Bộ đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

5.9 K 3 K lượt tải
Lớp: Lớp 2
Môn: Toán Học
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 25 TL lẻ ( Xem chi tiết » )
Số trang: 34 trang

Phiên bản:

Vui lòng chọn phân loại tài liệuCÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 25)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 181 91 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 24)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 136 68 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 23)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 129 65 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 22)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 119 60 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 21)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 118 59 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 20)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 120 60 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 19)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 93 47 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 18)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 152 76 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 17)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 103 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 16)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 110 55 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 15)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 124 62 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 106 53 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 104 52 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 143 72 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 128 64 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 107 54 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 110 55 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 105 53 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 106 53 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 88 44 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 21

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 650 325 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 22

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 311 156 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 23

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 377 189 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 24

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 463 232 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 25

  Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 351 176 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 2.

Số đề hiện tại: 25 đề

 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(5942 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Tài liệu bộ mới nhất

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 2 – KẾT NỐI TRI THỨC
Mạch kiến thức, Số câu, số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng kĩ năng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 2 1 1 1 3 2 So sánh các số có ba chữ số. Phép cộng, trừ, nhân, Số điểm 1 0,5 1 2 1,5 3 chia các số trong phạm vi 1 000. Giải toán có lời văn.
Đại lượng và đo Số câu 1 1 các đại lượng: Đại lượng đo độ Số điểm 0,5 0,5 dài, đại lượng đo thời gian, tiền Việt Nam. Hình học: Kiểm Số câu 1 1 1 1
đếm, lắp ghép các Số điểm 0,5 1 0,5 1 hình, khối, tính độ dài đường gấp khúc. Một số yếu tố Số câu 1 1 1 1 thống kê và xác

suất. Số điểm 0,5 3 0,5 3 Tổng Số câu 4 2 3 1 6 7 Số điểm 2 1 5 2 3 7


PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............
LỚP 2 - NĂM HỌC .............. MÔN: TOÁN Lớp: 2 ...
Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đề số 1
Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1: Phép so sánh nào dưới đây là đúng? A. 237 > 273 B. 310 < 300 C. 690 = 609 D. 821 < 841
Câu 2: Đồ vật sau đây có dạng khối nào? A. Khối lập phương B. Khối hộp chữ nhật C. Khối cầu D. Khối trụ
Câu 3: Trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Nam nhắm mắt và lấy ra 2 quả
bóng ở trong hộp. Hỏi khả năng cả 2 quả bóng Nam lấy ra đều là bóng màu xanh là có
thể, không thể hay chắc chắn xảy ra? A. Không thể B. Có thể C. Chắc chắn
Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? A. 5 × 3 B. 2 × 7 C. 2 × 10 D. 5 × 2
Câu 5: Chọn câu trả lời thích hợp.
Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng: A. 2 km B. 2 m C. 2 cm D. 2 dm


Câu 6: Kết quả của phép tính 132 + 419 bằng bao nhiêu? A. 551 B. 541 B. 540 D. 451
Phần 2: Tự luận (7 điểm)
Câu 7: Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… Câu 8: Số?
Hình bên có .... hình tứ giác
Câu 9: Khu vườn A có 125 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 68 cây vải.
Hỏi khu vườn B có bao nhiêu cây vải?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 10: Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:MA TRẬN ĐỀ CU I Ố H C Ọ KÌ 2 - TOÁN L P Ớ 2 – KẾT N I Ố TRI TH C Mạch ki n ế Số câu, s ố Mức 1 Mức 2 Mức 3 T ng thức, kĩ năng đi m TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 2 1 1 1 3 2 So sánh các số có ba chữ số. Phép c ng, ộ tr , nhân, ừ Số đi m ể 1 0,5 1 2 1,5 3 chia các số trong ph m ạ vi 1 000. Gi i ả toán có l i ờ văn. Đại lư ng và đo Số câu 1 1 các đại lư ng: Đ i ạ lư ng đo đ ợ ộ Số đi m ể 0,5 0,5 dài, đ i ạ lư ng đo ợ th i ờ gian, ti n ề Việt Nam. Hình h c : Ki m ể Số câu 1 1 1 1 đ m ế , l p ắ ghép Số đi m ể 0,5 1 0,5 1 các hình, khối, tính đ dài ộ đư ng ờ g p khúc. ấ M t ộ s y u t ế Số câu 1 1 1 1 th ng kê và xác suất. Số đi m ể 0,5 3 0,5 3

T ng Số câu 4 2 3 1 6 7 Số đi m 2 1 5 2 3 7


PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI H C Ọ KÌ II TRƯ N Ờ G TIỂU H C Ọ .............. L P Ớ 2 - NĂM H C Ọ .............. MÔN: TOÁN L p: ớ 2 ... Th i
ờ gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đ s 1 Phần 1: Tr c nghi m ệ (3 đi m ể )
Khoanh tròn vào ch cái đ t
ặ trư c đáp án đú ng.
Câu 1: Phép so sánh nào dư i ớ đây là đúng? A. 237 > 273 B. 310 < 300 C. 690 = 609 D. 821 < 841 Câu 2: Đồ v t ậ sau đây có d ng kh ạ ối nào? A. Khối l p ph ậ ư ng ơ B. Khối h p ộ ch nh ữ t ậ C. Khối c u ầ D. Khối trụ
Câu 3: Trong h p có 2 qu ộ
ả bóng xanh và 1 quả bóng đ . N ỏ am nh m ắ m t ắ và l y r ấ a 2 quả bóng t ở rong h p. H ộ i ỏ khả năng c 2 qu ả ả bóng Nam l y r ấ a đ u ề là bóng màu xanh là có th , ể không th hay ch ể c ắ ch n x ắ y ả ra? A. Không thể B. Có thể C. Ch c ch ắ n ắ
Câu 4: Phép tính nào dư i ớ đây có k t ế qu l ả n nh ớ t ấ ? A. 5 × 3 B. 2 × 7 C. 2 × 10 D. 5 × 2 Câu 5: Ch n câu ọ trả l i ờ thích h p. ợ Quãng đư ng t ờ nhà M ừ ai đ n t ế rư ng ờ dài kho ng: ả

A. 2 km B. 2 m C. 2 cm D. 2 dm Câu 6: K t ế qu c ả a
ủ phép tính 132 + 419 b ng bao ằ nhiêu? A. 551 B. 541 B. 540 D. 451 Phần 2: T l ự u n ( ậ 7 đi m ể ) Câu 7: Tìm hi u c ệ a s ủ ố l n nh ớ ất có ba ch s ữ khác ố nhau và s bé nh ố t ấ có ba chữ s . ố
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… Câu 8: Số? Hình bên có .... hình t gi ứ ác Câu 9: Khu vư n ờ A có 125 cây v i ả , khu vư n B ờ có nhi u h ề n khu v ơ ư n ờ A 68 cây v i ả . H i ỏ khu vư n B ờ có bao nhiêu cây v i ả ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 10: Quan sát bi u đ ể ồ tranh sau r i ồ tr l ả i ờ các câu h i ỏ :MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 2 – KẾT NỐI TRI THỨC
Mạch kiến thức, Số câu, số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng kĩ năng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Số câu 2 1 1 1 3 2 So sánh các số có ba chữ số. Phép cộng, trừ, nhân, Số điểm 1 0,5 1 2 1,5 3 chia các số trong phạm vi 1 000. Giải toán có lời văn.
Đại lượng và đo Số câu 1 1 các đại lượng: Đại lượng đo độ Số điểm 0,5 0,5 dài, đại lượng đo thời gian, tiền Việt Nam. Hình học: Kiểm Số câu 1 1 1 1
đếm, lắp ghép các Số điểm 0,5 1 0,5 1 hình, khối, tính độ dài đường gấp khúc. Số câu 1 1 1 1 Một số yếu tố Số điểm 0,5 3 0,5 3 thống kê và xác suất. Tổng Số câu 4 2 3 1 6 7 Số điểm 2 1 5 2 3 7
PHÒNG GD- ĐT …........... ĐỀ THI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............
LỚP 2 - NĂM HỌC .............. MÔN: TOÁN Lớp: 2 ...
Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đề số 1
Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1: Phép so sánh nào dưới đây là đúng? A. 237 > 273 B. 310 < 300 C. 690 = 609 D. 821 < 841
Câu 2: Đồ vật sau đây có dạng khối nào? A. Khối lập phương B. Khối hộp chữ nhật C. Khối cầu D. Khối trụ
Câu 3: Trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Nam nhắm mắt và lấy ra
2 quả bóng ở trong hộp. Hỏi khả năng cả 2 quả bóng Nam lấy ra đều là bóng màu
xanh là có thể, không thể hay chắc chắn xảy ra? A. Không thể B. Có thể C. Chắc chắn
Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? A. 5 × 3 B. 2 × 7 C. 2 × 10 D. 5 × 2
Câu 5: Chọn câu trả lời thích hợp.
Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng: A. 2 km B. 2 m C. 2 cm D. 2 dm
Câu 6: Kết quả của phép tính 132 + 419 bằng bao nhiêu? A. 551 B. 541 B. 540 D. 451
Phần 2: Tự luận (7 điểm)
Câu 7: Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số.
……………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………… …… Câu 8: Số?
Hình bên có .... hình tứ giác
Câu 9: Khu vườn A có 125 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 68 cây
vải. Hỏi khu vườn B có bao nhiêu cây vải?
……………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………… ……
Câu 10: Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo