Đề thi vào 10 Tiếng Anh chính thức (cả nước) năm 2023-2024 có đáp án

863 432 lượt tải
Lớp: Ôn vào 10
Môn: Tiếng Anh
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 52 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Yên Bái năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  759 380 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 2

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  524 262 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 3

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Tuyên Quang năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  205 103 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 4

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Trà Vinh năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  526 263 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 5

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  539 270 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 6

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Tiền Giang năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  130 65 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 7

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  374 187 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 8

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Thanh Hóa năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  642 321 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 9

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Thái Nguyên năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  877 439 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 10

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Thái Bình năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  167 84 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 11

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Tây Ninh năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  156 78 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 12

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Sơn La năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  193 97 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 13

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Sóc Trăng năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  229 115 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 14

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Quảng Nam năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  257 129 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 15

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Quảng Trị năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  273 137 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 16

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Quảng Ninh năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  613 307 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 17

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Quảng Ngãi năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  302 151 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 18

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Quảng Bình năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  226 113 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 19

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Phú Yên năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  243 122 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 20

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Phú Thọ năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  577 289 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 21

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Ninh Thuận năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  169 85 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 22

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Ninh Bình năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  2.7 K 1.3 K lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 23

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Nghệ An năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  555 278 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 24

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Nam Định năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  412 206 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 25

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Long An năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  241 121 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 26

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Lào Cai năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  335 168 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 27

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Lạng Sơn năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  406 203 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 28

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Lâm Đồng năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  256 128 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 29

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Lai Châu năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  320 160 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 30

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Khánh Hòa năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  172 86 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 31

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Hưng Yên năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!á

  1.6 K 802 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 32

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Hòa Bình năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  326 163 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 33

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  166 83 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 34

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Hậu Giang năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  203 102 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 35

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thành phố Hải Phòng năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  246 123 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 36

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Hải Dương năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  343 172 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 37

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Hà Tĩnh năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  176 88 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 38

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thành phố Hà Nội năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  383 192 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 39

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Đồng Nai năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  540 270 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 40

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Đắc Nông năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  165 83 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 41

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Đắc Lắc năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  135 68 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 42

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thành phố Đà Nẵng năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  229 115 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 43

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thành phố Cần Thơ năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  207 104 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 44

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Cà Mau năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  284 142 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 45

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bình Thuận năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  352 176 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 46

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bình Phước năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  1 K 497 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 47

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bình Dương năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  300 150 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 48

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bình Định năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  225 113 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 49

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bến Tre năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  285 143 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 50

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bắc Ninh năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  357 179 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 51

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bạc Liêu năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  161 81 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 52

  Đề thi vào 10 Tiếng Anh Tỉnh Bắc Giang năm 2023-2024

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  378 189 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu Bộ đề thi chính thức vào 10 môn Tiếng Anh các Tỉnh thành trên cả nước năm 2023-2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi ôn luyện kì thi Tiếng Anh vào 10.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(863 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT BẮC NINH NĂM HỌC 2023 - 2024 Môn thi: TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề: 472 SECTION A
Listen to what a tourist says about Ha Long Bay and choose the correct answer A, B, C or D to each of the following questions
.
Question 1: Ha Long Bay is situated in the ______ of Viet Nam. A. South B. North C. Northeast region D. Southeast region
Question 2: Which its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the ______ for many tourists. A. perfect destination B. natural wonder C. perfect attraction D. beauty spot
Question 3: Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like ______. A. a work of nature B. a picture C. a work of art D. a dragon
Question 4: It has ______ islands concentrated in two main zones: the Southeast (belong to Bai Tu Long Bay),
and the southeast (belong to Ha Lon Bay) A. 2.000 B. 1,000 C. 1,969 D. 1,990
Question 5: Ha Long was one of the places where ______ first existed. A. animals B. elephants C. monkeys D. humans
Listen to a student explain why she can’t come to class and chose the correct answer A, B, C or D to each of the following questions.
Question 6:
Diana can’t come to the class next Wednesday because ______. A. she has a mid-term exam
B. she has a doctor’s appointment C. she has a meeting D. she has a different class
Question 7: For homework, she has to read ______. A. chapters 18 and 20 B. chapters 17, 19 and 20 C. chapters 17 and 20 D. chapters 17, 18, 19 and 20
Question 8: The articles and video are available ______. A. in the library B. online C. via email D. I the bookshop
Question 9: The teacher can send Diana the practice test ______. A. by post B. b email C. after the mid-term exam D. on Friday
Question 10: The office needs ______. A. the mid-term exam paper B. an email from Diana C. the doctor’s advice D. a note from the doctor SECTION B
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that need correction in
each of the following questions.
Question 11:
The woman who daughter I saw yesterday is a doctor. A. is B. saw C. The D. who
Question 12: None of them had any idea about how make a raft with only a few bamboo canes. A. make B. a few C. any D. of
Question 13. The number of women earning Doctor’s Degrees have risen sharply in recent years. A. of women B. have risen C. Doctor’s D. recent years
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following questions.
Question 14:
Linda and her teacher are talking about the mid-term exam
Linda’s teacher: “You did a really good job on your mid-term exam. Keep going!” Linda: “_____________” A. Yes, sure.
B. Thanks you for your compliment. C. Yes, Why not? C. You can say that again.
Question 15: Doris has just taken Emily to the station.
Emily: “Thank you for giving me a ride to the statin.” Doris: “_____________” A. You’re welcome. B. Never mind. C. It doesn’t matter. D. Yeah. OK.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair
of the sentences in the following questions.
Question 16:
He lowered his voice. He didn’t want anyone to hear what he was saying.
A. He lowered his voice so as no one could hear what he was saying.
B. He lowered his voice so that no one could hear what he was saying.
C. He lowered his voice in order that he didn’t want anyone to hear what he was saying.
D. He lowered his voice in order for everyone to hear what he was saying.
Question 17: I saw many houses. They were destroyed by the storm.
A. I saw many houses were destroyed by the storm.
B. I saw many houses which were destroyed by the storm.
C. I saw many houses which destroyed by the storm.
D. I saw many houses being destroyed by the storm.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 18:
I couldn’t concentrate on my lesson _______ the noise next door. A. despite B. although C. because of D. because
Question 19: Could you please turn off _______ oven? The potatoes are going to be burned. A. ∅ B. a C. the D. an
Question 20: The local government is introducing tougher _______ to preserve historical sites A. steps B. actions C. measures D. plans
Question 21: Don’t _______ practicing. You are making good progress. A. go on B. deal with C. give up D. turn down
Question 22: She had to prepare a lot for the meeting, _______? A. has she B. didn’t she C. hadn’t she D. did she
Question 23: She has just won the first prize in the singing contest. She is _______ about that. A. out of this world B. once in the blue moon C. the sky’s the limit D. over the moon
Question 24: The more time he spends with his children, _______ he is. A. the happier B. the happiest C. happy D. happier
Question 25: Sometimes it is better to tell a _______ lie than to hurt someone’s feelings. A. blue B. pink C. yellow D. white
Question 26: The tourist _______ in Singapore are quite close to each other, so travelling between them is convenient. A. attract B. attractively C. attraction D. attractive
Question 27: By the time John arrived, all his friends _______. A. had left B. have left C. were leaving D. would leave
Question 28: The environmentalist suggested that we _______ more trees t improve the city’s landscape and the environment as well. A. planting B. should plant C. will plant D. planted
Question 29: More open discussions _______ online to help us reach a god decision. A. will conduct B. conducts C. will be conducted D. conducted
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
Question 30:
Is there any place in particular that you’d recommend I visit while I’m in Ha Noi? A. suggest B. ask C. persuade D. expect
Question 31: Mercury is the sun’s swiftest planet. Its orbital period around the sun about 88 Earth days. A. fasten B. hottest C. smallest D. slowest
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.

The price of holidays can fluctuate a great deal through the year, so you can save a lot if you are flexible
with your travel dates and avoid peak holiday times. It can be also cheaper if you book in advance. Before your
departure, make sure you get as much information about your destination as you can. Find out if you require
any special visas or permits to travel there. Think about spending money as well. Will you be able to access
your own money easily enough or will you need to take cash with you? Think about caring lager lunches and
smaller evening meals to help your money go further, as lunch is generally cheaper. Make sure that you keep
sufficient identification with you at all times. It may also help to email a copy of our passport details to yourself,
in case it is lost or stolen. Label your suitcases clearly so that they can be easily identified as yours. It can be
useful to store a copy of your itinerary in a prominent place in our suitcase so that the airline will know where
to find you if your luggage gets lost. Be sure to pack any medication or other essential items in your hand
luggage. If your flight is delayed, or your luggage is lost, these can be difficult to obtain in an airport or foreign country.
Question 32: Which can be the best title for the passage? A. Travel Procedures B. How to Adjust Travel Dates
C. How to Protect Your Luggage D. Travel Advice
Question 33: Which of the following is NOT advisable according to the passage?
A. Save money by cutting out dinner B. Research your destination
C. Apply for visas if necessary
D. Always bring identification
Question 34: The word “prominent” in the passage is closest in meaning to ______________. A. flexible B. hidden C. noticeable D. common
Question 35: The underlined word “they” refer to your ______________. A visas B. suitcases C. lunches D. details
Question 36: It can be inferred from the passage that ______________.
A. larger lunches cost more than smaller ones.
B. you must always take cash with you.
C. travelling may cost more in peak season.
D. you can’t get back your lost luggage overseas.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the
position of the main stress in each of the following questions.

Question 37: A. participant B. information C. geography D. activity
Question 38: A. suggest B. explore C. attach D. listen
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the
pronunciation of the underlined part in each of the following questions.
Question 39
: A. church B. change C. choose D. chef
Question 40: A. ranked B. proved C. gained D. prepared
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
Question 41:
Fruits and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus. A. a large quantity B. a large amount C. a small quantity D. an excess
Question 42: It was such a complicated task that I couldn’t do it myself. A. simple B. problematic C. complex D. difficult
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to
the original sentence in each of the following questions.
Question: 43:
People expect that the report will suggest some major reform.
A. It is expected that the report will suggest some major reform.
B. It is expecting that some major the reform will be suggested by the report.
C. It was expected that the report will suggest some major reform.
D. It is expecting that the report will be suggested by some major reform.
Question 44: “Where are you going to stay when you are in Hue?” Lan asked me.
A. Lan asked me where am I going to stay when I am in Hue.
B. Lan asked me where I was going to stay when I was in Hue.
C. Lan asked me where was I going to stay when I was in Hue.
D. Lan asked me where I am going to stay when I am in Hue.
Question 45: I don’t know anything about plumbing, so I can’t fix the leak in the pine myself.
A. If I know something about plumbing, so I can’t fix the leak in the pine myself.
B. If I knew something about plumbing, I could fix the leak in the pine myself.
C. If I knew something about plumbing, I couldn’t fix the leak in the pine myself.
D. If I don’t know something about plumbing, I can’t fix the leak in the pine myself.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
word that best fits to each of the numbered blanks.

A job interview is a chance for you to prove that you can satisfy all the requirements of the job you are (46)
___________ for. That is why it is essential to be well-prepared for the job interview. Preparing means knowing
about the industry, the employer, and yourself. It also means paying attention to details like personal
appearance, (47) ___________, and behavior. Before the interview, you should gather (48) ___________
information about the company and the employer as possible. Not only will you appear informed and intelligent
but also you will also (49) ___________ a decision if a job offer eventually made. You might also want to
prepare for answering questions by listing some of your attributes. Remember that appearance is very
important. (50) ___________we like it or not, it is the first thing people notice about us. You should match your
dress to employees in the workplace where you are applying. You should come on time for the interview.
Question 46: A. requiring B. applying C. begging D. asking
Question 47: A. punctuality B. punctuate C. punctually D. punctual
Question 48: A. too many B. as much C. as many D. so much Question 49: A. gain B. do C. make D. get
Question 50: A. Whether B. What C. Which D. However


zalo Nhắn tin Zalo