Bộ 15 đề thi giữa kì 1 Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo có đáp án

2.6 K 1.3 K lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Ngữ Văn
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 15 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề giữa kì 1 môn Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo mới nhất năm 2023 - 2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Ngữ văn 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(2556 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
ĐỀ 1
MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
TT
năng
Nội dung
Mức độ nhận thức
Tổng
%
điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng
cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1
Đọc
hiểu
Thần thoại 3 0 5 0 0 2 0 0 60
2 Viết
Viết bài văn
nghị luận về một
vấn đề xã hội
0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40
Tổng 15 5 25 15 0 30 0 10
100%Tỉ lệ % 20% 40% 30% 10%
Tỉ lệ chung 60% 40%
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
T
T
Chương
/ chủ đề
Nội
dung/
đơn vị
kiến
thức
Mức độ đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ nhận
thức
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận
dụng
Vận
dụng
cao
1 Đọc
hiểu
Thần
thoại
Nhận biết:
- Nhận biết được không gian,
thời gian trong truyện thần
thoại.
- Nhận biết được đặc điểm
của cốt truyện, câu chuyện,
nhân vật trong truyện thần
thoại.
- Nhận biết được đề tài, các
chi tiết tiêu biểu, đặc trưng
của truyện thần thoại.
- Nhận biết được bối cảnh
lịch sử văn hoá được thể
hiện trong truyện thần thoại.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu phân tích được
nhân vật trong truyện thần
thoại; giải được vị trí, vai
trò, ý nghĩa của nhân vật
3TN 5TN 2TL
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, ởng,
thông điệp của văn bản; phân
tích được một số căn cứ để
xác định chủ đề.
- giải được tác dụng của
việc chọn nhân vật người kể
chuyện; lời người kể chuyện,
lời nhân vật,... trong truyện
thần thoại.
- giải được ý nghĩa, tác
dụng của đề tài, các chi tiết
tiêu biểu, đặc trưng của
truyện thần thoại.
- Rút ra được bài học về cách
nghĩ, cách ứng xử do văn bản
gợi ra.
- Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối với
nhận thức, tình cảm, quan
niệm của bản thân.
Vận dụng:
- Vận dụng những hiểu biết
về bối cảnh lịch sử văn hoá
được thể hiện trong văn bản
để giải ý nghĩa, thông điệp
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá
trị của thông điệp, chi tiết,
hình tượng,… trong tác phẩm
theo quan niệm của cá nhân.
2 Viết Viết bài
văn
nghị
luận về
một vấn
đề xã
hội
Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về
nội dung hình thức của bài
văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề xã hội và
những dấu hiệu, biểu hiện của
vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định được mục đích,
đối tượng nghị luận.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận
thành những luận điểm phù
hợp.
- Kết hợp được lẽ dẫn
chứng để tạo tính chặt chẽ,
logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một
văn bản nghị luận; đảm bảo
chuẩn chính tả, ngữ pháp
tiếng Việt.
1TL*
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh
hưởng của vấn đề đối với con
người, xã hội.
- Nêu được những bài học,
những đề nghị, khuyến nghị
rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các
phương thức miêu tả, biểu
cảm,… để tăng sức thuyết
phục cho bài viết.
- Thể hiện quan điểm,
tính trong bài viết.
Tổng số câu 3TN 5TN 2TL 1TL
Tỉ lệ (%) 20% 40% 30% 10%
Tỉ lệ chung 60% 40%
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85

Mô tả nội dung:


ĐỀ 1
MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
Mức độ nhận thức Tổng Vận dụng TT Nội dung
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng % năng cao điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc 1 Thần thoại 3 0 5 0 0 2 0 0 60 hiểu Viết bài văn 2
Viết nghị luận về một 0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40 vấn đề xã hội Tổng 15 5 25 15 0 30 0 10 Tỉ lệ % 20% 40% 30% 10% 100% Tỉ lệ chung 60% 40%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I Nội
Số câu hỏi theo mức độ nhận dung/ thức T Chương đơn vị Mức độ đánh giá Vận T / chủ đề Nhận Thông Vận kiến dụng biết hiểu dụng thức cao 1 Đọc Thần Nhận biết: 3TN 5TN 2TL hiểu thoại
- Nhận biết được không gian,
thời gian trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đặc điểm
của cốt truyện, câu chuyện,
nhân vật trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đề tài, các
chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại.
- Nhận biết được bối cảnh
lịch sử – văn hoá được thể
hiện trong truyện thần thoại. Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu và phân tích được
nhân vật trong truyện thần
thoại; lí giải được vị trí, vai
trò, ý nghĩa của nhân vật

trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng,
thông điệp của văn bản; phân
tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Lí giải được tác dụng của
việc chọn nhân vật người kể
chuyện; lời người kể chuyện,
lời nhân vật,... trong truyện thần thoại.
- Lí giải được ý nghĩa, tác
dụng của đề tài, các chi tiết
tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại.
- Rút ra được bài học về cách
nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra.
- Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối với
nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân. Vận dụng:
- Vận dụng những hiểu biết
về bối cảnh lịch sử – văn hoá
được thể hiện trong văn bản
để lí giải ý nghĩa, thông điệp

của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá
trị của thông điệp, chi tiết,
hình tượng,… trong tác phẩm
theo quan niệm của cá nhân. 2 Viết
Viết bài Nhận biết: 1TL* văn
- Xác định được yêu cầu về nghị
nội dung và hình thức của bài
luận về văn nghị luận.
một vấn - Mô tả được vấn đề xã hội và đề xã
những dấu hiệu, biểu hiện của hội
vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận. Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận
thành những luận điểm phù hợp.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn
chứng để tạo tính chặt chẽ,
logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một
văn bản nghị luận; đảm bảo
chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh
hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học,
những đề nghị, khuyến nghị
rút ra từ vấn đề bàn luận. Vận dụng cao: - Sử dụng kết hợp các
phương thức miêu tả, biểu
cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết. Tổng số câu 3TN 5TN 2TL 1TL Tỉ lệ (%) 20% 40% 30% 10% Tỉ lệ chung 60% 40%


zalo Nhắn tin Zalo