Bộ 15 đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 có đáp án

2.8 K 1.4 K lượt tải
Lớp: Lớp 6
Môn: Toán Học
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 23 249 125 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 22 97 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 23 99 50 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 24 92 46 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 23 96 48 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 24 76 38 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 25 107 54 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 24 94 47 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 24 81 41 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 24 85 43 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 15 đề thi cuối kì 1 gồm: 10 đề có đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết; 5 đề theo các trường môn Toán 6 bộ Cánh diều mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 6.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(2808 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN: TOÁN – LỚP 6 ĐỀ SỐ 01
A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Tổng Chương/ Vận dụng STT
Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng % Chủ đề cao điểm TN TL TN TL TN TL TN TL 1 Số tự
Số tự nhiên và tập hợp các 35% 1 nhiên
số tự nhiên. Thứ tự trong (0,25đ)
tập hợp các số tự nhiên.
Các phép tính với số tự 2 1
nhiên. Phép tính lũy thừa (1,0đ) (0,5đ)
với số mũ tự nhiên.


Tính chia hết trong tập hợp
các số tự nhiên. Số nguyên 1 1
tố. Ước chung và bội (0,25đ) (1,5đ) chung.
Số nguyên âm và tập hợp
các số nguyên. Thứ tự 2 1
trong tập hợp các số (0,5đ) (0,25đ) Số 2 nguyên. 35% nguyên
Các phép tính với số 1 3 1 1
nguyên. Tính chia hết trong (0,25đ) (1,5đ) (0,5đ) (0,5đ)
tập hợp các số nguyên.
Tam giác đều, hình vuông, 1
Các hình lục giác đều. (0,25đ) phẳng 3 20% trong
Hình chữ nhật, hình thoi, 1 1 1
thực tiễn hình bình hành, hình thang (0,25đ) (0,5đ) (1,0đ) cân. 4
Tính đối Hình có trục đối xứng. 2 10%
xứng của Hình có tâm đối xứng.

hình (0,5đ) phẳng
Vai trò của đối xứng trong trong thế 2
thế giới tự nhiên. giới tự (0,5đ) nhiên
Tổng: Số câu 10 2 6 4 1 23 Điểm (2,5đ) (0,5đ) (3,0đ) (3,5đ) (0,5đ) (10đ) 100 Tỉ lệ 25% 35% 35% 5% % 100 Tỉ lệ chung 60% 40% % Lưu ý:
Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn,
trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm
nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo