Bộ đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều tạo có đáp án

3.6 K 1.8 K lượt tải
Lớp: Lớp 2
Môn: Toán Học
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 25 TL lẻ ( Xem chi tiết » )
Số trang: 28 trang

Phiên bản:

Vui lòng chọn phân loại tài liệuCÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 25)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 114 57 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 24)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 121 61 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 23)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 85 43 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 22)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 97 49 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 21)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 82 41 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 20)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 80 40 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 19)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 89 45 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 18)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 93 47 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 17)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 94 47 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 16)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 89 45 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 15)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 86 43 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 94 47 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 78 39 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 104 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 83 42 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 94 47 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 82 41 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 62 31 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 79 40 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 88 44 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 21

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 451 226 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 22

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 337 169 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 23

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 269 135 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 24

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 275 138 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 25

  Bộ đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 266 133 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề thi học kì 2 Toán 2 Cánh diều mới nhất nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 2.

Số đề hiện tại: 25 đề

 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(3608 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Tài liệu bộ mới nhất

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 2 – CÁNH DIỀU
Mạch kiến thức, Số câu, số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng kĩ năng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 1 1 1 4 1 3 5 So sánh các số có ba chữ số. Phép cộng, trừ, nhân, Số điểm 0,5 1 0,5 4 0,5 1,5 5 chia các số trong phạm vi 1 000. Giải toán có lời văn.
Đại lượng và đo Số câu 1 1 1 1 các đại lượng: Đại lượng đo độ Số điểm 0,5 1 0,5 1 dài, đại lượng đo thời gian. Hình học: Kiểm Số câu 1 1 1 1
đếm, lắp ghép các Số điểm 0,5 1 0,5 1 hình, khối, tính độ dài đường gấp khúc. Một số yếu tố Số câu 1 1 thống kê và xác

suất. Số điểm 0,5 0,5 Tổng Số câu 2 1 3 5 1 1 6 7 Số điểm 1 1 1,5 5 0,5 1 3 7


PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............
LỚP 2 - NĂM HỌC .............. MÔN: TOÁN Lớp: 2 ...
Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đề số 1
I. Phần trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số chín trăm linh tư viết là: A. 940 B. 904 C. 409 D. 490
Câu 2: Toàn gieo một con xúc xắc có 6 mặt như sau:
Khả năng nhiều hơn 7 chấm xuất hiện ở mặt trên xúc sắc là: A. Chắc chắn B. Có thể C. Không thể
Câu 3: Các số 507, 247, 562, 388 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 247, 388, 507, 562 B. 507, 562, 388, 247 C. 562, 507, 388, 247 D. 247, 388, 562, 507
Câu 4: Độ dài của đường gấp khúc ABCD là: A. 80 dm B. 90 cm C. 62 cm D. 1m
Câu 5: Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 1. Vậy thứ tư tuần trước là:

A. ngày 6 tháng 1 B. ngày 7 tháng 1 C. ngày 8 tháng 1 D. ngày 9 tháng 1
Câu 6: Đoạn đường trước nhà An dài 40 m. Bố An muốn trồng một số cây xanh, mỗi
cây cách nhau 5 m. Bố An có thể trồng được nhiều nhất mấy cây xanh? A. 6 cây B. 7 cây C. 8 cây D. 9 cây II. Phần tự luận: Câu 7: Tính: 2 × 6 = ...... 5 × 2 = ...... 18 : 2 = ...... 20 : 5 = ......
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 196 + 413 673 – 147 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... Câu 9: Số ?
Hình trên có ..... hình tứ giác
Câu 10: Quan sát tranh rồi viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp:
Có tất cả bao nhiêu bông hoa?
........................................................ Câu 11: Tính: 5 × 2 + 3 = .............
184 + 481 – 239 = .............
Câu 12: Vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ giờ phù hợp:MA TRẬN ĐỀ CU I Ố H C Ọ KÌ 2 - TOÁN L P Ớ 2 – CÁNH DI U Mạch ki n ế Số câu, s ố Mức 1 Mức 2 Mức 3 T ng thức, kĩ năng đi m TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 1 1 1 4 1 3 5 So sánh các số có ba chữ số. Phép c ng, ộ tr , nhân, ừ Số đi m ể 0,5 1 0,5 4 0,5 1,5 5 chia các số trong ph m ạ vi 1 000. Gi i ả toán có l i ờ văn. Đại lư ng và đo Số câu 1 1 1 1 các đại lư ng: Đ i ạ lư ng đo đ ợ ộ Số đi m ể 0,5 1 0,5 1 dài, đ i ạ lư ng đo ợ th i ờ gian. Hình h c : Ki m ể Số câu 1 1 1 1 đ m ế , l p ắ ghép Số đi m ể 0,5 1 0,5 1 các hình, khối, tính đ dài ộ đư ng ờ g p khúc. ấ M t ộ s y u t ế Số câu 1 1 th ng kê và xác suất. Số đi m ể 0,5 0,5

T ng Số câu 2 1 3 5 1 1 6 7 Số đi m 1 1 1,5 5 0,5 1 3 7


PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI H C Ọ KÌ II TRƯ N Ờ G TIỂU H C Ọ .............. L P Ớ 2 - NĂM H C Ọ .............. MÔN: TOÁN L p: ớ 2 ... Th i
ờ gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đ s 1 I. Phần tr c nghi m ệ : Khoanh vào ch đ ữ t ặ trư c ớ câu tr l ả i ờ đúng:
Câu 1: Số chín trăm linh t ư vi t ế là: A. 940 B. 904 C. 409 D. 490 Câu 2: Toàn gieo m t ộ con xúc x c ắ có 6 m t ặ như sau: Khả năng nhi u h ề n 7 ch ơ ấm xuất hi n ệ m ở t ặ trên xúc s c l ắ à: A. Ch c ch ắ n ắ B. Có thể C. Không thể
Câu 3: Các số 507, 247, 562, 388 s p ắ x p t ế heo th t ứ t ự bé đ ừ n ế l n l ớ à: A. 247, 388, 507, 562 B. 507, 562, 388, 247 C. 562, 507, 388, 247 D. 247, 388, 562, 507 Câu 4: Đ dài ộ c a ủ đư ng g ờ p khúc ấ ABCD là: A. 80 dm B. 90 cm C. 62 cm D. 1m
Câu 5: Hôm nay là th t ứ , ngày 15 t ư háng 1. V y ậ thứ t t ư u n t ầ rư c l ớ à:

A. ngày 6 tháng 1 B. ngày 7 tháng 1 C. ngày 8 tháng 1 D. ngày 9 tháng 1 Câu 6: Đo n đ ạ ư ng ờ trư c ớ nhà An dài 40 m. B ố An mu n t ố r ng m ồ t ộ s cây xanh, m ố i ỗ
cây cách nhau 5 m. Bố An có th t ể rồng đư c ợ nhi u nh ề t ấ m y cây xanh? ấ A. 6 cây B. 7 cây C. 8 cây D. 9 cây II. Phần t l ự u n ậ : Câu 7: Tính: 2 × 6 = ...... 5 × 2 = ...... 18 : 2 = ...... 20 : 5 = ...... Câu 8: Đ t ặ tính r i ồ tính: 196 + 413 673 – 147 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... Câu 9: Số ?
Hình trên có ..... hình t gi ứ ác
Câu 10: Quan sát tranh r i ồ vi t ế phép nhân ho c phép ặ chia thích h p: ợ
Có tất cả bao nhiêu bông hoa?
........................................................ Câu 11: Tính: 5 × 2 + 3 = .............
184 + 481 – 239 = .............
Câu 12: Vẽ thêm kim gi và ki ờ m phút đ đ ể ng h ồ ch ồ g ỉ i phù h ờ p: ợ
MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 2 – CÁNH DIỀU
Mạch kiến thức, Số câu, số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng kĩ năng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 1 1 1 4 1 3 5 So sánh các số có ba chữ số. Phép cộng, trừ, nhân, Số điểm 0,5 1 0,5 4 0,5 1,5 5 chia các số trong phạm vi 1 000. Giải toán có lời văn.
Đại lượng và đo Số câu 1 1 1 1 các đại lượng: Đại lượng đo độ Số điểm 0,5 1 0,5 1 dài, đại lượng đo thời gian. Hình học: Kiểm Số câu 1 1 1 1
đếm, lắp ghép các Số điểm 0,5 1 0,5 1 hình, khối, tính độ dài đường gấp khúc. Số câu 1 1

Một số yếu tố Số điểm 0,5 0,5 thống kê và xác suất. Tổng Số câu 2 1 3 5 1 1 6 7 Số điểm 1 1 1,5 5 0,5 1 3 7


PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............
LỚP 2 - NĂM HỌC .............. MÔN: TOÁN Lớp: 2 ...
Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đề số 1
I. Phần trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số chín trăm linh tư viết là: A. 940 B. 904 C. 409 D. 490
Câu 2: Toàn gieo một con xúc xắc có 6 mặt như sau:
Khả năng nhiều hơn 7 chấm xuất hiện ở mặt trên xúc sắc là: A. Chắc chắn B. Có thể C. Không thể
Câu 3: Các số 507, 247, 562, 388 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 247, 388, 507, 562 B. 507, 562, 388, 247 C. 562, 507, 388, 247 D. 247, 388, 562, 507
Câu 4: Độ dài của đường gấp khúc ABCD là: A. 80 dm B. 90 cm C. 62 cm D. 1m


Câu 5: Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 1. Vậy thứ tư tuần trước là: A. ngày 6 tháng 1 B. ngày 7 tháng 1 C. ngày 8 tháng 1 D. ngày 9 tháng 1
Câu 6: Đoạn đường trước nhà An dài 40 m. Bố An muốn trồng một số cây xanh,
mỗi cây cách nhau 5 m. Bố An có thể trồng được nhiều nhất mấy cây xanh? A. 6 cây B. 7 cây C. 8 cây D. 9 cây
II. Phần tự luận: Câu 7: Tính: 2 × 6 = ...... 5 × 2 = ...... 18 : 2 = ...... 20 : 5 = ......
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 196 + 413 673 – 147 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... Câu 9: Số ?
Hình trên có ..... hình tứ giác
Câu 10: Quan sát tranh rồi viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp:
Có tất cả bao nhiêu bông hoa?
........................................................ Câu 11: Tính: 5 × 2 + 3 = .............
184 + 481 – 239 = .............


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo