Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023

1.2 K 618 lượt tải
Lớp: Lớp 1
Môn: Tiếng việt
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 60 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 60)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 214 107 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 59)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 102 51 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 58)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 117 59 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 57)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 105 53 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 56)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 84 42 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 55)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 92 46 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 54)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 142 71 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 53)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 127 64 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 52)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 133 67 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 51)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 96 48 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 50)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 127 64 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 49)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 84 42 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 48)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 167 84 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 47)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 103 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 46)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 112 56 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 45)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 128 64 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 44)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 96 48 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 43)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 139 70 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 42)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 109 55 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 41)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 104 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 21

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 40)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 116 58 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 22

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 39)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 102 51 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 23

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 38)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 104 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 24

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 37)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 121 61 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 25

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 36)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 86 43 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 26

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 35)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 125 63 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 27

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 34)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 114 57 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 28

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 33)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 104 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 29

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 32)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 124 62 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 30

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 31)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 112 56 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 31

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 30)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 95 48 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 32

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 29)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 95 48 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 33

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 28)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 92 46 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 34

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 27)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 84 42 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 35

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 26)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 105 53 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 36

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 25)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 128 64 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 37

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 24)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 92 46 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 38

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 23)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 86 43 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 39

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 22)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 79 40 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 40

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 21)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 201 101 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 41

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 20)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 124 62 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 42

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 19)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 98 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 43

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 18)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 97 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 44

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 17)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 86 43 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 45

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 16)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 81 41 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 46

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 15)

  • Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

   Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 98 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 47

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 120 60 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 48

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 203 102 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 49

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 142 71 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 50

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 91 46 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 51

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 10)

  • Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

   Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 84 42 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 52

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 9)

  • Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

   Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 115 58 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 53

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 8)

  • Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

   Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 91 46 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 54

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 7)

  • Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

   Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 137 69 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 55

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 70 35 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 56

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 88 44 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 57

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 259 130 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 58

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 145 73 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 59

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 139 70 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 60

  Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 121 61 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức mới nhất năm 2022 - 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Tiếng Việt lớp 1.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(1236 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1 (Kết nối tri thức) Mức 1: Mức 2: Mức 3: Số câu, TT Nội dung kiểm tra Nhận biết
Thông hiểu Vận dụng Tổng số điểm TN TL TN TL TN TL Đọc Số câu 1 1 thành tiếng Số điểm 2 3 1 6 Số câu 2 1 1 4 1 ĐỌC Đọc hiểu Câu số 1,2 3 4 Số điểm 1 1 2 4 Số câu 5 Tổng Số điểm 1 2 4 3 10 Số câu 1 1 Chính tả Số điểm 1 4 1 6 Số câu 1 1 1 3 VIẾ Kiến thức 2 Câu số 1 2 3 T Tiếng Việt Số điểm 0,5 1,5 2 4 Số câu Tổng Số điểm 1,5 5,5 3 10

ĐỀ SỐ 1
PHÒNG GD & ĐT ……………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
TRƯỜNG………………………………
NĂM HỌC: ……………….
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1
I. KIỂM TRA ĐỌC (10đ):
1/ Đọc thành tiếng: 7 điểm (Kiểm tra đọc thành tiếng từng học sinh bốc thăm đọc
và trả lời câu hỏi nội dung bài tập đọc, giáo viên đã chuẩn bị trong các phiếu)
2/ Đọc hiểu: 3 điểm Đọc thầm bài: Chủ nhật
Chủ nhật, bố mẹ Bi ở nhà. Mẹ làm phở bò. Bố giặt giũ. Bi cho gà ăn. Bé Li rửa
mặt, rửa chân cho búp bê.
Cả nhà ăn phở. Mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé Li ăn.
Bi phụ bố rửa bát. Mẹ thì xem vở của Bi, gật gù: “Bi khá lắm”.
Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý đúng
Trong bài, Mẹ của Bi làm gì? A. Mẹ đi chợ B. Mẹ làm phở bò C. Mẹ đi ngủ
Câu 2. Đọc nội dung bài và Nối ý đúng:


Câu 3. Nối ân với tiếng có vần ân. Nối ât với tiếng có vần ât
II. KIỂM TRA VIẾT (10đ)
1/ Viết chính tả (Nghe – viết): 7 điểm Cá măng lạc mẹ
Một hôm mưa to gió lớn, cá măng lạc mẹ. Cá măng lo lắng, đang cố tìm mẹ.
2/ Bài tập: 3 điểm
Câu 1. Điền chữ g hay gh vào chỗ chấm:
Câu 2. Điền vần an hay ang vào dấu chấm:


Câu 3. Nối từ thích hợp: ĐỀ SỐ 2
PHÒNG GD & ĐT ……………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
TRƯỜNG………………………………
NĂM HỌC: ……………….
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1
I. KIỂM TRA ĐỌC (10đ):
1/ Đọc thành tiếng: 7 điểm (Kiểm tra đọc thành tiếng từng học sinh bốc thăm đọc
và trả lời câu hỏi nội dung bài tập đọc, giáo viên đã chuẩn bị trong các phiếu)


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo