Bộ 20 đề thi giữa kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo có đáp án

4.9 K 2.4 K lượt tải
Lớp: Lớp 6
Môn: Toán Học
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 20 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 20 đề thi giữa kì 1 gồm: 10 đề có đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết; 10 đề theo trường, sở môn Toán 6 Chân trời sáng tạo mới nhất năm 2023-2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 6.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(4852 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
Đề kiểm tra giữa học kì I
Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Toán 6
A. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I
Môn: Toán – Lớp 6 – Thời gian làm bài: 90 phút
STT
Nội dung
kiến thức
Đơn vị kiến thức
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
Tổng
%
điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1
Số tự
nhiên
Số tự nhiên. Các
phép tính với số tự
nhiên. Phép tính luỹ
thừa với số tự
nhiên
4 1 6
70%
Tính chia hết trong
tập hợp các số tự
nhiên. Số nguyên tố.
Ước chung bội
chung
1 2 1 1
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
2
Các hình
phẳng
trong
thực tiễn
Tam giác đ)u, h+nh
vuông, l-c giác đ)u
3
2
30%
H+nh chữ nhật, H+nh
thoi, h+nh b+nh hành,
h+nh thang cân
Chu vi diện tích
của một số h+nh đã
học
1
Tổng: Số câu
Điểm
8
(2,0đ)
4
(1,0đ)
8
(5,0đ)
1
(1,5đ)
1
(0,5đ)
22
10
Tỉ lệ 20% 60% 15% 5% 100%
Tỉ lệ chung 80% 20% 100%
Lưu ý:
Các câu hỏi cấp độ nhận biết thông hiểu các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó
duy nhất 1 lựa chọn đúng.
− Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận d-ng và vận d-ng cao là câu hỏi tự luận.
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
− Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn
chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN – LỚP 6
STT
Nội dung
kiến thức
Đơn vị kiến
thức
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần
kiểm tra, đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận
dụng
Vận
dụng cao
1 Số tự
nhiên
Số tự nhiên.
Các phép tính
với số tự nhiên.
Phép tính luỹ
thừa với số mũ
tự nhiên
Nhn bit:
– Nhận biết đưc tập hp các số tự
nhiên.
Nhận biết đưc th! t thực hi"n
các ph#p t$nh.
Biểu diễn đưc số tự nhiên trong
h" thập phân.
Biểu diễn đưc các số tự nhiên từ
1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ
số La Mã.
Thông hiểu:
– Biểu diễn tập hp các số.
Thực hi"n đưc các ph#p t$nh:
cộng, trừ, nhân, chia trong tập hp
số tự nhiên; ph#p t$nh luỹ thừa với
4TN 1TN
6TL
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
số mũ tự nhiên.
Áp dụng đưc các t$nh chất giao
hoán, kết hp, phân phối của ph#p
nhân đối với ph#p cộng trong t$nh
toán tập hp số tự nhiên; ph#p t$nh
luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Tính chia hết
trong tập hợp
các số tự nhiên.
Số nguyên tố.
Ước chung và
bội chung
Nhn bit:
Xác định chia hết (hoặc không
chia hết) cho một số cho trước
Xác định tập các ước, bội của một
số.
Thông hiểu:
Tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN của
các số.
X#t t$nh chia hết của một tổng
hoặc một hi"u.
Vn dụng cao:
Ch!ng minh một biểu th!c ph!c
tạp (biểu th!c gồm các ph#p t$nh
1TN 2TN 1TL 1TL
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85

Mô tả nội dung:Đề kiểm tra giữa học kì I
Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Toán 6
A. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I
Môn: Toán – Lớp 6 – Thời gian làm bài: 90 phút
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Tổng Nội dung STT
Đơn vị kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao % kiến thức điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Số tự nhiên. Các
phép tính với số tự
nhiên. Phép tính luỹ 4 1 6
thừa với số mũ tự Số tự nhiên 1 70% nhiên Tính chia hết trong
tập hợp các số tự
nhiên. Số nguyên tố. 1 2 1 1 Ước chung và bội chung


Tam giác đều, hình
Các hình vuông, lục giác đều phẳng 2 3 30%
Hình chữ nhật, Hình trong
thoi, hình bình hành, thực tiễn 2 hình thang cân Chu vi và diện tích
của một số hình đã 1 học Tổng: Số câu 8 4 8 1 1 22 Điểm (2,0đ) (1,0đ) (5,0đ) (1,5đ) (0,5đ) 10 Tỉ lệ 20% 60% 15% 5% 100% Tỉ lệ chung 80% 20% 100% Lưu ý:
− Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có
duy nhất 1 lựa chọn đúng.
− Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là câu hỏi tự luận.


− Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn
chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.


BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN – LỚP 6
Số câu hỏi theo mức độ Nội dung Đơn vị kiến
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần STT Nhận Thông Vận Vận kiến thức thức kiểm tra, đánh giá biết hiểu dụng dụng cao Số tự nhiên. Nhận biết: 4TN 1TN Các phép tính
– Nhận biết được tập hợp các số tự 6TL
với số tự nhiên. nhiên. 1 Số tự Phép tính luỹ
– Nhận biết được thứ tự thực hiện nhiên thừa với số mũ các phép tính. tự nhiên
– Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.
– Biểu diễn được các số tự nhiên từ
1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã. Thông hiểu:
– Biểu diễn tập hợp các số.
– Thực hiện được các phép tính:
cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp
số tự nhiên; phép tính luỹ thừa với


zalo Nhắn tin Zalo