Bộ 22 đề thi Cuối kì 1 Sinh học 9 năm 2023 chọn lọc từ các trường

882 441 lượt tải
Lớp: Lớp 9
Môn: Sinh Học
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 22 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Chu Văn An - Hà Nội

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 169 85 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Xã Đàn

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 149 75 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Phòng GD_ĐT Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 168 84 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Phòng GD_ĐT Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 127 64 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Phòng GD_ĐT Tam Đảo - Vĩnh Phúc

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 214 107 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 178 89 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS-THPT Võ Nguyên Giáp - Phú Yên

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 135 68 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Sở GD_ĐT Bắc Giang

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 178 89 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Đức Chính - Quảng Ninh

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 101 51 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Hoàng Văn Thụ - Đồng Nai

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 128 64 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Phú Yên

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 190 95 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Mỹ Thới - An Giang

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 242 121 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Ealê - Đăk Lăk

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 138 69 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Sở GD_ĐT Vĩnh Phúc

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 137 69 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Thành Nhất - Đăk Lăk

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 225 113 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Vĩnh Quỳnh - Hà Nội

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 142 71 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Sở GD_ĐT Bến Tre

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 133 67 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Phòng GD_ĐT TP Bạc Liêu

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 289 145 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS - THPT Việt Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 176 88 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 trường THCS Lê Tân Bê - TP HCM

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 181 91 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 21

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Phòng GD_ĐT Quận 4 - TP HCM

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 142 71 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 22

  Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 Phòng GD_ĐT Quận 10 - TP HCM

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 175 88 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Bộ 22 Đề thi học kì 1 Sinh học năm 2023 chọn lọc từ các trường bản word có lời giải chi tiết:

+ Đề thi học kì 1 Sinh học năm 2023 Phòng GD_ĐT Quận 10 - TP HCM;

+Đề thi học kì 1 Sinh học năm 2023 trường THCS Lê Tân Bê - TP HCM;

+Đề thi học kì 1 Sinh học năm 2023 Sở GD_ĐT Bến Tre;

+Đề thi học kì 1 Sinh học năm 2023 trường THCS Ealê - Đăk Lăk;

+Đề thi học kì 1 Sinh học năm 2023 trường THCS Đức Chính - Quảng Ninh.

…..……………………

 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(882 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:


UBND QUẬN 10
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MÔN: SINH HỌC – Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề
Câu 1 (VD): Ở cây đậu Hà Lan: Tính trạng hạt vàng (A), vỏ trơn (B) là trội hoàn toàn so với tính trạng
hạt xanh (a), vỏ nhăn (b). Cho cây đậu Hà Lan hạt vàng, vỏ trơn dị hợp về 2 cặp gen lai với cây đậu Hà
lan hạt xanh, vỏ nhăn thu được đời con bao gồm: 1 hạt vàng, vỏ trơn : 1 hạt vàng, vỏ nhăn : 1 hạt xanh, vỏ
trơn : 1 hạt xanh, vỏ nhăn. Biết rằng phép lai tuân theo quy luật di truyền phân li độc lập của Menđen
a. Hãy nêu các kiểu hình được xem là biến dị tổ hợp xuất hiện trong kết quả của phép lai trên?
b. Xác định kiểu gen của hai cây đậu đời P (bố, mẹ)?
c. Viết sơ đồ lai để tìm tỉ lệ phân li kiểu gen của phép lai trên?
Câu 2 (VD): a. Nhiều người cho rằng: “Việc sinh con trai và con gái là do người mẹ quyết định”
Theo em quan niệm này là đúng hay sai? Giải thích quan điểm dựa trên cơ chế phân li NST trong việc
hình thành giới tính ở người? b. Đọc thông tin sau:
Những năm 2000 và gần đây, tỷ số giới tính khi sinh có sự chênh lệch khá cao, liên tục tăng và nghiêng
về trẻ em trai; năm 2006 tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là: 110 trẻ trai/100 trẻ nữ (110/100), cao ở
mức thứ 4 trên thế giới; năm 2007 và 2008, tỷ số này đã là 112/100; năm 2009 là 110,5/100 và năm 2010 là 111,2/100.
+ Em hãy nêu nguyên nhân ảnh hưởng đến sự mất cân bằng giới tính trong xã hội hiện nay.
+ Nếu em là người lãnh đạo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, em sẽ đề xuất những biện pháp
nào để góp phần cân bằng giới tính ở địa phương em sinh sống.
Câu 3 (VD): a. Xác định tên gọi của 2 phân tử hiện diện trong hình A và hình B.
b. Một đoạn mạch đơn của gen A có trình tự các nuclêôtit như sau:
Mạch 1: ... –A-G-T-X-X-T-G-X-T-A-T-X-G-...
+ Tìm trình tự nuclêôtit có trên mạch 2 của gen Trang 1


+ Tính tổng số nuclêôtit, chiều dài và số liên kết hiđrô của gen A (Biết 1 nuclêôtit = 3,4 Å)
Câu 4 (VD): Mối đe dọa đối với rùa biển (Threats to sea turtles) là những nguy cơ có thể xảy ra sự tuyệt
chủng hoặc sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng các loài rùa biển, loại trừ các mối đe dọa thuộc về tự
nhiên, những mối đe dọa chính cho sự tồn vong của rùa biển xuất phát từ con người. Trong số 7 loài rùa
biển, tất cả đều được liệt kê trong Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa hoặc là nguy cấp hay cực kỳ nguy
cấp. Sự suy giảm mạnh mẽ quần thể của rùa trong vòng 200 năm qua có sẹ tác động rất lớn của con người.
Trong đó, rùa biển đang phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ con người, với hoạt động săn
bắt rùa để lấy vỏ làm đồ lưu niệm hay thu thập trứng rùa của chúng. Rùa biển hiện đang là nạn nhân của
rất nhiều hoạt động của con người, từ việc đánh bắt ngẫu nhiên khi rùa biển vô tình lọt vào lưới và các
phương tiện đánh bắt hải sản của người dân, cho đến các hoạt động đánh bắt chủ ý mang tính chất hủy
diệt. Ngoài ra, sự biến đổi khí hậu môi trường trên toàn cầu cũng là nguyên nhân đe dọa sự sống còn của
rùa biển. Biến đổi khí hậu cũng có thể đe dọa đối với rùa biển bởi trứng rùa biển sinh ra cá thể đực hay
cái phụ thuộc vào nhiệt độ.
Dựa vào thông tin đọc bên trên em hãy trả lời các câu hỏi sau đây:
a. Hãy nêu những lý do có thể gây ra sự suy giảm nghiêm trọng đến sự tồn vong của các loài rùa biển
xuất phát từ con người?
b. Em hãy nêu các biện pháp hữu ích của con người và học sinh cần làm để góp phần ngăn chặn và phục
hồi quần thể rùa biển? LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án
a. Bố mẹ có kiểu hình: hạt vàng, vỏ trơn × hạt xanh, vỏ nhăn
Biến dị tổ hợp xuất hiện ở F1 là: hạt vàng, vỏ nhăn và hạt xanh, vỏ trơn.
b. P dị hợp 2 cặp gen hạt vàng, vỏ trơn là: AaBb
Và hạt xanh, vỏ nhăn là aabb c. Sơ đồ lai: P: AaBb × aabb GP: (AB, Ab, aB, ab) x ab
F1: 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb
Câu 2: Đáp án
a. Quan niệm sinh con gái, con trai là do người mẹ là sai,
Người mẹ có bộ NST XX chi cho trứng mang NST X; người bố XY có thể cho tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y
Khi trứng kết hợp với tinh trùng: + X + X → XX (con gái) + X + Y → XY (Con trai) Trang 2

b.
* Nguyên nhân ảnh hưởng đến sự mất cân bằng giới tính trong xã hội hiện nay
- Bất bình đẳng giới: Tư tưởng trọng nam khinh nữ, thích con trai hơn con gái, mong muốn có con trai để
nối dõi tông đường, tạo nguồn thu nhập chính trong gia đình và chăm sóc bố mẹ khi tuổi già dẫn đến tâm
lý muốn có thêm con trai để phòng ngừa các trường hợp rủi ro, làm tăng thêm mong muốn sinh được con trai hơn con gái.
- Các dịch vụ y tế có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi: sự phát triển ngày càng tốt hơn của hệ
thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng làm tăng tình trạng lạm dụng những tiến bộ khoa học
công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi trước sinh.
- Nhận thức của người dân còn hạn chế: đặc biệt là những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về pháp luật
liên quan tới việc lựa chọn giới khi sinh và hậu quả do mất cân bằng giới tính khi sinh gây ra còn rất hạn chế..
- Chưa thực hiện tốt pháp luật liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi: nhiều cơ sở y tế cung cấp dịch vụ
siêu âm cho biết giới tính của thai nhi dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn chưa kiểm soát chặt chẽ, sự
hiểu biết của người dân về pháp luật liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi còn thấp
* Các biện pháp nào để góp phần cân bằng giới tính ở địa phương.
- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân nhằm chấp hành nghiêm và thực hiện tốt các văn
bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về việc lựa chọn giới tính thai nhi
- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi nhằm hạn chế và
đi đến loại trừ lựa chọn giới tính thai nhi. Đối tượng ưu tiên được tuyên truyền là phụ nữ và các cặp vợ
chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt đã có 02 con một bề và nhất là 02 con gái, nam giới, người cung cấp
các dịch vụ lựa chọn giới tính.
- Có chính sách ưu tiên dành cho nữ giới, khen thưởng xứng đáng các cặp vợ chồng chỉ có 1 con gái hoặc
2 con gái. Nêu cao vai trò và những thành đạt của nữ giới trong xã hội hiện nay, nhấn mạnh vai trò của
nam giới trong việc chấp hành các chính sách dân số và thực hiện các biện pháp KHHGĐ.
- Sử dụng những hình thức xử phạt thực sự có hiệu quả để răn đe mọi hành vi tuyên truyền, hướng dẫn
lựa chọn và xác định giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, đặc biệt là các ấn phẩm với nội dung hướng
dẫn sinh con trai hay con gái theo ý muốn, phương pháp siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi, phá thai lựa chọn giới tính.
- Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của các cấp có thẩm quyền từ trung ương đến cơ sở, sự phối hợp
chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, hội đoàn, các chuyên gia để hạn chế tối đa chênh lệch giới tính khi sinh.
Câu 3: Đáp án Phương pháp giải: Áp dụng công thức :
Nguyên tắc bổ sung: A-T;G-X Trang 3


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo