5 đề thi Toán 10 Cuối kì 2 Kết nối tri thức cấu trúc mới

164 82 lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Toán Học
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 5 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 5 đề thi Toán 10 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức cấu trúc mới 2025 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%

Đánh giá

4.6 / 5(164 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 202…-202…
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC - Thời gian làm bài: 90 phút
(Biên soạn theo cấu trúc đề minh họa mới của BGD năm 2025) PHẦN CÂU NỘI DUNG MỨC ĐỘ 1
Hàm số bậc hai: nhận diện, TXĐ, đồng biến, nghịch biến, tọa độ đỉnh, trục đối xứng,… 1 2
Dấu của tham thức bậc hai: nhận diện, xác định dấu của tam thức bậc hai,… 1 3
Phương trình quy về phương trình bậc hai: nhận biết, giải các phương trình,… 1 4
Các yếu tố liên quan đến phương trình đường thẳng 1
I. CÂU TRẮC NGHIỆM 5
Các yếu tố liên quan đến phương trình đường tròn 1
NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 6 Ba đường conic 1 (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 7 Quy tắc đếm 1 điểm 8
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 1 9 Nhị thức Newton 1 10
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: phép thử, không gian mẫu, biến cố,… 1 11
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: số phần tử của không gian mẫu, tính xác suất,… 2 12
Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển: tính xác suất của biến cố,… 2 1
Bài toán liên quan đến hàm số và tam thức bậc hai 2
II. CÂU TRẮC NGHIỆM 2
Bài toán liên quan đến hệ tọa độ Oxy : đường thẳng, đường tròn, ba đường conic 2 ĐÚNG SAI
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 3
Đại số tổ hợp: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton 3 4
Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển 3
III. CÂU TRẮC NGHIỆM 1
Hàm số bậc hai: TXĐ, xác định hàm số bậc hai, tọa độ giao điểm,… 3 TRẢ LỜI NGẮN
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 2
Dấu của tam thức bậc hai 3 0,5 điểm. 3
Bài toán liên quan đến hệ tọa độ trong mặt phẳng Oxy 3

4
Đại số tổ hợp: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton 3 5
Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác xuất: số phần tử của không gian mẫu, tính xác suất,… 4 6
Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển: tính xác suất của biến cố,… 4 LƯU Ý:
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm) Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm -
Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm


BIÊN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ ĐỀ BỘ GIÁO DỤC
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 202… – 202… 2025 ĐỀ SỐ: 01
Môn: TOÁN 10 – KẾT NỐI TRI THỨC
(Đề thi gồm: 03 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên thí sinh:……………………………………………
Số báo danh:
…………………………………………………
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 1 Câu 1:
Tập xác định của hàm số y = là x −1
A. D = 1;+) .
B. D = (1; +) . C. D = \   1 . D. D = (− ) ;1 . Câu 2: Cho hàm số ( ) 2
f x = ax + bx + c có bảng xét dấu như hình dưới đây. Tìm khẳng định đúng?
A. f ( x)  0, x   .
B. f ( x) = 0, x
  . C. f (x)  0, x
  . D. f (x)  0, x   .

Câu 3:
Tập nghiệm của phương trình 2 2 x x +1 = x + 2x + 4 là A. S =   1 .
B. S = −  1 . C. S =   0 . D. S =  . Câu 4:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng  : 2x y + 2024 = 0 có một véc tơ pháp tuyến là
A. n = (1; 2) . B. n = (4; 2 − ) . C. n = (2 ) ;1 . D. n = ( 2 − ;− ) 1 . Câu 5:
Phương trình nào sau đây là phương trình của một đường tròn? A. 2 2
x + y − 2x − 8 y + 20 = 0 . B. 2 2
4x + y −10x − 6 y − 2 = 0 . C. 2 2
x + y − 4x + 6 y −12 = 0 . D. 2 2
x + 2 y − 4x − 8 y +1 = 0 . 2 2 x y Câu 6: Đường Elip +
=1 có độ dài trục lớn bằng 25 4 A. 8. B. 10. C. 2. D. 12. Câu 7:
Có 5 bạn nam và 3 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các bạn vào một hàng ngang? A. 15 . B. 8 . C. 8!. D. 7!. Câu 8:
Tâm đi từ nhà của mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà
Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền? A. 12 . B. 35 . C. 20 . D. 25 . Câu 9: Khai triển nhị thức ( + )5 2x y
ta được kết quả là: A. 5 4 3 2 2 3 4 5
2x +10x y + 20x y + 20x y +10xy + y . B. 5 4 3 2 2 3 4 5
32x +10000x y + 80000x y + 400x y +10xy + y . C. 5 4 3 2 2 3 4 5
32x +16x y + 8x y + 4x y + 2xy + y . D. 5 4 3 2 2 3 4 5
32x + 80x y + 80x y + 40x y +10xy + y .
Câu 10: Kí hiệu P ( A) là xác suất của biến cố A trong một phép thử. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?


zalo Nhắn tin Zalo