Bộ 15 đề thi cuối kì 1 Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo có đáp án

4.6 K 2.3 K lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Ngữ Văn
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 15 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 15 đề cuối học kì 1 môn Ngữ Văn 10 bộ Chân trời sáng tạo mới nhất năm 2023 - 2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(4618 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
ĐỀ 1
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I
T
T
năng
Nội dung
Mức độ nhận thức
Tổng
%
điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng
cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1
Đọc
hiểu
Thơ/ thơ trữ
tình
3 0 5 0 0 1 0 0 60
2 Viết
Viết bài văn
nghị luận phân
tích, đánh giá
một bài thơ
0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40
Tổng 15 5 25 15 0 30 0 10
100%Tỉ lệ % 20% 40% 30% 10%
Tỉ lệ chung 60% 40%
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI HỌC KÌ I
T
T
Chương
/ chủ đề
Nội
dung/
đơn vị
kiến
thức
Mức độ đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ nhận
thức
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận
dụng
Vận
dụng
cao
1 Đọc
hiểu
Thơ/
thơ trữ
tình
Nhận biết:
- Nhận biết được đặc điểm của
thơ: thể thơ, từ ngữ, vần nhịp,
những hình ảnh tiêu biểu; các yếu
tự sự, miêu tả được sử dụng trong
thơ.
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc
của người viết thể hiện qua ngôn
ngữ văn bản.
- Nhận ra hiện tượng từ ngữ trong
tiếng Việt; các biện pháp tu từ;…
Thông hiểu:
- Nêu được chủ đề của bài thơ,
cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ
tình trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của
bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình
ảnh, biện pháp tu từ.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách
3TN 5TN 1TL
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
nghĩ cách ứng xử được gợi ra
từ văn bản.
- Trình bày được ý nghĩa của vấn
đề đặt ra trong văn bản đối với
suy nghĩ, tình cảm của bản thân.
2 Viết Viết
bài
văn
nghị
luận
phân
tích,
đánh
giá
một
bài
thơ
Nhận biết:
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin
chính về tên bài thơ, tác giả, thể
loại,… của bài thơ.
- Trình bày được những nội dung
khái quát của bài thơ đó.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận
thành những luận điểm phù hợp.
Phân tích được những đặc sắc về
nội dung, hình thức nghệ thuật
chủ đề của một bài thơ
- Kết hợp được lí lẽ dẫn chứng
để tạo tính chặt chẽ, logic của
mỗi luận điểm.
Vận dụng:
- Đảm bảo cấu trúc của một văn
bản nghị luận; đảm bảo chuẩn
chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Nêu được những bài học rút ra
1TL*
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
từ bài thơ đó.
- Thể hiện được sự đồng tình/
không đồng tình với thông điệp
của tác giả (thể hiện trong bài
thơ).
Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị
của nội dung hình thức của bài
thơ
- Thể hiện quan điểm, tính
trong bài viết; sáng tạo trong cách
diễn đạt.
Tổng số câu 3TN 5TN 1TL 1TL
Tỉ lệ (%) 20% 40% 30% 10%
Tỉ lệ chung 60% 40%
SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỀ THI HỌC KÌ I
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
……………………..
Năm học: 2022 – 2023
Môn: Ngữ văn – Lớp 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Phần 1: Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
NĂM MỚI CHÚC NHAU
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thời mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
ĐỀ SỐ 1

Mô tả nội dung:


ĐỀ 1
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I
Mức độ nhận thức Tổng T Vận dụng Nội dung
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng % T năng cao điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc Thơ/ thơ trữ 1 3 0 5 0 0 1 0 0 60 hiểu tình Viết bài văn nghị luận phân 2 Viết 0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40 tích, đánh giá một bài thơ Tổng 15 5 25 15 0 30 0 10 Tỉ lệ % 20% 40% 30% 10% 100% Tỉ lệ chung 60% 40%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI HỌC KÌ I Nội
Số câu hỏi theo mức độ nhận dung/ thức T Chương đơn vị Mức độ đánh giá Vận T / chủ đề Nhận Thông Vận kiến dụng biết hiểu dụng thức cao 1 Đọc Thơ/ Nhận biết: 3TN 5TN 1TL hiểu
thơ trữ - Nhận biết được đặc điểm của tình
thơ: thể thơ, từ ngữ, vần nhịp,
những hình ảnh tiêu biểu; các yếu
tự sự, miêu tả được sử dụng trong thơ.
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc
của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra hiện tượng từ ngữ trong
tiếng Việt; các biện pháp tu từ;… Thông hiểu:
- Nêu được chủ đề của bài thơ,
cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của
bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ. Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách


nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
- Trình bày được ý nghĩa của vấn
đề đặt ra trong văn bản đối với
suy nghĩ, tình cảm của bản thân. 2 Viết Viết Nhận biết: 1TL* bài
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin văn
chính về tên bài thơ, tác giả, thể nghị loại,… của bài thơ. luận
- Trình bày được những nội dung phân
khái quát của bài thơ đó. tích, Thông hiểu: đánh
- Triển khai vấn đề nghị luận giá
thành những luận điểm phù hợp. một
Phân tích được những đặc sắc về bài
nội dung, hình thức nghệ thuật và thơ
chủ đề của một bài thơ
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng
để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm. Vận dụng:
- Đảm bảo cấu trúc của một văn
bản nghị luận; đảm bảo chuẩn
chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Nêu được những bài học rút ra

từ bài thơ đó.
- Thể hiện được sự đồng tình/
không đồng tình với thông điệp
của tác giả (thể hiện trong bài thơ). Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị
của nội dung và hình thức của bài thơ
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính
trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt. Tổng số câu 3TN 5TN 1TL 1TL Tỉ lệ (%) 20% 40% 30% 10% Tỉ lệ chung 60% 40% SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỀ THI HỌC KÌ I


……………………..
Năm học: 2022 – 2023 ĐỀ SỐ 1
Môn: Ngữ văn – Lớp 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Phần 1: Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: NĂM MỚI CHÚC NHAU
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thời mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.


zalo Nhắn tin Zalo