Bộ 80 đề luyện thi ôn vào 10 môn Tiếng Anh có đáp án

19.5 K 9.8 K lượt tải
Lớp: Ôn vào 10
Môn: Tiếng Anh
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 80 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 80)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 2.9 K 1.5 K lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 2

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 79)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 0.9 K 464 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 3

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 78)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 500 250 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 4

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 77)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  610 305 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 5

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 76)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 2.3 K 1.2 K lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 6

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 75)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 2.3 K 1.1 K lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 7

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 74)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 825 413 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 8

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 73)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 700 350 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 9

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 72)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 589 295 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 10

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 71)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 1.1 K 560 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 11

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 70)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 647 324 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 12

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 69)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 614 307 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 13

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 68)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 1.6 K 777 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 14

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 67)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 719 360 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 15

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 66)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 795 398 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 16

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 65)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 1.2 K 605 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 17

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 64)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 369 185 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 18

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 63)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 693 347 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 19

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 62)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 667 334 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 20

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 61)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 711 356 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 21

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 60)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 642 321 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 22

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 59)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 1 K 486 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 23

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 58)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 1 K 476 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 24

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 57)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 578 289 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 25

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 56)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 673 337 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 26

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 55)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 831 416 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 27

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 54)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 524 262 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 28

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 53)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 652 326 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 29

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 52)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 587 294 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 30

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 51)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 530 265 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 31

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 50)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 643 322 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 32

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 49)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 884 442 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 33

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 48)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 802 401 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 34

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 47)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 446 223 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 35

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 46)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 383 192 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 36

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 45)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 576 288 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 37

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 44)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 652 326 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 38

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 43)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 570 285 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 39

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 42)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 857 429 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 40

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 41)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 785 393 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 41

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 40)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 355 178 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 42

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 39)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 282 141 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 43

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 38)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 486 243 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 44

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 37)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 508 254 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 45

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 36)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 401 201 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 46

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 35)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 877 439 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 47

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 34)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 887 444 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 48

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 33)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 409 205 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 49

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 32)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 278 139 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 50

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 31)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 513 257 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 51

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 30)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 537 269 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 52

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 29)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 240 120 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 53

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 28)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 853 427 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 54

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 27)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 472 236 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 55

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 26)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 780 390 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 56

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 25)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 563 282 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 57

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 24)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 515 258 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 58

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 23)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 839 420 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 59

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 22)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 339 170 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 60

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 21)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 499 250 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 61

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 20)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 772 386 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 62

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 19)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 412 206 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 63

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 18)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 1 K 510 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 64

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 17)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 533 267 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 65

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 16)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 565 283 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 66

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 15)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 848 424 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 67

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 1 K 516 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 68

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 1.1 K 546 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 69

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 1.8 K 0.9 K lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 70

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 0.9 K 470 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 71

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 629 315 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 72

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 0.9 K 463 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 73

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 541 271 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 74

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 345 173 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 75

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 335 168 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 76

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 543 272 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 77

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 326 163 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 78

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 1.1 K 565 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 79

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 745 373 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 80

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 837 419 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 80 đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh mới nhất qua các năm nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo đề luyện thi Tiếng anh ôn luyện vào 10.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(19504 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)


