Bộ đề thi cuối kì 1 KHTN 6 Chân trời sáng tạo có đáp án

3.4 K 1.7 K lượt tải
Lớp: Lớp 6
Môn: KHTN
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 3 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 3 đề thi cuối kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo mới nhất nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Khoa học tự nhiên lớp 6.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(3425 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:MA TRẬN THI CUỐI HỌC KÌ 1
Môn: Khoa học tự nhiên 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Thời gian làm bài: 45 phút NỘI
CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐÁNH GIÁ Tổng cộng DUNG Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Phân môn Hóa học Chủ đề - Vận dụng cách 1: đo độ dài, thể tích, Các khối lượng vào phép đo thực tế.
Số câu: Số câu: Số câu: 0 Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: 1 câu 0 0 Số điểm: 0 1 0 Số điểm 1/3đ Số câu Số Số Số Số điểm Số Số điểm điểm: điểm: 0% điểm: 1/3 điểm: Tỉ lệ % 3,33% 0% 0% 0% 0% - Chỉ ra vật thể tự Chủ đề nhiên và vật thể 2: Các nhân tạo, vật vô thể của sinh và vật hữu chất. sinh. Số câu: Số Số câu: 1 Số Số câu: Số Số câu: 0 câu:0 Số điểm: câu:0 0 câu:0 1 câu Số câu Số Số 1/3 đ Số Số điểm: Số Số điểm 1/3 Số điểm điểm: điểm: 3,33% điểm: điểm: Tỉ lệ % 0% 0% 0% 0% 0%
Chủ đề - Nêu tính chất - Dự đoán được 3: của oxygen tình huống trên cơ

- Trình bày được sở đã học. Vận Oxygen thành phần các dụng giải thích tình và khí trong không huồng thực tế. không khí. Các biện khí pháp bảo vệ môi trường không khí.
Số câu: Số câu: Số câu: 0 Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: 2 câu 1 0 Số điểm: 0 1 0 Số điểm: 2/3đ Số câu Số Số Số Số điểm: Số Số điểm điểm: điểm: 0% điểm: 0 1/3đ điểm: Tỉ lệ % 1/3đ đ 3,33% 0đ 3,33% 0% 0%
Nhận ra các vật Chỉ ra các tính chất Giải thích các ứng
Chủ đề liệu, nguyên liệu, của nguyên liệu, dụng. 4:
nhiên liệu thông nhiên liệu trong dụng thực tế.
Số câu: Số câu: Số câu: 1 Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: 3 câu. 1 0 Số điểm: 0 1 0 Số điểm: 1 Số câu: Số điểm Số 1/3đ Số Số điểm: Số điểm Số điểm 1/3đ điểm: 3,33% điểm: 1/3đ điểm: 0 Tỉ lệ % 3,33% 3,33% 0% 0%
Chủ đề - Phân biệt được - Dựa vào tính chất 5: chất tinh khiết đặc trưng của hỗn Chất hỗn hợp, dung hợp nêu được tinh dịch, dung môi, phương pháp phù khiết - chất tan, huyền hợp để tách các Hỗn phù, nhũ tương chất ra khỏi hỗn hợp. hợp. Phương pháp tách các chất.


Số câu: Số câu: Số câu: 0 Số câu: Số câu:1 Số câu: Số câu: 3 câu. Số câu 2 0 Số điểm: 0 Số điểm: 0 Số điểm: 1đ Số điểm Số Số 0 Số 1/3đ Số Tỉ lệ điểm: điểm: 0% điểm: 0 3,33% điểm: phần 2/3đ 0% 1/3đ trăm 6,66% 0%
Số câu: Số câu: Số câu: 2 Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Tổng số 4 0 Số điểm: 0 4 0 10 câu Số Số 2/3đ Số Số điểm Số Tổng số điểm:
Tổng số điểm: điểm: 6,67% điểm: 4/3đ điểm: 10/3đ điểm 4/3đ 13,33% 33,33% Tỉ lệ % 13,33% 0% 0% 0%
Phân môn Sinh học Chủ đề
- Nêu được chức - Phân biệt được sự - Giải thích được 6: năng của lục lạp khác nhau của tế vì sao tế bào được Tế bào – bào động vật và tế coi là đơn vị cơ Đơn vị bào thực vật bản của sự sống cơ sở của sự sống Số câu Số câu: Số
Số câu:1 Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: 3 Số điểm 1 câu:0 Số 0 1 0 Số điểm: 1 Tỉ lệ % Số Số điểm:1/3 Số Số điểm: Số điểm điểm: điểm: 0 đ điểm: 0 1/3 đ điểm: 0 10% 1/3 đ đ đ đ
- Nêu được trình - Xác định được các tự sắp xếp các đặc điểm nào không Chủ đề cấp độ tổ chức phải của cơ thể đa 7: trong cơ thể đa bào
Từ tế bào theo thứ tự - Xác định được các bào đến nhất định sinh vật nhân thực, cơ thể đa bào trong một nhóm các loại sinh vật khác

Số câu
Số câu: Số câu: Số câu: 2 Số câu
Số câu: Số câu: Số câu: 3 câu Số điểm 1 0 Số điểm: Số 0 0 1 điểm = 10% Tỉ lệ % Số Số 2/3 đ
điểm: 0 Số điểm: Số điểm: điểm: 0 đ 0 đ điểm: 0 1/3 đ đ đ Chủ đề
- Chọn được các - Xác định được vị Giải thích được vì 8:
tiêu chí sử dụng trí phân loại của sao trùng roi có lục
Đa dạng để phân loại sinh một loài cho trước lạp và khả năng tự thế giới vật tổng hợp chất hữu sống - Nêu được cách cơ nhưng lại gọi tên khoa học không được xếp của một loài vào giới Thực vật Số câu
Số câu: Số câu: Số câu: 1 Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm 2 0 Số điểm: 0 1 0 4 câu Tỉ lệ % Số Số 1/3 đ Số Số điểm: Số 4/3 điểm = điểm: điểm: 0 điểm: 0 1/3 đ điểm: 0 13,33% 2/3 đ đ đ đ Tổng 1,33 điểm 1,33 điểm 0,67 điểm 3,33 điểm cộng Phân môn Vật lí Chương - Nêu được các - Phân biệt được - So sánh được các 9: khái niệm: lực,
trọng lượng và khối đặc điểm của trọng Lực khối lượng, lực lượng. lượng và khối hấp dẫn, trọng
- Phân biệt được lực lượng của một vật. lượng của vật, ma sát trượt và lực Áp dụng công thức lực tiếp xúc, lực ma sát nghỉ. P = 10m. không tiếp xúc. - Biểu diễn được - Vận dụng được - Phát biểu được một lực bằng mũi kiến thức về lực các tác dụng của tên có điểm đặt ma sát để giải lực gây cho vật. tại… thích được một số
- Nhận biết được - Phân biệt được hai hiện tượng đơn lực tiếp xúc là loại lực: lực tiếp giản cũng như giải


zalo Nhắn tin Zalo