Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 9)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
20,000 ₫
25 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 8)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 

(0 )
Word
20,000 ₫
11 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 7)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
20,000 ₫
14 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 6)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
20,000 ₫
12 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 5)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
20,000 ₫
12 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 4)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
20,000 ₫
13 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 3)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
20,000 ₫
13 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 2)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
20,000 ₫
13 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 1)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
20,000 ₫
13 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 11 Cánh diều ( đề 10)

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
Word
Miễn phí
12 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

6 giờ trước

Giáo án Powerpoint Chủ đề 8 HDTN 6 Chân trời sáng tạo:

Bộ bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1 )
50,000 ₫
18 1 Đã bán 1
TẢI NGAY

9 giờ trước

Giáo án Powerpoint Chủ đề 7 HDTN 6 Chân trời sáng tạo: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam

Bộ bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1 )
50,000 ₫
25 1 Đã bán 1
TẢI NGAY

9 giờ trước

Giáo án Powerpoint Chủ đề 6 HDTN 6 Chân trời sáng tạo: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện

Bộ bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1 )
50,000 ₫
22 1 Đã bán 1
TẢI NGAY

9 giờ trước

Giáo án Powerpoint Chủ đề 5 HDTN 6 Chân trời sáng tạo: Kiểm soát chi tiêu

Bộ bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1 )
50,000 ₫
27 1 Đã bán 1
TẢI NGAY

9 giờ trước

Giáo án Powerpoint Chủ đề 4 HDTN 6 Chân trời sáng tạo: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình

Bộ bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1 )
50,000 ₫
20 1 Đã bán 1
TẢI NGAY

9 giờ trước

Giáo án Powerpoint Chủ đề 3 HDTN 6 Chân trời sáng tạo: Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

Bộ bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1 )
50,000 ₫
25 1 Đã bán 1
TẢI NGAY

9 giờ trước

Giáo án Powerpoint Chủ đề 2 HDTN 6 Chân trời sáng tạo: Chăm sóc cuộc sống cá nhân

Bộ bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1 )
50,000 ₫
23 1 Đã bán 1
TẢI NGAY

9 giờ trước

Giáo án Powerpoint Chủ đề 1 HDTN 6 Chân trời sáng tạo: Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới

Bộ bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(1 )
50,000 ₫
28 1 Đã bán 1
TẢI NGAY

9 giờ trước

Giáo án Powerpoint Bài 34 Tin học 10 Kết nối tri thức: Nghề phát triển phần mềm

Bộ bài giảng điện tử Tin học 10 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
40,000 ₫
31 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

10 giờ trước

Giáo án Powerpoint Bài 33 Tin học 10 Kết nối tri thức: Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính

Bộ bài giảng điện tử Tin học 10 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

(0 )
40,000 ₫
29 0 Đã bán 0
TẢI NGAY

10 giờ trước

zalo Nhắn tin Zalo