Bộ 15 đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều có đáp án

11.9 K 5.9 K lượt tải
Lớp: Lớp 4
Môn: Toán Học
Bộ sách: Cánh diều
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 15 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 15)

  • Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.
  Word 10 1.4 K 707 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 611 306 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 393 197 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 313 157 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 10 242 121 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 226 113 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 172 86 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 175 88 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 140 70 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 114 57 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 118 59 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 12 229 115 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 171 86 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 11 178 89 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 304 152 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ đề giữa kì 1 gồm đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết môn Toán lớp 4 Cánh diều mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 4.

Số đề dự kiến: 15 đề; Số đề hiện tại: 15 đề

 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(11863 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:Ma trận đề thi giữa học kì I – Môn Toán lớp 4 – Cánh diều Năng lực, phẩm Số câu, Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng chất số điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Số và phép tính: các Số câu 3 1 1 3 2 số có nhiều chữ số; Số điểm 1,5 2 1 1,5 3 làm tròn số đến hàng trăm nghìn; số tự nhiên; phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đại lượng và đo các Số câu 1 1 1 2 1 đại lượng: Yến, tạ, Số điểm 0,5 0,5 1 1 1 tấn, giây, thế kỉ Hình học: góc nhọn, Số câu 2 2 góc tù, góc bẹt, đo góc; hai đường Số điểm 1 1 thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song Giải bài toán có lời Số câu 1 1 1 1 văn: bài toán rút về Số điểm 0,5 2 0,5 2 đơn vị. Tổng Số câu 6 2 2 2 8 4 Số điểm 3 1 3 3 4 6


PHÒNG GD- ĐT …...........
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
TRƯỜNG TIỂU HỌC .................
LỚP 4 - NĂM HỌC ............... MÔN: TOÁN Lớp: 4 ...
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: ................................................ Đề số 1
Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số “Chín trăm triệu” có số chữ số 0 là: A. 7 số B. 8 số C. 9 số D. 10 số
Câu 2. Giá trị của chữ số 7 trong số 3 075 239 là: A. 7 B. 70 C. 75 239 D. 70 000
Câu 3. Số 525 157 120 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: A. 525 000 000 B. 525 100 000 C. 525 200 000 D. 525 160 000
Câu 4.1 yến 8 kg = ….kg”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 18 B. 180 C. 8 D. 108
Câu 5. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, năm đó thuộc thế kỉ: A. XVIII B. XIX C. XX D. XXI
Câu 6. “Hình dưới đây có ……… góc tù”. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7. Mua 5 bàn chải đánh răng hết 75 000 đồng. Mua 3 chiếc như vậy thì hết số tiền là: A. 30 000 đồng B. 45 000 đồng C. 225 000 đồng D. 100 000 đồng
Câu 8. Hình dưới đây có số cặp cạnh song song là:

A. 1 cặp B. 2 cặp C. 3 cặp D. 4 cặp
Phần 2. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 38 042 + 42 237 73 402 – 8 500 10 785 × 9 8 697 : 3
…………………… …………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… …………………… ……………………
Câu 10. Điền số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
a) 3 tấn 45 kg = ………….kg
b) 7 450 kg = ……….tấn ……….yến
c) 1 phút 25 giây = ………….giây
d) 4 thế kỉ = …………. năm
Câu 11. Nhân dịp đầu năm học mới, nhà sách Kim Đồng có chương trình khuyến mãi như
sau: “Cứ mua 5 quyển sách được tặng 10 chiếc nhãn vở”.
a) Hỏi mua 15 quyển sách được tặng bao nhiêu chiếc nhãn vở? (1,5 điểm)
b) Theo em, Hòa muốn được tặng 40 chiếc nhãn vở thì cần mua bao nhiêu quyển sách? (0,5 điểm) Bài giải


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… Câu 12.
a) Tính bằng cách thuận tiện nhất. (0,5 điểm) 2023 + 13 258 – 23 + 742
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Tìm số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số của số đó là 29. (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo