Bộ 80 đề luyện thi ôn vào 10 môn Tiếng Anh có đáp án

14.3 K 7.2 K lượt tải
Lớp: Ôn vào 10
Môn: Tiếng Anh
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 80 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 80)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 2.1 K 1.1 K lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 2

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 79)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 698 349 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 3

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 78)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 387 194 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 4

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 77)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  432 216 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 5

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 76)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 1.6 K 791 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 6

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 75)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 2 K 1 K lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 7

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 74)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 568 284 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 8

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 73)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 488 244 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 9

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 72)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 473 237 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 10

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 71)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 762 381 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 11

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 70)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 478 239 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 12

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 69)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 421 211 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 13

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 68)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 1.1 K 536 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 14

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 67)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 408 204 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 15

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 66)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 453 227 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 16

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 65)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 0.9 K 462 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 17

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 64)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 251 126 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 18

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 63)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 369 185 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 19

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 62)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 340 170 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 20

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 61)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 579 290 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 21

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 60)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 385 193 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 22

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 59)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 816 408 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 23

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 58)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 665 333 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 24

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 57)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 402 201 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 25

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 56)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 413 207 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 26

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 55)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 577 289 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 27

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 54)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 394 197 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 28

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 53)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 428 214 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 29

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 52)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 377 189 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 30

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 51)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 404 202 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 31

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 50)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 354 177 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 32

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 49)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 718 359 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 33

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 48)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 617 309 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 34

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 47)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 278 139 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 35

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 46)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 256 128 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 36

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 45)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 465 233 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 37

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 44)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 497 249 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 38

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 43)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 419 210 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 39

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 42)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 531 266 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 40

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 41)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 502 251 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 41

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 40)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 229 115 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 42

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 39)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 199 100 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 43

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 38)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 309 155 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 44

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 37)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 363 182 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 45

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 36)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 269 135 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 46

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 35)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 616 308 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 47

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 34)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 671 336 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 48

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 33)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 288 144 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 49

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 32)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 216 108 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 50

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 31)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 397 199 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 51

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 30)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 366 183 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 52

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 29)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 170 85 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 53

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 28)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 428 214 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 54

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 27)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 327 164 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 55

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 26)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 627 314 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 56

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 25)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 408 204 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 57

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 24)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 307 154 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 58

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 23)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 606 303 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 59

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 22)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 192 96 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 60

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 21)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 324 162 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 61

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 20)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 484 242 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 62

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 19)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 244 122 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 63

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 18)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 797 399 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 64

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 17)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 402 201 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 65

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 16)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 394 197 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 66

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 15)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 646 323 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 67

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 768 384 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 68

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 734 367 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 69

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 1 K 517 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 70

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 644 322 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 71

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 454 227 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 72

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 670 335 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 73

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 318 159 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 74

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 240 120 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 75

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 233 117 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 76

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 429 215 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 77

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 253 127 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 78

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 817 409 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 79

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 475 238 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • 80

  Đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh năm 2023 có đáp án (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 643 322 lượt tải
  20.000 ₫
  20.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 80 đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh mới nhất qua các năm nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo đề luyện thi Tiếng anh ôn luyện vào 10.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(14321 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:


PRACTICE TEST 001
(BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023)
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. curly B. bury C. hurt D. nurse 2. A. recommended B. enjoyed C. recognized D. arrived
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three
in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. event B. behave C. surprise D. damage 4. A. impossible B. academic C. optimistic D. education
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction
in each of the following questions.
5. I sometimes wish that I will have another car. A B C D
6. Your friends went to your native village last weekend, weren’t they? A B C D
7. I asked him how far was it to the station if I went there by taxi. A B C D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
8. She asked me where I _______ from. A. come B. came C. to come D. coming
9._________ John’s mother’s birthday, he made her a big cake. A. In B.X C. At D. On
10. She will get good marks if she _________ hard A. studies B. studied C. study D. studying
11. My mum ________ to her hometown recently. A. didn’t return B doesn’t return C. hasn’t returned D. returned
12. You should avoid ________ chocolate if you want to keep fit. A. to eat B.eat C. eating D.ate
13. After he __________ his homework, he went to bed. A. finishes B. finished C. has finished D. had finished
14. If she ________ harder, she ________ get higher marks. A. worked/ will B. works/ would C. worked/ could D. worked/ can
15. You have read this article on the website, __________? A. haven"t you B. do you C. have you D. did you
16. My brother doesn’t have an Iphone. He wishes he________ one. A. has B. have C. had D. will have
17. Lan got up late, __________ she couldn’t catch the first bus. A. as B. so C. when D. then
18. She suggested __________ to the beach for a change. A. go B. to go C. going D. goes
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete
each of the following exchanges.
19. Nam: I’ve just finished my painting. Look! Tam: “_________ “ A. How cool! B. I wish I could do it


