Bộ đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án

7.8 K 3.9 K lượt tải
Lớp: Lớp 1
Môn: Toán Học
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 30 TL lẻ ( Xem chi tiết » )

Phiên bản:

Vui lòng chọn phân loại tài liệuCÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 

 • 1

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 30)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 201 101 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 29)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 157 79 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 28)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 145 73 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 27)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 172 86 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 26)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 135 68 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 25)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 164 82 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 24)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 140 70 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 23)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 154 77 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 22)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 130 65 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 21)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 159 80 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 20)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 137 69 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 19)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 135 68 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 18)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 144 72 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 17)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 142 71 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 16)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 142 71 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 15)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 144 72 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 14)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 125 63 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 13)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 285 143 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 12)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 133 67 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 11)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 184 92 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 21

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 10)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 263 132 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 22

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 9)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 218 109 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 23

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 8)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 178 89 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 24

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 7)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 201 101 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 25

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 6)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 183 92 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 26

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 5)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 185 93 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 27

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 4)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 207 104 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 28

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 3)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 209 105 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 29

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 2)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 272 136 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 30

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều (Đề 1)

  Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 168 84 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề thi học kì 2 Toán 1 Cánh diều mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 1.

Số đề hiện tại: 30 đề

 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(7841 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 1 – CÁNH DIỀU
Mạch kiến thức, Số câu, số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng kĩ năng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 1 2 1 1 3 2 Sắp xếp số theo thứ tự từ bé đến
lớn, từ lớn đến Số điểm 1 2 1 1 3 2 bé. Số lớn nhất, số bé nhất. Số liền trước, số liền sau. Đặt tính rồi tính, tính nhẩm, so sánh các số các số trong phạm vi 100.
Đại lượng và đo Số câu 1 2 3 các đại lượng:
Đại lượng đo thời Số điểm 1 2 3 gian: Xem đồng hồ, xem lịch. Dài hơn, ngắn hơn, đo độ dài, xăng-ti- mét.
Hình học: Nhận Số câu 1 1


biết hình tròn, Số điểm 1 1 hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật
Giải toán có lời Số câu 1 1 văn Số điểm 1 1 Tổng Số câu 2 5 1 2 7 3 Số điểm 2 5 1 2 7 3


PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............
LỚP 1 - NĂM HỌC .............. MÔN: TOÁN Lớp: 1 ...
Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đề số 1
Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
a) Số 95 được đọc là:
A. Chín mươi lăm B. Chín năm C. Chín mươi năm
b) Số “hai mươi hai” được viết là: A. 23 B. 25 C. 22 D. 26
Câu 2 (1 điểm): Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:
a) Số lớn nhất có một chữ số là số …
b) Số bé nhất có hai chữ số là số …
Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 45 – 12 = 14 20 + 30 = 50 34 – 22 = 11 35 + 13 = 48
Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Tờ lịch chỉ thứ …. ngày … tháng … năm 2023.
Câu 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
Câu 6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:MA TRẬN ĐỀ CU I Ố H C Ọ KÌ 2 - TOÁN L P Ớ 1 – CÁNH DI U Mạch ki n ế Số câu, số Mức 1 Mức 2 Mức 3 T ng thức, kĩ năng đi m TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 1 2 1 1 3 2 S p ắ x p ế số theo thứ tự từ bé đ n ế l n, ớ từ l n ớ đ n ế Số đi m ể 1 2 1 1 3 2 bé. Số l n ớ nh t ấ , số bé nh t ấ . Số li n ề trư c, ớ số li n ề sau. Đ t ặ tính r i ồ tính, tính nhẩm, so sánh các số các số trong ph m ạ vi 100. Đại lư ng ợ và đo Số câu 1 2 3 các đại lư ng: Đ i ạ lư ng ợ đo Số đi m ể 1 2 3 th i ờ gian: Xem đồng hồ, xem lịch. Dài h n, ơ ng n ắ h n, ơ đo độ dài, xăng-ti-mét. Hình h c : Nh n ậ Số câu 1 1

bi t ế hình tròn, Số đi m ể 1 1 hình vuông, hình tam giác, hình chữ nh t ậ , kh i ố l p ậ phư ng, ơ kh i ố h p ộ ch nh ữ t ậ Giải toán có l i Số câu 1 1 văn Số đi m ể 1 1 T ng Số câu 2 5 1 2 7 3 Số đi m 2 5 1 2 7 3


PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI H C Ọ KÌ II TRƯ N Ờ G TIỂU H C Ọ .............. L P Ớ 1 - NĂM H C Ọ .............. MÔN: TOÁN L p: ớ 1 ... Th i
ờ gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đ s ề ố 1 Phần I. Trắc nghi m ệ (7 đi m ể ): Câu 1 (1 đi m ể ): Khoanh vào ch cái ữ đ t ặ trư c ớ k t ế qu đúng: ả a) Số 95 đư c đ ợ c ọ là: A. Chín mư i ơ lăm B. Chín năm C. Chín mư i ơ năm b) Số “hai mư i ơ hai” đư c ợ vi t ế là: A. 23 B. 25 C. 22 D. 26 Câu 2 (1 đi m ể ): Vi t ế s còn t ố hi u vào ch ế ch ỗ m ấ : a) Số l n nh ớ ất có m t ộ ch s ữ ố là số … b) Số bé nh t ấ có hai chữ s l ố à s … ố Câu 3 (1 đi m
ể ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 45 – 12 = 14 20 + 30 = 50 34 – 22 = 11 35 + 13 = 48 Câu 4 (1 đi m ể ): Đ c ọ t l ờ ch d ị ư i ớ đây và đi n ề s t ố hích h p vào ch ợ ch ỗ m ấ :

T l
ờ ịch chỉ th …. ngày … t ứ háng … năm 2023. Câu 5 (1 đi m ể ): Đi n ề s t ố hích h p vào ô t ợ r ng: ố Câu 6 (1 đi m ể ): Đi n ề s t ố hích h p vào ch ợ ch ỗ m ấ :
MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 1 – CÁNH DIỀU
Mạch kiến thức, Số câu, số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng kĩ năng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 1 2 1 1 3 2 Sắp xếp số theo thứ tự từ bé đến
lớn, từ lớn đến bé. Số điểm 1 2 1 1 3 2 Số lớn nhất, số bé nhất. Số liền trước, số liền sau. Đặt tính rồi tính, tính nhẩm, so sánh các số các số trong phạm vi 100.
Đại lượng và đo Số câu 1 2 3 các đại lượng:
Đại lượng đo thời Số điểm 1 2 3 gian: Xem đồng hồ, xem lịch. Dài hơn, ngắn hơn, đo độ dài, xăng-ti- mét. Số câu 1 1


Hình học: Nhận Số điểm 1 1 biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật
Giải toán có lời Số câu 1 1 văn Số điểm 1 1 Tổng Số câu 2 5 1 2 7 3 Số điểm 2 5 1 2 7 3


PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............
LỚP 1 - NĂM HỌC .............. MÔN: TOÁN Lớp: 1 ...
Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đề số 1
Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
a) Số 95 được đọc là:
A. Chín mươi lăm B. Chín năm C. Chín mươi năm
b) Số “hai mươi hai” được viết là: A. 23 B. 25 C. 22 D. 26
Câu 2 (1 điểm): Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:
a) Số lớn nhất có một chữ số là số …
b) Số bé nhất có hai chữ số là số …
Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 45 – 12 = 14 20 + 30 = 50 34 – 22 = 11 35 + 13 = 48
Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Tờ lịch chỉ thứ …. ngày … tháng … năm 2023.
Câu 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
Câu 6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


zalo Nhắn tin Zalo