Bộ 10 đề thi cuối kì 2 Toán 8 Kết nối tri thức có đáp án

18.2 K 9.1 K lượt tải
Lớp: Lớp 8
Môn: Toán Học
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề cuối kì 2 gồm đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết môn Toán 8 Kết nối tri thức mới nhất nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 8.

Số đề dự kiến: 10 đề; Số đề hiện tại: 10 đề

  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(18205 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 8 ĐỀ SỐ 01
A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Tổng Chương/ Vận dụng STT
Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng % Chủ đề cao điểm TN TL TN TL TN TL TN TL
Phân thức đại số. Tính chất
cơ bản của phân thức đại Phân thức 1 1 1 1 1 1
số. Các phép toán cộng, 20% đại số (0,25đ) (0,25đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ)
trừ, nhân, chia các phân thức đại số Phương
Phương trình bậc nhất một 1 1 2 trình bậc ẩn (0,25đ) (1,5đ) 22,5%
nhất và hàm Hàm số và đồ thị của hàm 2


số bậc nhất số (0,5đ)
Mô tả xác suất của biến cố 1
ngẫu nhiên trong một số ví (0,25đ)
Mở đầu về dụ đơn giản 2 3
tính xác suất Mối liên hệ giữa xác suất 15% (1,0đ)
của biến cố
thực nghiệm của một biến 1
cố với xác suất của biến cố (0,25đ) đó
Tam giác đồng dạng. Hình 1 1 32,5% Tam
giác đồng dạng (0,25đ) (0,25đ) 2 1 4 đồng dạng (2,0đ) (0,5đ)
Định lí Pythagore và ứng 1 dụng (0,25đ)
Một số hình Hình chóp tam giác đều, 2 1 5 khối
trong hình chóp tứ giác đều 10% (0,5đ) (0,5đ) thực tiễn
Tổng: Số câu 10 2 6 3 1 22 Điểm (2,5đ) (0,5đ) (4,0đ) (2,5đ) (0,5đ) (10đ)

Tỉ lệ 25% 45% 25% 5% 100% Tỉ lệ chung 70% 30% 100% Lưu ý:
Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, trong đó có
duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải
tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.


B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Số câu hỏi theo mức độ Chương/ Nội dung kiến
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm STT Nhận Thông Vận Vận Chủ đề thức tra, đánh giá biết hiểu dụng dụng cao 1
Phân thức Phân thức đại số. Nhận biết: 1TN 1TN 1TL 1TL đại số
Tính chất cơ bản – Nhận biết được các khái niệm cơ bản về 1TL
của phân thức đại phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác
số. Các phép toán định; giá trị của phân thức đại số; hai phân
cộng, trừ, nhân, thức bằng nhau.
chia các phân thức Thông hiểu: đại số
– Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số.
– Thực hiện được các phép tính: phép
cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối
với hai phân thức đại số. Vận dụng:
– Vận dụng được các tính chất giao hoán,


zalo Nhắn tin Zalo