Bộ Trắc nghiệm Sinh học 9 (cả năm) có đáp án

361 181 lượt tải
Lớp: Lớp 9
Môn: Sinh Học
Dạng: Trắc nghiệm
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 46 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Trắc nghiệm Luật bảo vệ môi trường Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 58 29 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Trắc nghiệm Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 58 29 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Trắc nghiệm Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 74 37 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Trắc nghiệm Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 56 28 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Trắc nghiệm Hệ sinh thái Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 55 28 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Trắc nghiệm Quần xã sinh vật Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 54 27 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Trắc nghiệm Quần thể người Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 42 21 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Trắc nghiệm Quần thể sinh vật Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 56 28 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Trắc nghiệm Ô nhiễm môi trường Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 51 26 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Trắc nghiệm Tác động của con người đối với môi trường Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 40 20 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Trắc nghiệm Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 60 30 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Trắc nghiệm Ảnh hưởng của nhiệt dộ và độ ẩm lên đời sống sinh vật Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 70 35 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Trắc nghiệm Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 58 29 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Trắc nghiệm Môi trường và các nhân tố sinh thái Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 61 31 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Trắc nghiệm Thành tựu chọn giống ở Việt Nam Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 99 50 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Trắc nghiệm Ưu thế lai Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 51 26 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Trắc nghiệm Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 55 28 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Trắc nghiệm Công nghệ gen Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 66 33 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Trắc nghiệm Công nghệ tế bào Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 48 24 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Trắc nghiệm Di truyền học với con người Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 50 25 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 21

  Trắc nghiệm Bệnh và tật di truyền ở người Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 63 32 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 22

  Trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu di truyền người Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 46 23 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 23

  Trắc nghiệm Thường biến Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 44 22 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 24

  Trắc nghiệm Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 13 89 45 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 25

  Trắc nghiệm Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 68 34 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 26

  Trắc nghiệm Đột biến gen Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 12 69 35 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 27

  Trắc nghiệm Các dạng bài tập về ADN và gen Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 60 30 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 28

  Trắc nghiệm Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 74 37 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 29

  Trắc nghiệm Prôtêin Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 49 25 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 30

  Trắc nghiệm Mối quan hệ giữa gen và ARN Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 16 43 22 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 31

  Trắc nghiệm ADN và bản chất của gen Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 12 51 26 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 32

  Trắc nghiệm ADN Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 21 50 25 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 33

  Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 48 24 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 34

  Trắc nghiệm Di truyền liên kết Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 37 19 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 35

  Trắc nghiệm Cơ chế xác định giới tính Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 59 30 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 36

  Trắc nghiệm Phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 74 37 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 37

  Trắc nghiệm Các dạng bài tập nguyên phân và giảm phân Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 48 24 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 38

  Trắc nghiệm Giảm phân Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 13 53 27 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 39

  Trắc nghiệm Nguyên phân Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 42 21 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 40

  Trắc nghiệm Nhiễm sắc thể Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 55 28 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 41

  Trắc nghiệm Các dạng bài tập quy định di truyền của Menđen Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 36 97 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 42

  Trắc nghiệm Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 14 45 23 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 43

  Trắc nghiệm Lai hai cặp tính trạng Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 68 34 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 44

  Trắc nghiệm Phép lai phân tích Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 14 44 22 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 45

  Trắc nghiệm Lai một cặp tính trạng Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 36 54 27 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 46

  Trắc nghiệm Menđen và di truyền học Sinh học 9

  Tài liệu được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 43 22 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 cả năm mới nhất nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo Trắc nghiệm Sinh học 9.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(361 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEMDEN MENĐEN VÀ DI TRUYÊN HỌC
Câu 1: Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung:
1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.
2. Lai các dòng thuần và phân tích các kết quả F1, F2, F3, …
3. Tiến hành thí nghiệm chứng minh.
4. Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn. Thứ tự thực hiện các nội dung trên là: A. 4 – 2 – 3 – 1. B. 4 – 2 – 1 – 3. C. 4 – 3 – 2 – 1. D. 4 – 1 – 2 – 3. Đáp án:
Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung theo thứ tự: 4 – 2 – 1 – 3 Đáp án cần chọn là: B
Câu 2: Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu của Menđen là:
A. Lai các cặp bố mẹ khác nhau về các cặp tính trạng trội lặn rồi theo dõi sự di
truyền của các thế hệ con.
B. Dùng phép lai phân tích để xác định tỉ lệ các tính trạng trội lặn ở các đời con cháu
C. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng
tương phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên
con cháu. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra
quy luật di truyền các tính trạng.
D. Phân tích sự di truyền của các tỉ lệ trội lặn để rút ra định luật di truyền các
tính trạng của bố mẹ cho các thế hệ con cháu, Đáp án:


Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu của Menđen là: Lai các cặp bố mẹ
thuần chủng khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng tương phản rồi theo dõi
sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu. Dùng toán thống kê
để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng. Đáp án cần chọn là: C
Câu 3: Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dung nào sau đây?
A. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di
truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.
B. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.
C. Lai phân tích cơ thể lai F3.
D. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng
tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên
con cháu của từng cặp bố mẹ. Đáp án:
Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dung lai phân tích cơ thể lai F3. Đáp án cần chọn là: C
Câu 4: Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dụng nào sau đây ?
A. Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu được sau đó rút ra quy luật di truyền
B. Tạo dòng thuần chủng
C. Lai phân tích cơ thể P
D. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản
rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng Đáp án:
Phương pháp nghiên cứu của Menđen có các nội dung : - Tạo dòng thuần chủng


- Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản rồi
theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng
- Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu được sau đó rút ra quy luật di truyền
- Làm thí nghiệm chứng minh
Vậy không có nội dung lai phân tích P Đáp án cần chọn là: C
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là của phương pháp phân tích các thế hệ lai ?
A. Đem lai các cặp bố mẹ không thuần chủng khác nhau về một số tính trạng,
B. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ từng cặp tính trạng ở các thế hệ sau
C. Chọn các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một số tính trạng và đem lai với nhau.
D. Dùng toán thống kê phân tích các số liệu, từ đó rút ra các định luật di truyền. Đáp án:
Đáp án A chưa chính xác: Phải là lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về các
cặp tính trạng tương phản. Đáp án cần chọn là: A
Câu 6: Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là:
A. Con lai phải luôn có hiên tượng đồng tính
B. Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu
C. Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu
D. Cơ thể được chọn lai đều mang các tính trội Đáp án:
Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là: bố mẹ phải thuần chủng
về các cặp tính trạng được nghiên cứu. Đáp án cần chọn là: C
Câu 7: Đặc điểm của của giống thuần chủng là:


A. Có khả năng sinh sản mạnh
B. Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó C. Dề gieo trồng
D. Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm Đáp án:
Giống thuần chủng (còn gọi là dòng thuần chủng): là giống có đặc tính di truyền
đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước. Đáp án cần chọn là: B
Câu 8: Dòng thuần là:
A. Dòng mang tất cả các cặp gen đồng hợp
B. Dòng đồng hợp về kiểu gen và cùng biểu hiện 1 kiểu hình
C. Dòng mang các cặp gen đồng hợp trội
D. Dòng mang các cặp gen đồng hợp lặn. Đáp án:
Dòng thuần là dòng mang tất cả các cặp gen đồng hợp. VD: AA, aa, BB, DD…. Đáp án cần chọn là: A
Câu 9: Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là: A. Tính trạng B. Kiểu hình C. Kiểu gen
D. Kiểu hình và kiểu gen Đáp án:
Tính trạng: là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. Ví dụ:
cây đậu có các tính trạng: thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt. Đáp án cần chọn là: A
Câu 10: Tính trạng là gì


zalo Nhắn tin Zalo