Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023

5.4 K 2.7 K lượt tải
Lớp: Lớp 2
Môn: Tiếng việt
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 22 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 22

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 522 261 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 21

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 384 192 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 20

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 392 196 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 19

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 394 197 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 18

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 438 219 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 17

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 299 150 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 16

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 180 90 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 15

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 294 147 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 14

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 316 158 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 13

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 371 186 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 12

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 231 116 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 11

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 328 164 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 10

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 289 145 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 9

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 307 154 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 8

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 257 129 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 7

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 215 108 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 6

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 229 115 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 5

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 250 125 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 4

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 222 111 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 3

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 250 125 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 21

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 2

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 415 208 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 22

  Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức - Đề 1

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 349 175 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức gồm 22 đề mới nhất năm 2022 - 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Tiếng Việt lớp 2.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(5358 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Tài liệu bộ mới nhất

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2 (Kết nối tri thức)
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Nội Số Nhận biết Thông hiểu Vận dụng dung câu, Tổng kiểm số TN HT TN HT HT tra điểm TL TL TN TL khác khác khác Số 2 3 1 6 câu Đọc Câu 1,2 3,4,5 6 hiểu số Số 1 1,5 1 3,5 điểm Số 1 1 1 3 Kiến câu thức Câu 8 7 9 tiếng số việt Số 0,5 1 1 2,5 điểm Số 2 1 3 1 2 9 câu Tổng Số 1 0,5 1,5 1 2 6 điểm


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT Mức 1 Mức 2 Mức 3 TT Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Số 1 1 câu 1 Bài viết 1 Số 4 4 điểm Số 1 1 câu 2 Bài viết 2 Số 6 6 điểm Tổng số câu 1 1 2 Tổng số điểm 4 6 10

ĐỀ SỐ 1
PHÒNG GD & ĐT ……………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
TRƯỜNG………………………………
NĂM HỌC: ……………….
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 2
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc. Đảm bảo
đọc đúng tốc độ, thời gian 3 – 5 phút/ HS.
- Dựa vào nội dung bài đọc, GV đặt câu hỏi để học sinh trả lời.
II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm)
CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ
Trong cặp sách, thước kẻ làm bạn với bút mực và bút chì. Chúng sống cùng
nhau rất vui vẻ. Mỗi hình vẽ đẹp, mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba.
Nhưng ít lâu sau, thước kẻ nghĩ bút mực và bút chì phải nhờ đến mình mới
làm được việc. Nó thấy mình giỏi quá, ngực cứ ưỡn mãi lên. Thấy đường kẻ bị
cong, bút mực nói với bút chì:
- Hình như thước kẻ hơi cong thì phải?
Nghe vậy, thước kẻ thản nhiên đáp:
- Tôi vẫn thẳng mà. Lỗi tại hai bạn đấy!
Bút mực bèn cầm một cái gương đến bên thước kẻ và nói: - Bạn soi thử xem nhé! Thước kẻ cao giọng: - Đó không phải là tôi!
Nói xong, nó bỏ đi và lạc vào bụi cỏ ven đường.


Một bác thợ mộc trông thấy thước kẻ liền nhặt về uốn lại cho thẳng. Thước
kẻ cảm ơn bác thợ mộc rồi quay về xin lỗi bút mực, bút chì. Từ đó, chúng lại hòa
thuận, chăm chỉ như xưa. (Theo Nguyễn Kiên)
Câu 1 (0,5 điểm): Trong cặp sách có những đồ dùng học tập nào?
A. Cặp sách, thước kẻ, bút chì
B. Thước kẻ, bút chì, bút mực
C. Bút bi, thước kẻ, bút chì
Câu 2 (0,5 điểm): Ban đầu thước kẻ chung sống với các bạn như thế nào? A. Vui vẻ B. Mâu thuẫn C. Đố kị
Câu 3 (0,5 điểm): Dòng nào dưới đây không nêu đúng về niềm vui chung của ba bạn?
A. Mỗi quyển truyện xếp ngăn nắp B. Mỗi hình vẽ đẹp,
C. Mỗi đường kẻ thẳng tắp
Câu 4 (0,5 điểm): Vì sao thước kẻ bị cong?
A. Vì thước kẻ bị bạn nhỏ bẻ cong
B. Vì thước kẻ thấy mình giỏi quá, ngực ưỡn mãi lên
C. Vì thước kẻ ở trong cặp sách chật chội


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo