm Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077)

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 6 253 127 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 8

  Trắc nghiệm Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 9 196 98 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 9

  Trắc nghiệm Bài 13: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009)

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 231 116 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 10

  Trắc nghiệm Bài 12: Vương quốc Lào

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 148 74 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 11

  Trắc nghiệm Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 294 147 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 12

  Trắc nghiệm Bài 8: Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 233 117 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 13

  Trắc nghiệm Bài 7: Văn hóa Trung Quốc

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 226 113 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 14

  Trắc nghiệm Bài 9: Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 177 89 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 15

  Trắc nghiệm Bài 10: Khái quát lịch sử Đông Nam Á

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 6 204 102 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 16

  Trắc nghiệm Bài 5: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 174 87 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 17

  Trắc nghiệm Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 242 121 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 18

  Trắc nghiệm Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 243 122 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 19

  Trắc nghiệm Bài 3: Phong trào văn hóa Phục Hưng

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 261 131 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 20

  Trắc nghiệm Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 180 90 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • 21

  Trắc nghiệm Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 174 87 lượt tải
  10.000 ₫
  10.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 mới nhất năm 2022 - 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(1358 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu Nhận biết
Câu 1. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
A. địa chủ và nông dân. B. chủ nô và nô lệ. C. nông dân và nông nô. D. lãnh chúa và nông nô. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: D
- Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là lãnh chúa và nông nô.
+ Lãnh chúa phong kiến hình thành từ bộ phận: quỹ tộc quân sự và tăng lữ được
nhà vua phân phong ruộng đất.
+ Nông nô hình thành từ bộ phận: nô lệ được giải phóng và nông dân mất ruộng đất.
Câu 2. Ở Tây Âu thời trung đại, lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những lực lượng nào? A. Quý tộc người Rô-ma.
B. Nô lệ được giải phóng.
C. Quý tộc quân sự và tăng lữ.
D. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: C
- Trong xã hội phong kiến Tây Âu thời trung đại, lãnh chúa phong kiến được hình
thành từ bộ phận: quỹ tộc quân sự và tăng lữ được nhà vua phân phong ruộng đất (SGK 7 - trang 6)
Câu 3. Ở Tây Âu thời trung đại, nông nô được hình thành từ những lực lượng nào? A. Tăng lữ giáo hội.


B. Quý tộc người Giéc-man.
C. Thủ lĩnh quân sự và tăng lữ giáo hội.
D. Nông dân bị mất đất và nô lệ được giải phóng. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: D
- Trong xã hội phong kiến Tây Âu thời trung đại, lãnh chúa phong kiến được hình
thành từ bộ phận: nông dân bị mất đất và nô lệ được giải phóng (SGK 7 - trang 6)
Câu 4. Thế kỉ III, người Giéc-man và các bộ tộc khác từ phương Bắc đã
A. tràn xuống nhâm nhập La Mã.
B. hình thành nên các vương quốc mới ở Tây Âu.
C. tấn công, làm sụp đổ đế chế La Mã.
D. sáng tạo ra đạo Thiên Chúa. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: A
Thế kỉ III, người Giéc-man và các bộ tộc khác từ phương Bắc đã tràn xuống nhâm
nhập La Mã (SGK 7 - trang 5).
Câu 5. Ở Tây Âu thời phong kiến, mỗi lãnh chúa phong kiến đều
A. có một lãnh địa riêng.
B. miễn giảm tô, thuế cho nông nô.
C. có một thành thị mang tên mình.
D. lao động vất cả cùng với nông nô. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: A
Ở Tây Âu thời phong kiến, mỗi lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng,
toàn quyền cai quản như một vị vua (SGK 7 - trang 6).
Câu 6. Thiên Chúa giáo do ai sáng lập ra? A. Chúa Giê-su.

B. Thánh A-la. C. Khổng Tử. D. Xít-đác-ta Gô-ta-ma. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: A
Thiên Chúa giáo do Chúa Giê-su sáng lập ra vào khoảng thế kỉ I tại vùng Giu-đê. Thông hiểu
Câu 7. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong xã hội phong kiến phân quyền ở Tây Âu là A. thành thị trung đại. B. lãnh địa phong kiến. C. pháo đài quân sự. D. nhà thờ giáo hội. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: B
Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong xã hội phong kiến phân quyền ở Tây Âu là
các lãnh địa phong kiến (SGK 7 - trang 6).
Câu 8. Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?
A. Trong lãnh địa, hoạt động trao đổi, buôn bán diễn ra tấp nập.
B. Là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến.
C. Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.
D. Nông nô là lực lượng lao động chủ yếu trong các lãnh địa. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: A
- Đặc điểm của lãnh địa:
+ Là vùng đất do vua ban cấp cho quý tộc tăng lữ dưới sự cai quản của các lãnh chúa phong kiến.


+ Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế trong lãnh địa
mang tính tự cung, tự cấp, rất ít có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài.
+ Cư dân trong lãnh địa gồm: nông nô và lãnh chúa. Nông nô là lực lượng sản xuất
chính, tạo ra mọi của cải vật chất trong lãnh địa; lãnh chúa không tham gia vào đời
sống sản xuất, mà sống sa hoa dựa trên sự bóc lột nông nô.
Câu 9. Nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến ở châu Âu mang đặc điểm như thế nào? A. Kinh tế hàng hóa.
B. Khép kín, tự cung, tự cấp.
C. Có sự giao lưu, buôn bán với bên ngoài.
D. Khép kín, tuyệt đối không có sự trao đổi với bên ngoài. Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: B
- Nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến mang tính chất: khép kín, tự cung, tự
cấp. Điều này được thể hiện ở việc:
+ Nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra.
+ Người ta chỉ trao đổi với bên ngoài những thứ mà họ không tự làm được như:
muối, sắt, lụa, hương liệu…
Câu 10. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là A. tăng lữ giáo hội. B. nô lệ. C. nông nô. D. lãnh chúa. Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Hoạt động kinh tê chủ yếu trong các lãnh địa là nông nghiệp mà nông nô là những
người trực tiếp tham gia lao động sản xuất.


zalo Nhắn tin Zalo