Giáo án Tiếng việt lớp 1 Cánh diều (năm 2024) | Giáo án Tiếng việt lớp 1 mới, chuẩn nhất

4.4 K 2.2 K lượt tải
Lớp: Lớp 1
Môn: Tiếng việt
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Giáo án
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 2 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Bộ giáo án Tiếng việt lớp 1 Cánh diều đã cập nhật đủ Cả năm.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • Bộ giáo án Tiếng việt lớp 1 Cánh diều năm 2024 mới, chuẩn nhất được thiết kế theo phong cách hiện đại, đẹp mắt, trình bày chi tiết cho từng bài học và bám sát chương trình Sách giáo khoa Tiếng việt lớp 1 Cánh diều.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(4445 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)


!"
#$%&'()* 
+,-
.
%/&0121345)1()*
* 6789:;<
- Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý
kiến, hợp tác với bạn,...
- thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát
biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ bản; ý thức giữ gìn sách, vở,
đồ dùng học tập (ĐDHT),...
* 67879:=>?
- Làm quen với thầy cô và bạn bè.
- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi
- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.
%%/@ABCDAE43F1:
- Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
- Tranh, ảnh, mẫu vật.
- VBT Tiếng Việt 1, tập một.
- Bảng cài
%%%/1G13HE ICDAE43F1
%J "
3KLMNL D 3KLM,
O/ AE4#$%&P%
"/QRM:
GV ổn định lớp.
1-ST7=7
"/ ! ; : U  V
W/ (Bỏ qua hoạt động này, nếu
XY
XY
HS hát
HS lắng nghe.
&,ZZ*[\.]\^.X\X

thầy trò đã làm quen với nhau từ
trước).
]/ 3_ : U   *
GV mời HS tiếp nối nhau tự giới
thiệu (to, rõ) trước thầy các bạn
trong lớp: tên, tuổi (ngày, tháng, năm
sinh), học lớp..., sở thích, nơi ở,...
* GV cần tạo điều kiện cho tất cả
HS trong lớp được tự giới thiệu. Để
đỡ mất thời gian, HS thể đứng
trước lớp hoặc đứng tại chỗ, quay mặt
nhìn các bạn tự giới thiệu. Sau lời
giới thiệu của mỗi bạn, cả lớp vỗ tay.
GV khuyến khích HS giới thiệu vui,
tự nhiên, hồn nhiên. Khen ngợi những
HS giới thiệu về mình to, rõ, ấn tượng
^/ D` U  _DQ Tiếng
Việt 1,a=M
- Đây sách Tiếng Việt 1, tập
một. Sách dạy các em biết đọc, viết;
biết nghe, nói, kể chuyện; biết nhiều
điều thú vị. Sách đẹp, rất nhiều
tranh, ảnh. Các em cần giữ gìn sách
cẩn thận, không làm quăn mép sách,
không viết vào sách.
HS m trang 2, nghe thầy giới
thiệu các kí hiệu trong sách.
"XY
"[Y
HS giới thiệu về bản thân
Lớp vỗ tay khuyến khích bạn
HS lắng nghe
%J ]
&,ZZ*[\.]\^.X\X

3KLMNL D 3KLM,
#/bDUR!
bQca: Hướng dẫn cầm bút,
dơ bảng, tư thế ngồi viết
Giới thiệu các nét cho hs
Các nét cơ bản
Nét thẳng
- Thẳng đứng
- Thẳng ngang
- Thẳng xiên
Nét cong
- Cong kín
- Cong hở: cong phải,
cong trái
Nét móc
- Móc xuôi ( móc
trái)
- Móc ngược ( móc
phải)
- Móc hai đầu
Nét khuyết
- Khuyết xuôi
- Khuyết ngược
Nét hất
GV hướng dẫn hs ghi các nét
Gv hướng dẫn hs viết vở
Gv giới thiệu các nét phụ
"[Y
"[Y
"XY
Hs lắng nghe
Hs chú ý và thực hành theo hướng
dẫn của giáo viên
HS quan sát, lắng nghe
HS viết bóng, viết bảng con
HS viết vở Luyện viết 1
%J ^
3KLMNL D 3KLM,
1dQRM* Ổn định ]Y HS hát
&,ZZ*[\.]\^.X\X

]dQ7=7
a) Kĩ thuật đọc
HS nhìn hình 2: Em đọc.
GV: Trong hình 2, hai bạn nhỏ
đang làm gì?
Từ hôm nay, các em bắt đầu đọc
bài trong SGK. Sang học II, mồi
tuần các em sẽ 2 tiết đọc sách tự
chọn, sau đó đọc lại cho thầycác
bạn nghe những mình đã đọc. Các
tiết học này sẽ giúp các em tăng cường
kĩ năng đọc và biết thêm nhiều điều thú
vị, bổ ích.
GV hướng dẫn HS thế ngồi đọc:
ngồi thẳng lung, mắt cách xa sách
khoảng 25 - 30 cm để không mắc bệnh
cận thị.
b) Hoạt động nhóm
- HS nhìn hình 3: Em làm việc
nhóm. GV: Các bạn HS trong hình 3
đang làm gì?
- Đó là nhóm lớn (4 người). Làm
việc nhóm sẽ giúp các em năng
hợp tác với bạn để hoàn thành bài tập.
học I, các em sẽ được làm quen
với hoạt động nhóm đôi (2 bạn), đôi
khi với nhóm 3 4 bạn. Từ học kì II, đến
phần Luyện tập tổng hợp, các em sẽ
hoạt động nhóm 3-4 bạn nhiều hơn.
XY
XY
HS: Hai bạn đang làm việc nhóm
đôi, cùng đọc sách, trao đổi về sách
HS lắng nghe
HS: Các bạn đang làm việc nhóm
&,ZZ*[\.]\^.X\X

- GV giúp HS hình thành nhóm:
nhóm đôi - nhóm với bạn ngồi bên
cạnh; nhóm 4 (ghép 2 bàn học lại).
thể chờ đến học II mới hình thành
nhóm 4 (VD: nhóm tự đọc sách để HS
trao đổi sách báo, cùng đi thư viện, hồ
trợ nhau đọc sách,...). GV chỉ định 1
HS làm nhóm trưởng trong tháng đầu.
Mồi HS trong nhóm sẽ lần lượt làm
nhóm trưởng trong những tháng tiếp
theo. Để các thành viên trong nhóm ai
cũng làm việc, cũng góp sức, các em sẽ
cùng trao đối. thảo luận, hoàn thành
bài tập, hoàn thành trò chơi, hợp tác
báo cáo kết quả (không chỉ đại diện
nhóm báo cáo kết quả).
c) Nói - phát biểu ý kiến
- HS nhìn hình 4: Em nói. GV:
Bạn HS trong tranh đang làm gì?
- Các em chú ý thế của bạn:
Đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, thái độ tự
tin. GV mời 1, 2 HS làm mẫu. (Nhắc
HS không cần khoanh tay khi đứng lên
phát biểu).
- GV: Khi phát biểu ý kiến trước
lớp, các em cần nói to, để các
bạn nghe rõnhững điều mình nói. Nói
quá nhỏ thì các bạn không nghe
được.
- HS thực hành luyện nói trước
XY
HS lắng nghe.
HS: Bạn đang phát biểu ý kiến
&,ZZ*[\.]\^.X\X

Mô tả nội dung:


Tuần 1
BÀI MỞ ĐẦU: Em là học sinh (4 tiết)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
* Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý
kiến, hợp tác với bạn,...
- Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát
biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở,
đồ dùng học tập (ĐDHT),...
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất
- Làm quen với thầy cô và bạn bè.
- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi
- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình. - Tranh, ảnh, mẫu vật.
- VBT Tiếng Việt 1, tập một. - Bảng cài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT 1 Hoạt động dạy TG Hoạt động học A. DẠY BÀI MỚI 1. Khởi động: 5’ HS hát GV ổn định lớp.
Chia sẻ và khám phá
1. Thầy cô tự giới thiệu về
mình. (Bỏ qua hoạt động này, nếu 5’ HS lắng nghe.


thầy trò đã làm quen với nhau từ trước).
2. HS tự giới thiệu bản thân: 15’
HS giới thiệu về bản thân
GV mời HS tiếp nối nhau tự giới
thiệu (to, rõ) trước thầy cô và các bạn
trong lớp: tên, tuổi (ngày, tháng, năm
sinh), học lớp..., sở thích, nơi ở,...
* GV cần tạo điều kiện cho tất cả
HS trong lớp được tự giới thiệu. Để
đỡ mất thời gian, HS có thể đứng
trước lớp hoặc đứng tại chỗ, quay mặt
nhìn các bạn tự giới thiệu. Sau lời
Lớp vỗ tay khuyến khích bạn
giới thiệu của mỗi bạn, cả lớp vỗ tay.
GV khuyến khích HS giới thiệu vui,
tự nhiên, hồn nhiên. Khen ngợi những 10’
HS giới thiệu về mình to, rõ, ấn tượng
3. GV giới thiệu SGK Tiếng
Việt 1, tập một HS lắng nghe -
Đây là sách Tiếng Việt 1, tập
một. Sách dạy các em biết đọc, viết;
biết nghe, nói, kể chuyện; biết nhiều
điều thú vị. Sách đẹp, có rất nhiều
tranh, ảnh. Các em cần giữ gìn sách
cẩn thận, không làm quăn mép sách, không viết vào sách.
HS mở trang 2, nghe thầy cô giới
thiệu các kí hiệu trong sách. TIẾT 2

Hoạt động dạy TG Hoạt động học
B. Giới thiệu bài mở đầu
a) Kĩ thuật viết: Hướng dẫn cầm bút, 10’ Hs lắng nghe
dơ bảng, tư thế ngồi viết
Hs chú ý và thực hành theo hướng
Giới thiệu các nét cho hs dẫn của giáo viên Các nét cơ bản - Thẳng đứng Nét thẳng - Thẳng ngang - Thẳng xiên - Cong kín Nét cong - Cong hở: cong phải, cong trái - Móc xuôi ( móc trái) Nét móc - Móc ngược ( móc phải) - Móc hai đầu - Khuyết xuôi Nét khuyết - Khuyết ngược
HS quan sát, lắng nghe Nét hất
HS viết bóng, viết bảng con
GV hướng dẫn hs ghi các nét
10’ HS viết vở Luyện viết 1
Gv hướng dẫn hs viết vở 15’
Gv giới thiệu các nét phụ TIẾT 3 Hoạt động dạy TG Hoạt động học
1/ Khởi động: Ổn định 2’ HS hát

2/Khám phá a) Kĩ thuật đọc 5’ HS nhìn hình 2: Em đọc.
GV: Trong hình 2, hai bạn nhỏ đang làm gì?
HS: Hai bạn đang làm việc nhóm
Từ hôm nay, các em bắt đầu đọc
đôi, cùng đọc sách, trao đổi về sách
bài trong SGK. Sang học kì II, mồi
tuần các em sẽ có 2 tiết đọc sách tự
chọn, sau đó đọc lại cho thầy cô và các
bạn nghe những gì mình đã đọc. Các
tiết học này sẽ giúp các em tăng cường HS lắng nghe
kĩ năng đọc và biết thêm nhiều điều thú vị, bổ ích.
GV hướng dẫn HS tư thế ngồi đọc:
ngồi thẳng lung, mắt cách xa sách
khoảng 25 - 30 cm để không mắc bệnh cận thị. b) Hoạt động nhóm -
HS nhìn hình 3: Em làm việc 5’
nhóm. GV: Các bạn HS trong hình 3 đang làm gì? -
Đó là nhóm lớn (4 người). Làm
việc nhóm sẽ giúp các em có kĩ năng
HS: Các bạn đang làm việc nhóm
hợp tác với bạn để hoàn thành bài tập.
Ở học kì I, các em sẽ được làm quen
với hoạt động nhóm đôi (2 bạn), đôi
khi với nhóm 3 4 bạn. Từ học kì II, đến
phần Luyện tập tổng hợp, các em sẽ
hoạt động nhóm 3-4 bạn nhiều hơn.

Document Outline

 • Tuần 1
 • BÀI MỞ ĐẦU:
 • Em là học sinh
 • (4 tiết)
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 • TIẾT 1
 • BÀI 1: A, C
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 • TIẾT 1, 2
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 • TIẾT 1
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


zalo Nhắn tin Zalo