Đề thi giữa kì 1 Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo (Đề 7)

351 176 lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Ngữ Văn
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Tài liệu lẻ
Số trang: 14 trang


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề giữa học kì 1 môn Ngữ Văn 10 bộ Chân trời sáng tạo mới nhất năm 2023 - 2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Ngữ Văn lớp 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(351 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
ĐỀ 7
MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
T
T
năng
Nội dung
Mức độ nhận thức
Tổng
%
điểm
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
Vận dụng
cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1
Đọc
hiểu
Sử thi 3 0 5 0 0 1 0 0 60
2 Viết
Viết bài văn
nghị luận phân
tích, đánh giá
một truyện kể
0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40
Tổng 15 5 25 15 0 30 0 10
100%Tỉ lệ % 20% 40% 30% 10%
Tỉ lệ chung 60% 40%
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
T
T
Chương
/ chủ đề
Nội
dung/
đơn vị
kiến
thức
Mức độ đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ nhận
thức
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận
dụng
Vận
dụng
cao
1 Đọc
hiểu
Sử thi Nhận biết:
- Nhận biết được không gian,
thời gian trong sử thi.
- Nhận biết được đặc điểm
của cốt truyện, câu chuyện,
nhân vật trong sử thi.
- Nhận biết được đề tài, các
chi tiết tiêu biểu, đặc trưng
của truyện sử thi.
- Nhận biết được lời người
kể chuyện lời của nhân
vật sử thi, cảm hứng chủ đạo
và lịch sử - văn hóa.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu phân tích được
nhân vật trong sử thi; giải
được vị trí, vai trò, ý nghĩa
của nhân vật trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, tưởng
3TN 5TN 1TL
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
của văn bản; phân tích được
một số căn cứ để xác định
chủ đề.
- giải được tác dụng của
việc chọn nhân vật người kể
chuyện; lời người kể chuyện,
lời nhân vật, ... trong sử thi.
- giải được ý nghĩa, tác
dụng của đề tài, các chi tiết
tiêu biểu, đặc trưng của sử
thi.
- Rút ra được bài học về cách
nghĩ, cách ứng xử do văn
bản gợi ra.
- Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối với
nhận thức, tình cảm, quan
niệm của bản thân.
Vận dụng:
- Vận dụng những hiểu biết
về bối cảnh lịch sử – văn hoá
được thể hiện trong văn bản
để giải ý nghĩa, thông điệp
của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá
trị của thông điệp, chi tiết,
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
hình tượng,… trong tác
phẩm theo quan niệm của
nhân.
2 Viết Viết bài
văn
nghị
luận
phân
tích,
đánh
giá một
truyện
kể
Nhận biết:
- Giới thiệu được đầy đủ
thông tin chính về tên tác
phẩm, tác giả, thể loại,… của
tác phẩm.
- Trình bày được những nội
dung khái quát của tác phẩm
văn học.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận
thành những luận điểm phù
hợp. Phân tích được những
đặc sắc về nội dung, hình
thức nghệ thuật chủ đề
của tác phẩm.
- Kết hợp được lẽ dẫn
chứng để tạo tính chặt chẽ,
logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một
văn bản nghị luận; đảm bảo
chuẩn chính tả, ngữ pháp
tiếng Việt.
1TL*
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
Vận dụng:
- Nêu được những bài học
rút ra từ tác phẩm.
- Thể hiện được sự đồng
tình/ không đồng tình với
thông điệp của tác giả (thể
hiện trong tác phẩm).
Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá
trị của nội dung hình thức
tác phẩm.
- Thể hiện quan điểm,
tính trong bài viết; sáng tạo
trong cách diễn đạt.
Tổng số câu 3TN 5TN 1TL 1TL
Tỉ lệ (%) 20% 40% 30% 10%
Tỉ lệ chung 60% 40%
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85

Mô tả nội dung:


ĐỀ 7
MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
Mức độ nhận thức Tổng T Thông Vận dụng Nội dung Nhận biết Vận dụng % T năng hiểu cao điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc 1 Sử thi 3 0 5 0 0 1 0 0 60 hiểu Viết bài văn nghị luận phân 2 Viết 0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40 tích, đánh giá một truyện kể Tổng 15 5 25 15 0 30 0 10 Tỉ lệ % 20% 40% 30% 10% 100% Tỉ lệ chung 60% 40%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I Nội
Số câu hỏi theo mức độ nhận dung/ thức T Chương đơn vị Mức độ đánh giá Vận T / chủ đề Nhận Thông Vận kiến dụng biết hiểu dụng thức cao 1 Đọc Sử thi Nhận biết: 3TN 5TN 1TL hiểu
- Nhận biết được không gian, thời gian trong sử thi.
- Nhận biết được đặc điểm
của cốt truyện, câu chuyện, nhân vật trong sử thi.
- Nhận biết được đề tài, các
chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện sử thi.
- Nhận biết được lời người
kể chuyện và lời của nhân
vật sử thi, cảm hứng chủ đạo và lịch sử - văn hóa. Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu và phân tích được
nhân vật trong sử thi; lí giải
được vị trí, vai trò, ý nghĩa
của nhân vật trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng


của văn bản; phân tích được
một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Lí giải được tác dụng của
việc chọn nhân vật người kể
chuyện; lời người kể chuyện,
lời nhân vật, ... trong sử thi.
- Lí giải được ý nghĩa, tác
dụng của đề tài, các chi tiết
tiêu biểu, đặc trưng của sử thi.
- Rút ra được bài học về cách
nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra.
- Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối với
nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân. Vận dụng:
- Vận dụng những hiểu biết
về bối cảnh lịch sử – văn hoá
được thể hiện trong văn bản
để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá
trị của thông điệp, chi tiết,

hình tượng,… trong tác
phẩm theo quan niệm của cá nhân. 2 Viết
Viết bài Nhận biết: 1TL* văn
- Giới thiệu được đầy đủ nghị
thông tin chính về tên tác luận
phẩm, tác giả, thể loại,… của phân tác phẩm. tích,
- Trình bày được những nội đánh
dung khái quát của tác phẩm giá một văn học. truyện Thông hiểu: kể
- Triển khai vấn đề nghị luận
thành những luận điểm phù
hợp. Phân tích được những
đặc sắc về nội dung, hình
thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn
chứng để tạo tính chặt chẽ,
logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một
văn bản nghị luận; đảm bảo
chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.
- Thể hiện được sự đồng
tình/ không đồng tình với
thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm). Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá
trị của nội dung và hình thức tác phẩm.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá
tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt. Tổng số câu 3TN 5TN 1TL 1TL Tỉ lệ (%) 20% 40% 30% 10% Tỉ lệ chung 60% 40%


zalo Nhắn tin Zalo