Bộ 15 đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án

2.4 K 1.2 K lượt tải
Lớp: Lớp 6
Môn: Toán Học
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 20 201 101 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 19 87 44 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 21 104 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 21 98 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 21 84 42 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 18 75 38 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 18 88 44 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 20 87 44 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 18 88 44 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 25 100 50 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 15 đề thi cuối kì 1 gồm: 10 đề có đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết; 5 đề theo các trường môn Toán 6 Chân trời sáng tạo mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 6.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(2358 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN: TOÁN – LỚP 6 ĐỀ SỐ 01
A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Tổng Chương/ STT
Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao % Chủ đề điểm TN TL TN TL TN TL TN TL 1 Số tự
Số tự nhiên và tập hợp các số tự 1 30% nhiên
nhiên. Thứ tự trong tập hợp các (0,25đ số tự nhiên. )
Các phép tính với số tự nhiên. 2 1
Phép tính lũy thừa với số mũ tự (1,0đ) (0,5đ) nhiên.
Tính chia hết trong tập hợp các 1 1
số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước

(0,25đ chung và bội chung. (1,5đ) )
Số nguyên âm và tập hợp các số 1
nguyên. Thứ tự trong tập hợp (0,25đ các số nguyên. Số ) 2 35% nguyên
Các phép tính với số nguyên. 1 3 1 1
Tính chia hết trong tập hợp các (0,25đ (1,5đ) (0,5đ) (0,5đ) số nguyên. ) 1
Tam giác đều, hình vuông, lục Các hình (0,25đ giác đều. phẳng 3 ) 20% trong 1 1 1
thực tiễn Hình chữ nhật, hình thoi, hình
bình hành, hình thang cân. (0,25đ) (0,5đ) (1,0đ) 4 Một số Thu
Thu thập, phân loại, 1 15% yếu tố
thập và biểu diễn dữ liệu theo (0,25đ
thống kê tổ chức )


các tiêu chí cho trước.
Mô tả và biểu diễn dữ dữ liệu 1
liệu trên các bảng, (0,5đ) biểu đồ. 1 Hình thành và giải Phân
quyết vấn đề đơn giản (0,5đ) tích và 1
xuất hiện từ các số xử lí dữ (0,25đ)
liệu và biểu đồ thống liệu kê đã có.
Tổng: Số câu 6 1 2 7 4 1 21 Điểm (1,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (3,5đ) (3,5đ) (0,5đ) (10đ) Tỉ lệ 20% 40% 35% 5% 100% Tỉ lệ chung 60% 40% 100% Lưu ý:
Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn,
trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.


– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm
nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo