Bộ 15 đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2023 có đáp án

11.6 K 5.8 K lượt tải
Lớp: Lớp 7
Môn: Toán Học
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 19 0.9 K 457 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 19 363 182 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 21 540 270 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 21 282 141 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 20 209 105 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 18 192 96 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 19 236 118 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 19 215 108 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 18 206 103 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 19 268 134 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 15 đề giữa học kì 1 gồm: 10 đề có đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết; 5 đề theo các trường môn Toán 7 bộ Cánh diều mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 7.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(11560 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:Bộ sách: Cánh diều – Toán 7
Đề kiểm tra giữa học kì I năm học 2022 – 2023 ĐỀ SỐ 01
A. Ma trận đề kiểm tra giữa kì I
Môn: Toán – Lớp 7 – Thời gian làm bài: 90 phút Mức độ đánh giá Nội dung/ Đơn vị Tổng % TT Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao kiến thức điểm TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số hữu tỉ và tập hợp
các số hữu tỉ. Thứ tự 2
Số hữu tỉ trong tập hợp các số 1 42,5% hữu tỉ
Các phép tính với số 1 4 1 1 hữu tỉ
Số vô tỉ. Căn bậc hai 2 Số thực 1 2 12,5% số học


Hình hộp chữ nhật và
Các hình hình lập phương. khối trong 3
Hình lăng trụ đứng 2 1 1 1 32,5%
thực tiễn tam giác,hình lăng trụ đứng tứ giác Góc và
Góc ở vị trí đặc biệt.
4 đường thẳng Tia phân giác của một 1 1 1 12,5% song song góc Tổng: Số câu 6 câu 1 câu 2 câu 8 câu 2 câu 1 câu 20 câu Điểm 1,5đ 0,5đ 0,5đ 4,5đ 2,5đ 0,5đ 10đ Tỉ lệ % 20% 50% 25% 5% 100% Tỉ lệ chung 70% 30% 100% Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là câu hỏi tự luận.


- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng
phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.


BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN – LỚP 7
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Chương/ Chủ đề Mức độ đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 1 Số hữu Nhận biết: tỉ
- Nhận biết được tập hợp các số
Số hữu tỉ và hữu tỉ.
tập hợp các - Nhận biết được số đối của một số số hữu tỉ. hữu tỉ. 2TN
Thứ tự trong - Nhận biết được thứ tự trong tập
tập hợp các hợp các số hữu tỉ. số hữu tỉ
- Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số. Các phép Thông hiểu: 1TN
tính với số - Phép tính luỹ thừa với số mũ tự 4TL hữu tỉ
nhiên của một số hữu tỉ và một số
tính chất của phép tính đó (tích và
thương của hai luỹ thừa cùng cơ số,


luỹ thừa của luỹ thừa).
- Thứ tự thực hiện các phép tính,
quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển
vế trong tập hợp số hữu tỉ.
- Sử dụng các tính chất giao hoán,
kết hợp, phân phối của phép nhân
đối với phép cộng, quy tắc dấu
ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán
(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). Vận dụng: 1TL
Giải quyết được một số vấn đề thực
tế gắn với các phép tính về số hữu
tỉ. (ví dụ: các bài toán liên quan đến
chuyển động trong Vật lí, tính tiền
điện, tính giá tiền sản phẩm trước và sau khi giảm giá,...).


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo