Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023

418 209 lượt tải
Lớp: Lớp 2
Môn: Tiếng việt
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 20 TL lẻ ( Xem chi tiết » )
Số trang: 97 trang


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 15)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 122 61 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 134 67 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 145 73 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 204 102 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 246 123 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 120 60 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 175 88 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 143 72 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 123 62 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 137 69 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 207 104 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 265 133 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 86 43 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 169 85 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 182 91 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 192 96 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 146 73 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 147 74 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 103 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 103 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 bao gồm 20 đề sách Kết nối tri thức mới nhất năm 2022 - 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Tiếng Việt lớp 2.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(418 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Tài liệu bộ mới nhất

Mô tả nội dung:Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 – Học kì 2 – Kết nối tri thức
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ SỐ 1
I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
Bài Chuyện bốn mùa - Trang 9
SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống)
Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu? Trả lời:
Đáp án: Bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu vì: Xuân làm cho
cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh
chờ ngày tựu trường. Đông về ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.
2. Đọc hiểu (6 điểm) Xóm nhỏ
Cái xóm lao động nghèo của tôi nằm sâu hun hút trong một con ngõ nhỏ,
chạy vòng vèo ra sát mép bờ sông. Mùa mưa bão, con đường vào xóm ngập
ngụa trong bùn đất khiến cho sự đi lại của mọi người càng trở nên vất vả. Theo
thời gian, trải bao nắng mưa, lũ lụt và cũng bởi chủ nhân của những căn nhà này
không có tiền tu sửa nên càng ngày chúng càng trở nên xập xệ, xuống cấp
nghiêm trọng. Những mảng tường loang lổ vết nứt, sứt sẹo, nhiều chỗ vôi vữa
mủn ra để lộ cả những viên gạch non bị mưa gió bào mòn đến non nửa. Nhìn
chúng tựa như những vết chốc lở cóc cáy, gớm ghiếc trên da người ghẻ lâu ngày


không được chữa trị vậy. Trong xóm nhỏ đó, mỗi người làm một nghề, người
thợ hàn, người thợ cơ khí, người chạy xe ôm, người làm thợ thịt... Bùi Nhật Lai
Câu 1. Xóm lao động nghèo trong bài đọc trên nằm ở đâu? (0,5 điểm)
A. Nằm sâu hun hút trong một con ngõ nhỏ, chạy vòng vèo ra sát mép bờ sông.
B. Nằm trên một miếng đất cằn cỗi, cách xa thành phố.
C. Nằm trên một khu đất to, rộng rãi, ngay sát đường lớn.
D. Nằm bên bờ sông với những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Trả lời:
Đáp án: A. Nằm sâu hun hút trong một con ngõ nhỏ, chạy vòng vèo ra sát mép bờ sông.
Câu 2. Vì sao những căn nhà trở nên xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng? (0,5 điểm)
A. Vì những căn nhà đã được xây dựng cách đây rất lâu rồi.
B. Vì những căn nhà phải trải qua bao nắng mưa, lũ lụt.
C. Vì chủ nhân của những căn nhà không có tiền để tu sửa. D. Cả 3 đáp án trên. Trả lời:
Đáp án: D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 3. Qua bài đọc trên em thấy xóm nhỏ được hiện lên như thế nào? (0,5 điểm)
A. Xóm nhỏ nghèo nàn, hỗn loạn, xập xệ và xuống cấp nghiêm trọng.
B. Con người trong xóm nhỏ tràn đầy tình thương và học thức.


C. Xóm nhỏ tuy nghèo nhưng người dân đều đi xa để làm việc phát triển.
D. Con người trong xóm nhỏ đang cố gắng làm việc để xây dựng lại xóm. Trả lời:
Đáp án: A. Xóm nhỏ nghèo nàn, hỗn loạn, xập xệ và xuống cấp nghiêm trọng.
Câu 4. Câu “Trong xóm nhỏ .... người làm thợ thịt...” là câu: (0,5 điểm) A. Câu giới thiệu. B. Câu nêu hoạt động. C. Câu nêu đặc điểm.
D. Câu yêu cầu, đề nghị. Trả lời:
Đáp án: A. Câu giới thiệu.
Câu 5. Tìm từ ngữ thích hợp trong bài đọc và điền vào bảng dưới đây: (1 điểm) 2 từ chỉ sự vật
2 từ chỉ đặc điểm Trả lời: Đáp án: 2 từ chỉ sự vật
2 từ chỉ đặc điểm bờ sông, con đường nhỏ, sập sệ
Câu 6. Nối: (1 điểm)

Trả lời: Đáp án:
Câu 7. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu dưới đây: (1 điểm)
Những con đường làng quanh co trải dài tít tắp. Trả lời:
Đáp án: Những con đường làng thế nào?
Câu 8. Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm vào ô trống dưới đây: (1 điểm)
Trên cao, tiếng mấy nàng chích chòe  chị sáo sậu hót vang chào ngày mới 
làn gió nhẹ lay động khóm tre cuối làng  Bác nông dân tay cuốc  tay cày vội
vã ra đồng làm việc để tránh nắng ban trưa. Trả lời:


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo