Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều năm 2023

309 155 lượt tải
Lớp: Lớp 2
Môn: Tiếng việt
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 20 TL lẻ ( Xem chi tiết » )
Số trang: 93 trang


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 15)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 115 58 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 144 72 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 156 78 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 97 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 96 48 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 97 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 127 64 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 233 117 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 103 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 159 80 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 156 78 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 183 92 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 98 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 153 77 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 119 60 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 145 73 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 173 87 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 111 56 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 136 68 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 142 71 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 bao gồm 20 đề sách Cánh diều mới nhất năm 2022 - 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Tiếng Việt lớp 2.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(309 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Tài liệu bộ mới nhất

Mô tả nội dung:Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 – Học kì 2 – Cánh diều
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ SỐ 1
I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (3,5 điểm)
- Đàn gà mới nở – Trang 4 SGK Tiếng Việt 2 Tập 2 (Cánh diều)
- Gà mẹ làm gì để che chở cho gà con? Trả lời:
Đáp án: Gà mẹ dang đôi cánh cho đàn con biến vào trong để bảo vệ đàn con
trước bọn diều hâu và bọn quạ.
2. Đọc hiểu (6,5 điểm) Nữ thần Lúa
Nữ thần Lúa là con gái Ngọc Hoàng. Nàng được giao nhiệm vụ xuống
trần gian để nuôi sống loài người. Nữ thần làm phép cho những hạt giống gieo
xuống đất nảy mầm, mọc thành cây, kết bông mẩy hạt. Lúa chín tự về nhà
không cần gặt và không phải phơi phóng gì cả. Cần ăn, cứ bỏ gạo vào nồi sẽ
thành cơm. POP Một hôm, cô con gái nhà kia lười biếng. Sân chưa quét dọn,
cửa kho cũng chưa mở, lúa ở ngoài đã ùn ùn kéo về. Cô đập vào đầu bông lúa
mà mắng: “Người ta chưa dọn dẹp xong đã bỏ về. Gì mà hấp tấp thế.” Từ đó, nữ
thần Lúa nhất định không cho lúa bò về nữa. Người trần gian phải xuống tận
ruộng lấy từng bông. Mang về nhà tuốt từng hạt, phơi khô sau đó mang đi giã
thành gạo mới có thể nấu thành cơm. Sưu tầm


Câu 1. Nữ thần Lúa được giao nhiệm vụ xuống trần gian để làm gì? (0,5 điểm)
A. Nấu cơm cho con người.
B. Nuôi sống loài người.
C. Tiêu diệt những sinh vật có hại.
D. Tạo ra nhiều giống cây trồng. Trả lời:
Đáp án: B. Nuôi sống loài người.
Câu 2. Tại sao nữ thần Lúa không cho lúa bò về nữa? (0,5 điểm)
A. Vì cô gái đập vào đầu và mắng những cây lúa đã về sớm.
B. Vì cô gái trách mắng nữ thần Lúa khi thần cho lúa về muộn.
C. Vì nữ thần Lúa sợ những bông lúa lại bị cô gái mắng.
D. Vì nữ thần Lúa là người có tính hay dỗi hờn vô cớ. Trả lời:
Đáp án: A. Vì cô gái đập vào đầu và mắng những cây lúa đã về sớm.
Câu 3. Câu chuyện trên dạy cho chúng ta bài học gì? (0,5 điểm)
A. Không nên ăn quá nhiều cơm, gạo, dễ gây ra béo phì.
B. Lười biếng và hành động lúc nóng giận sẽ dẫn đến hậu quả xấu.
C. Không nên trách mắng cơm, gạo.
D. Không nên giận dỗi vô cớ. Trả lời:
Đáp án: B. Lười biếng và hành động lúc nóng giận sẽ dẫn đến hậu quả xấu.


Câu 4. Em hãy viết lại thứ tự phù hợp với quá trình hình thành cây lúa: (1,5 điểm) Trả lời:
Đáp án: Thứ tự đúng là: c, d, a, e, b.
Câu 5. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây: (2 điểm)
a) Nữ thần Lúa là một cô gái xinh đẹp.
b) Nữ thần Lúa là con gái Ngọc Hoàng. Trả lời: Đáp án:
a) Nữ thần Lúa là một cô gái như thế nào?
b) Ai là con gái Ngọc Hoàng?
Câu 6. Chọn tiếng trong ngoặc để điền vào chỗ trống cho thích hợp: (1,5 điểm) Trả lời:

Đáp án: a) Nước b) Ước c) thuớc
II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (Nghe - Viết): (4 điểm) Mèo con đi học Mèo ta buồn bực Mai phải đến trường Liền kiếm cớ luôn “Cái đuôi tôi ốm”. Cừu mới be toáng: “Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết..." Trả lời:
Đáp án: Học sinh nghe viết đúng chính tả.
2. Em hãy viết 4 - 5 câu về tranh (ảnh) vật nuôi mà em yêu thích. (6 điểm) Trả lời:
Đáp án: Nhà ông ngoại em có treo một bức tranh con gà trống rất đẹp. Cái mào
của chú đỏ chót, cái mỏ thì vàng ươm và hơi khoằm. Bộ áo lông của chú rực rỡ


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo