Bộ 10 đề thi cuối kì 2 Toán 8 Cánh diều năm 2024 có đáp án

6.9 K 3.4 K lượt tải
Lớp: Lớp 8
Môn: Toán Học
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề cuối kì 2 gồm đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết môn Toán 8 Cánh diều mới nhất năm 2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 8.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(6868 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 8 ĐỀ SỐ 01
A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Tổng Vận dụng
STT Chương/ Chủ đề Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng % cao điểm TN TL TN TL TN TL TN TL
Một số yếu tố thống 2 3
Một số yếu tố thống (0,5đ) (1,5đ) 1 32,5%
kê và xác suất
Một số yếu tố xác 1 2 suất (0,25đ) (1,0đ) Phương trình bậc
Phương trình bậc 2 2 1 1 2
nhất một ẩn và ứng 30%
nhất một ẩn (0,5đ) (1,0đ) (1,0đ) (0,5đ) dụng 3
Tam giác đồng Định lí Thalès trong 1 1 1 37,5%


dạng. Hình đồng tam giác (0,25đ) (0,5đ) (0,5đ) dạng 1 1 2 Hình đồng dạng (0,25đ) (0,25đ) (2,0đ)
Tổng: Số câu 6 2 8 4 1 21 Điểm (1,5đ) (0,5đ) (5,0đ) (2,5đ) (0,5đ) (10đ) Tỉ lệ 15% 55% 25% 5% 100% Tỉ lệ chung 70% 30% 100% Lưu ý:
Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, trong đó có
duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải
tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.


B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Số câu hỏi theo mức độ Chương/ Nội dung kiến
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm STT Nhận Thông Vận Vận Chủ đề thức tra, đánh giá biết hiểu dụng dụng cao
Một số yếu Một số yếu tố Nhận biết:
tố thống kê thống kê
− Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn
và xác suất
giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ
đó, nhận biết được số liệu không chính xác
trong những ví dụ đơn giản.
− Nhận biết được dữ liệu không hợp lí 1 trong dãy dữ liệu. 2TN 2TL
− Nhận biết được loại dữ liệu: dữ liệu liên
tục hay dữ liệu rời rạc.
− Nhận biết được phương pháp thu thập dữ
liệu: trực tiếp hay gián tiếp. Thông hiểu:
− Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng


biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
− Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn
giản dựa trên phân tích các số liệu thu được
ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu
đồ dạng cột/ cột kép (column chart), biểu
đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
Một số yếu tố xác Nhận biết: 1TN 2TL suất
− Tìm các kết quả thuận lợi của biến cố.
− Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất
thực nghiệm của một biến cố với xác suất
của một biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản. Vận dụng:
− Tính được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên.
− Tính được xác suất thực nghiệm của một


zalo Nhắn tin Zalo