!"#$%#&$&'$(()
*+,-.$/%01234 )($/ $.56/7#8(8898(8:
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. curly B. bury C. hurt D. nurse
2. A. recommended B. enjoyed C. recognized D. arrived
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three
in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. event B. behave C. surprise D. damage
4. A. impossible B. academic C. optimistic D. education
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction
in each of the following questions.
5. I sometimes wish that I will have another car.
A B C D
6. Your friends went to your native village last weekend, weren’t they?
A B C D
7. I asked him how far was it to the station if I went there by taxi.
A B C D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
8. She asked me where I _______ from.
A. come B. came C. to come D. coming
9._________ John’s mother’s birthday, he made her a big cake.
A. In B.X C. At D. On
10. She will get good marks if she _________ hard
A. studies B. studied C. study D. studying
11. My mum ________ to her hometown recently.
A. didn’t return B doesn’t return C. hasn’t returned D. returned
12. You should avoid ________ chocolate if you want to keep fit.
A. to eat B.eat C. eating D.ate
13. After he __________ his homework, he went to bed.
A. finishes B. finished C. has finished D. had finished
14. If she ________ harder, she ________ get higher marks.
A. worked/ will B. works/ would C. worked/ could D. worked/ can
15. You have read this article on the website, __________?
A. haven"t you B. do you C. have you D. did you
16. My brother doesn’t have an Iphone. He wishes he________ one.
A. has B. have C. had D. will have
17. Lan got up late, __________ she couldn’t catch the first bus.
A. as B. so C. when D. then
18. She suggested __________ to the beach for a change.
A. go B. to go C. going D. goes
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete
each of the following exchanges.
19..; I’ve just finished my painting. Look! $; “_________ “
A. How cool! B. I wish I could do it
6<==>?;(@A8@:AB@B

C. Wow, I can’t imagine that. D. Sure
20.C; “Congratulation! You have got high marks in the last term.” 6D;“_________”
A. Really? Never say so. B. I’d love to say so.
C. It is kind of you to say so. D. You’re welcome.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the
underlined word in each of the following questions.
21. His school is located in the mountainous are
A. lain B. stood C. situated D. stayed
22. There are some drawbacks in the city life nowadays.
A. bad B. advantage C. good D. disadvantages
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word(s) in each of the following questions.
23. The church is quite an ancient building.
A. old B. fresh C. historic D. modern
24. She"s been trying to find a good job in the city and she"s finally succeeded.
A. stopped B. failed C. lost D. managed
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Over the last century, there have been many significant changes in the way we live. Obviously, it
is difficult to (25)………..the life of ancient people and the life of the people living in the twenty- first
century because so many changes have occurred Even the changes that have (26)… over the last ten years
are amazing.
People in the past were not (27)………… to travel so long distance within such a short period of
time. Nowadays, we have become very mobile. We have fast and comfortable cars. In addition, more and
more people travel by plane. Moreover, in the past people had to work harder as they did not have (28)
……… and machine to make their work easier.
25. A. compare B. suppose C. predict D. discuss
26. A. considered B. expressed C. occurred D. arranged
27. A. capable B. able C. might D. use
28. A. rules B. ideas C. tools D. teams
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the questions.
Package holidays, covering a two weeks" stay in an attractive location are increasingly popular,
because they offer an inclusive price with few extras. Once you get to the airport, it is up to the tour
operator to see that you get safely to your destination. Excursions, local entertainment, swimming,
sunbathing, skiing - you name it - it"s all laid on for you. There is, in fact, no reason for you to bother
anything yourselves. You make friends and have a good time, but there is very little chance that you will
really get to know the local people. This is even less likely on a coach tour, when you spend almost your
entire time travelling. Of course, there are carefully scheduled stops for you to visit historic buildings and
monuments, but you will probably be allowed only a brief stay overnight in some famous city, with a
polite reminder to be up and breakfasted early in time for the coach next morning. You may visit the
beautiful, the historic, the ancient, but time is always at your elbow. There is also the added disadvantage
of being obliged to spend your holiday with a group of people you have never met before, may not like
and have no reasonable excuse for getting away from. As against this, it can be argued that for many
people, particularly the lonely or elderly, the feeling of belonging to a group, although for a short period
on holiday, is an added bonus. They can sit safely back in their seat and watch the world go by.
6<==>?;(@A8@:AB@B

8EF%GH?IGJGJGGHJ?JKD?HGHDD??JI?DLMMMML
A. schoolboys and schoolgirls B. the lonely or elderly people
C. newly married young couples D. those who always travel by themselves
30.N$GKG?D?KFN$GGMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
A.your time always is limited when visiting a place
B. your time is always limited when visiting a place
C. you can take your time visiting a place
D. you can take your time visiting a place
:)FO???HP?J?J?N?MMMMMMMMMM
A. arrange anything yourselfG G G G B. pay for any extra activities
C. follow the tour schedulesG G D. travel in an organised group
:8FO?II??KGGG.2$DQ
A. A coach tour is always exhausting.
B. You are constantly on the move when you are on a coach tour.
C. You get no chance to visit historic buildings in famous cities on a coach tour.
D. You don"t get enough sleep on a coach tour.
6DPD"*#?DR??DGKDG?JGG?GG?
?DG?II??KSG?GF
::F'JDJ?D?KIF
A. You don’t fail the exam unless you study har
B. If you don’t study hard, you will fail the exam.
C. You don’t study hard, so you will fail the exam.
D. Because you study hard, you don’t fail the exam.
34.6G??G?HD?JSH?DDGF
A. I wish my school had had playground equipment or extra activities.
B. I wish my school had playground equipment or extra activities.
C. I wish my school can have playground equipment or extra activities.
D. I wish my school will have playground equipment or extra activities.
:BF#JDD?KJ??JG?PIFODHGJ?
F
A. We are pleased about children are allowed to have a voice in decision making in the family.
B. We are pleased that children are allowed to have a voice in decision making in the family.
C. We are pleased that children allowed to have a voice in decision making in the family.
D. We are pleased for children to be allowed to have a voice in decision making in the family.
36."?GKGD?PJ???IDF
A. In spite his broken leg, he managed to get out of the car.
B. In spite of his broken leg, he managed to get out of the car.
C. In spite his leg broken, he managed to get out of the car.
D. In spite of his leg was broken, he managed to get out of the car.
37.$DH?DJD??HGKD?F
A. It had been reported that the troops were coming.
B. It was being reported that the troops were coming.
C. It was reported that the troops to be coming.
D. It was reported that the troops were coming.
38.TOJJ???G6DPQUGJ$?F
A. Tom asked Mark what time had he come home the previous night.
6<==>?;(@A8@:AB@B

B. Tom asked Mark what time he had come home last night.
C. Tom asked Mark what time he came home last night.
D. Tom asked Mark what time he had come home the previous night.
:EFRJ?KGGKGK?KDGQ
"F Were you use to eat sweets when you were small?
*F Did you used to eat sweets when you were small?
#F Were you used to eat sweets when you were small?
RF Did you use to eat sweets when you were small?
A(FOGGJ/?#6:DG?F
A. We didn’t visit Ho Chi Minh city for 3 years.
B. We haven’t visited Ho Chi Minh city for 3 years
C. We haven’t visited Ho Chi Minh city for 3 years ago.
D. We didn’t visit Ho Chi Minh city for 3 years go.
MMMMM$JMMMMM
6<==>?;(@A8@:AB@B

".'O&!V&W'
!"#$%#&$&'$(()
*+,-.$/%01234 )($/ $.56/7#8(8(98(8)
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. curly *FD C. hurt D. nurse
2. "FD?JJ B. enjoyed C. recognized D. arrived
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three
in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. event B. behave C. surprise RFJ
4. "FH?GG B. academic C. optimistic D. education
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction
in each of the following questions.
5. I sometimes wish that I will have another car.
A B # D
6. Your friends went to your native village last weekend, weren’t they?
A B C R
7. I asked him how far was it to the station if I went there by taxi.
A * C D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
8. She asked me where I _______ from.
A. come *F C. to come D. coming
9._________ John’s mother’s birthday, he made her a big cake.
A. In B.X C. At RF2
10. She will get good marks if she _________ hard
"FGJG B. studied C. study D. studying
11. My mum ________ to her hometown recently.
A. didn’t return B doesn’t return #FGXDDJ D. returned
12. You should avoid ________ chocolate if you want to keep fit.
A. to eat B.eat #F D.ate
13. After he __________ his homework, he went to bed.
A. finishes B. finished C. has finished RFJIGJ
14. If she ________ harder, she ________ get higher marks.
A. worked/ will B. works/ would #FK?DPJY?J D. worked/ can
15. You have read this article on the website, __________?
"FN? B. do you C. have you D. did you
16. My brother doesn’t have an Iphone. He wishes he________ one.
A. has B. have #FJ D. will have
17. Lan got up late, __________ she couldn’t catch the first bus.
A. as *FG? C. when D. then
18. She suggested __________ to the beach for a change.
A. go B. to go #F? D. goes
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete
each of the following exchanges.
19..; I’ve just finished my painting. Look! $; “_________ “
6<==>?;(@A8@:AB@B

Mô tả nội dung:


PRACTICE TEST 001
(BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023)
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. curly B. bury C. hurt D. nurse 2. A. recommended B. enjoyed C. recognized D. arrived
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three
in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. event B. behave C. surprise D. damage 4. A. impossible B. academic C. optimistic D. education
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction
in each of the following questions.
5. I sometimes wish that I will have another car. A B C D
6. Your friends went to your native village last weekend, weren’t they? A B C D
7. I asked him how far was it to the station if I went there by taxi. A B C D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
8. She asked me where I _______ from. A. come B. came C. to come D. coming
9._________ John’s mother’s birthday, he made her a big cake. A. In B.X C. At D. On
10. She will get good marks if she _________ hard A. studies B. studied C. study D. studying
11. My mum ________ to her hometown recently. A. didn’t return B doesn’t return C. hasn’t returned D. returned
12. You should avoid ________ chocolate if you want to keep fit. A. to eat B.eat C. eating D.ate
13. After he __________ his homework, he went to bed. A. finishes B. finished C. has finished D. had finished
14. If she ________ harder, she ________ get higher marks. A. worked/ will B. works/ would C. worked/ could D. worked/ can
15. You have read this article on the website, __________? A. haven"t you B. do you C. have you D. did you
16. My brother doesn’t have an Iphone. He wishes he________ one. A. has B. have C. had D. will have
17. Lan got up late, __________ she couldn’t catch the first bus. A. as B. so C. when D. then
18. She suggested __________ to the beach for a change. A. go B. to go C. going D. goes
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete
each of the following exchanges.
19. Nam: I’ve just finished my painting. Look! Tam: “_________ “ A. How cool! B. I wish I could do it


C. Wow, I can’t imagine that. D. Sure
20. Jane: “Congratulation! You have got high marks in the last term.” Mary:“_________” A. Really? Never say so. B. I’d love to say so.
C. It is kind of you to say so. D. You’re welcome.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the
underlined word in each of the following questions.
21. His school is located in the mountainous are A. lain B. stood C. situated D. stayed
22. There are some drawbacks in the city life nowadays. A. bad B. advantage C. good D. disadvantages
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word(s) in each of the following questions.
23. The church is quite an ancient building. A. old B. fresh C. historic D. modern
24. She"s been trying to find a good job in the city and she"s finally succeeded. A. stopped B. failed C. lost D. managed
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Over the last century, there have been many significant changes in the way we live. Obviously, it
is difficult to (25)………..the life of ancient people and the life of the people living in the twenty- first
century because so many changes have occurred Even the changes that have (26)… over the last ten years are amazing.
People in the past were not (27)………… to travel so long distance within such a short period of
time. Nowadays, we have become very mobile. We have fast and comfortable cars. In addition, more and
more people travel by plane. Moreover, in the past people had to work harder as they did not have (28)
……… and machine to make their work easier. 25. A. compare B. suppose C. predict D. discuss 26. A. considered B. expressed C. occurred D. arranged 27. A. capable B. able C. might D. use 28. A. rules B. ideas C. tools D. teams
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the questions.

Package holidays, covering a two weeks" stay in an attractive location are increasingly popular,
because they offer an inclusive price with few extras. Once you get to the airport, it is up to the tour
operator to see that you get safely to your destination. Excursions, local entertainment, swimming,
sunbathing, skiing - you name it - it"s all laid on for you. There is, in fact, no reason for you to bother
anything yourselves. You make friends and have a good time, but there is very little chance that you will
really get to know the local people. This is even less likely on a coach tour, when you spend almost your
entire time travelling. Of course, there are carefully scheduled stops for you to visit historic buildings and
monuments, but you will probably be allowed only a brief stay overnight in some famous city, with a
polite reminder to be up and breakfasted early in time for the coach next morning. You may visit the
beautiful, the historic, the ancient, but time is always at your elbow. There is also the added disadvantage
of being obliged to spend your holiday with a group of people you have never met before, may not like
and have no reasonable excuse for getting away from. As against this, it can be argued that for many
people, particularly the lonely or elderly, the feeling of belonging to a group, although for a short period
on holiday, is an added bonus. They can sit safely back in their seat and watch the world go by.


29. In spite of its disadvantages, spending a holiday with a group is particularly good for ____
A. schoolboys and schoolgirls
B. the lonely or elderly people C. newly married young couples
D. those who always travel by themselves
30. "Time is always at your elbow." This means ___________________
A.your time always is limited when visiting a place
B. your time is always limited when visiting a place
C. you can take your time visiting a place
D. you can take your time visiting a place
31. When you go on a package holiday, you don"t have to__________
A. arrange anything yourself
B. pay for any extra activities C. follow the tour schedules
D. travel in an organised group
32. Which of the following statements is NOT true?
A. A coach tour is always exhausting.
B. You are constantly on the move when you are on a coach tour.
C. You get no chance to visit historic buildings in famous cities on a coach tour.
D. You don"t get enough sleep on a coach tour.
Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to
the original sentence in each of the following questions.
33. Study hard or you will fail the exam.
A. You don’t fail the exam unless you study har
B. If you don’t study hard, you will fail the exam.
C. You don’t study hard, so you will fail the exam.
D. Because you study hard, you don’t fail the exam.
34. My school has no playground equipment or extra activities.
A. I wish my school had had playground equipment or extra activities.
B. I wish my school had playground equipment or extra activities.
C. I wish my school can have playground equipment or extra activities.
D. I wish my school will have playground equipment or extra activities.
35. Children are allowed to have a voice in decision making in the family. We are pleased about that.
A. We are pleased about children are allowed to have a voice in decision making in the family.
B. We are pleased that children are allowed to have a voice in decision making in the family.
C. We are pleased that children allowed to have a voice in decision making in the family.
D. We are pleased for children to be allowed to have a voice in decision making in the family.
36. Although his leg was broken, he managed to get out of the car.
A. In spite his broken leg, he managed to get out of the car.
B. In spite of his broken leg, he managed to get out of the car.
C. In spite his leg broken, he managed to get out of the car.
D. In spite of his leg was broken, he managed to get out of the car.
37. They reported that the troops were coming.
A. It had been reported that the troops were coming.
B. It was being reported that the troops were coming.
C. It was reported that the troops to be coming.
D. It was reported that the troops were coming.
38. “What time did you come home last night, Mark?” said Tom.
A. Tom asked Mark what time had he come home the previous night.


B. Tom asked Mark what time he had come home last night.
C. Tom asked Mark what time he came home last night.
D. Tom asked Mark what time he had come home the previous night.
39. Did you always eat sweets when you were small?
A.
Were you use to eat sweets when you were small?
B. Did you used to eat sweets when you were small?
C. Were you used to eat sweets when you were small?
D. Did you use to eat sweets when you were small?
40. We last visited Ho Chi Minh city 3 years ago.
A. We didn’t visit Ho Chi Minh city for 3 years.
B. We haven’t visited Ho Chi Minh city for 3 years
C. We haven’t visited Ho Chi Minh city for 3 years ago.
D. We didn’t visit Ho Chi Minh city for 3 years go. _____The end_____


zalo Nhắn tin Zalo