C. Wow, I can’t imagine that. D. Sure
20. Jane: “Congratulation! You have got high marks in the last term.” Mary:“_________” A. Really? Never say so. B. I’d love to say so.
C. It is kind of you to say so. D. You’re welcome.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the
underlined word in each of the following questions.
21. His school is located in the mountainous are A. lain B. stood C. situated D. stayed
22. There are some drawbacks in the city life nowadays. A. bad B. advantage C. good D. disadvantages
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word(s) in each of the following questions.
23. The church is quite an ancient building. A. old B. fresh C. historic D. modern
24. She"s been trying to find a good job in the city and she"s finally succeeded. A. stopped B. failed C. lost D. managed
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Over the last century, there have been many significant changes in the way we live. Obviously, it
is difficult to (25)………..the life of ancient people and the life of the people living in the twenty- first
century because so many changes have occurred Even the changes that have (26)… over the last ten years are amazing.
People in the past were not (27)………… to travel so long distance within such a short period of
time. Nowadays, we have become very mobile. We have fast and comfortable cars. In addition, more and
more people travel by plane. Moreover, in the past people had to work harder as they did not have (28)
……… and machine to make their work easier. 25. A. compare B. suppose C. predict D. discuss 26. A. considered B. expressed C. occurred D. arranged 27. A. capable B. able C. might D. use 28. A. rules B. ideas C. tools D. teams
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the questions.

Package holidays, covering a two weeks" stay in an attractive location are increasingly popular,
because they offer an inclusive price with few extras. Once you get to the airport, it is up to the tour
operator to see that you get safely to your destination. Excursions, local entertainment, swimming,
sunbathing, skiing - you name it - it"s all laid on for you. There is, in fact, no reason for you to bother
anything yourselves. You make friends and have a good time, but there is very little chance that you will
really get to know the local people. This is even less likely on a coach tour, when you spend almost your
entire time travelling. Of course, there are carefully scheduled stops for you to visit historic buildings and
monuments, but you will probably be allowed only a brief stay overnight in some famous city, with a
polite reminder to be up and breakfasted early in time for the coach next morning. You may visit the
beautiful, the historic, the ancient, but time is always at your elbow. There is also the added disadvantage
of being obliged to spend your holiday with a group of people you have never met before, may not like
and have no reasonable excuse for getting away from. As against this, it can be argued that for many
people, particularly the lonely or elderly, the feeling of belonging to a group, although for a short period
on holiday, is an added bonus. They can sit safely back in their seat and watch the world go by.


29. In spite of its disadvantages, spending a holiday with a group is particularly good for ____
A. schoolboys and schoolgirls
B. the lonely or elderly people C. newly married young couples
D. those who always travel by themselves
30. "Time is always at your elbow." This means ___________________
A.your time always is limited when visiting a place
B. your time is always limited when visiting a place
C. you can take your time visiting a place
D. you can take your time visiting a place
31. When you go on a package holiday, you don"t have to__________
A. arrange anything yourself
B. pay for any extra activities C. follow the tour schedules
D. travel in an organised group
32. Which of the following statements is NOT true?
A. A coach tour is always exhausting.
B. You are constantly on the move when you are on a coach tour.
C. You get no chance to visit historic buildings in famous cities on a coach tour.
D. You don"t get enough sleep on a coach tour.
Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to
the original sentence in each of the following questions.
33. Study hard or you will fail the exam.
A. You don’t fail the exam unless you study har
B. If you don’t study hard, you will fail the exam.
C. You don’t study hard, so you will fail the exam.
D. Because you study hard, you don’t fail the exam.
34. My school has no playground equipment or extra activities.
A. I wish my school had had playground equipment or extra activities.
B. I wish my school had playground equipment or extra activities.
C. I wish my school can have playground equipment or extra activities.
D. I wish my school will have playground equipment or extra activities.
35. Children are allowed to have a voice in decision making in the family. We are pleased about that.
A. We are pleased about children are allowed to have a voice in decision making in the family.
B. We are pleased that children are allowed to have a voice in decision making in the family.
C. We are pleased that children allowed to have a voice in decision making in the family.
D. We are pleased for children to be allowed to have a voice in decision making in the family.
36. Although his leg was broken, he managed to get out of the car.
A. In spite his broken leg, he managed to get out of the car.
B. In spite of his broken leg, he managed to get out of the car.
C. In spite his leg broken, he managed to get out of the car.
D. In spite of his leg was broken, he managed to get out of the car.
37. They reported that the troops were coming.
A. It had been reported that the troops were coming.
B. It was being reported that the troops were coming.
C. It was reported that the troops to be coming.
D. It was reported that the troops were coming.
38. “What time did you come home last night, Mark?” said Tom.
A. Tom asked Mark what time had he come home the previous night.


B. Tom asked Mark what time he had come home last night.
C. Tom asked Mark what time he came home last night.
D. Tom asked Mark what time he had come home the previous night.
39. Did you always eat sweets when you were small?
A.
Were you use to eat sweets when you were small?
B. Did you used to eat sweets when you were small?
C. Were you used to eat sweets when you were small?
D. Did you use to eat sweets when you were small?
40. We last visited Ho Chi Minh city 3 years ago.
A. We didn’t visit Ho Chi Minh city for 3 years.
B. We haven’t visited Ho Chi Minh city for 3 years
C. We haven’t visited Ho Chi Minh city for 3 years ago.
D. We didn’t visit Ho Chi Minh city for 3 years go. _____The end_____


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo