5 đề thi Toán 10 Cuối kì 2 Cánh diều cấu trúc mới

133 67 lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Toán Học
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 5 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 5 đề thi Toán 10 Cuối học kì 2 Cánh diều cấu trúc mới 2025 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%

Đánh giá

4.6 / 5(133 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 202…-202…
SÁCH CÁNH DIỀU - Thời gian làm bài: 90 phút
(Biên soạn theo cấu trúc đề minh họa mới của BGD năm 2025) PHẦN CÂU NỘI DUNG MỨC ĐỘ 1 Quy tắc đếm 1 2
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 1 3 Nhị thức Newton 1 4
Số gần đúng và sai số 1
I. CÂU TRẮC NGHIỆM 5
Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của các mẫu số liệu 1
NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 6
Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của các mẫu số liệu 1 (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 7
Các yếu tố liên quan đến phương trình đường thẳng 1 điểm 8
Các yếu tố liên quan đến phương trình đường tròn 1 9 Ba đường conic 1 10
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: phép thử, không gian mẫu, biến cố,… 1 11
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: số phần tử của không gian mẫu, tính xác suất,… 2 12
Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển: tính xác suất của biến cố,… 2 1
Đại số tổ hợp: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton 2
II. CÂU TRẮC NGHIỆM 2
Số gần đúng và sai số, các số đặc trưng đo xu thế trung tâm, mức độ phân tán,… 2 ĐÚNG SAI
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 3
Bài toán liên quan đến hệ tọa độ Oxy : đường thẳng, đường tròn, ba đường conic 3 4
Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển 3
III. CÂU TRẮC NGHIỆM 1
Đại số tổ hợp: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton 3 TRẢ LỜI NGẮN 2
Một số yếu tố thống kê và xác suất… 3


Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 3
Bài toán liên quan đến hệ tọa độ trong mặt phẳng Oxy 3 điểm. 4
Đại số tổ hợp: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton 3 5
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: số phần tử của không gian mẫu, tính xác suất,… 4 6
Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển: tính xác suất của biến cố,… 4 LƯU Ý:
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm) Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 202…-202…
SÁCH CÁNH DIỀU - Thời gian làm bài: 90 phút
(Biên soạn theo cấu trúc đề minh họa mới của BGD năm 2025) PHẦN CÂU NỘI DUNG MỨC ĐỘ 1 Quy tắc đếm 1

2
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 1 3 Nhị thức Newton 1 4
Số gần đúng và sai số 1 5
Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của các mẫu số liệu 1
I. CÂU TRẮC NGHIỆM
NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 6
Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của các mẫu số liệu 1 (3 điểm) 7
Các yếu tố liên quan đến phương trình đường thẳng 1
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm 8
Các yếu tố liên quan đến phương trình đường tròn 1 9 Ba đường conic 1 10
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: phép thử, không gian mẫu, biến cố,… 1 11
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: số phần tử của không gian mẫu, tính xác suất,… 2 12
Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển: tính xác suất của biến cố,… 2 1
Đại số tổ hợp: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton 2
II. CÂU TRẮC NGHIỆM 2
Số gần đúng và sai số, các số đặc trưng đo xu thế trung tâm, mức độ phân tán,… 2 ĐÚNG SAI
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 3
Bài toán liên quan đến hệ tọa độ Oxy : đường thẳng, đường tròn, ba đường conic 3 4
Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển 3 1
Đại số tổ hợp: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton 3
III. CÂU TRẮC NGHIỆM 2
Một số yếu tố thống kê và xác suất… 3 TRẢ LỜI NGẮN 3
Bài toán liên quan đến hệ tọa độ trong mặt phẳng Oxy 3
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 4
Đại số tổ hợp: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton 3 điểm. 5
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: số phần tử của không gian mẫu, tính xác suất,… 4 6
Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển: tính xác suất của biến cố,… 4 LƯU Ý:
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm


II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm) Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm
BIÊN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 202…
ĐỀ BỘ GIÁO DỤC 2025 – 202… ĐỀ SỐ: 01
Môn: TOÁN 10 – CÁNH DIỀU
(Đề thi gồm: 03 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên thí sinh:……………………………………………
Số báo danh:
…………………………………………………
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Câu 1:
Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một loại nước
uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn? A. 25 . B. 75 . C. 100 . D. 15 .


zalo Nhắn tin Zalo