Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Toán 11 Kết nối tri thức có đáp án

3.4 K 1.7 K lượt tải
Lớp: Lớp 11
Môn: Toán Học
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề giữa kì 2 gồm đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết môn Toán 11 bộ Kết nối tri thức mới nhất năm 2023 - 2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 11.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(3351 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 11 – BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG ĐỀ SỐ 1
A. MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút
Trắc nghiệm: 35 câu (70%)
Tự luận: 3 câu (30%)
Mức độ đánh giá Tổng Chương/Chủ
Nội dung/Đơn vị kiến TT Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao % đề thức TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL điểm
Phép tính luỹ thừa với số
mũ nguyên, số mũ hữu 2 2
tỉ, số mũ thực. Các tính Hàm số mũ và 1 chất 40%
hàm số lôgarit Phép tính lôgarit. Các 2 2 TL1a tính chất
Hàm số mũ. Hàm số 2 1 TL1b

lôgarit Phương trình, bất
phương trình mũ và 2 2 lôgarit
Góc giữa hai đường
thẳng. Hai đường thẳng 2 1 TL2a
vuông góc
Đường thẳng vuông góc
với mặt phẳng. Liên hệ
giữa quan hệ song song Quan hệ vuông 2 1
và quan hệ vuông góc 2 góc trong 60%
giữa đường thẳng và không gian mặt phẳng
Phép chiếu vuông góc.
Định lí ba đường vuông 2 1
góc. Góc giữa đường
thẳng và mặt phẳng
Hai mặt phẳng vuông 2 2 TL2b


góc. Góc giữa hai mặt
phẳng. Góc nhị diện và
góc phẳng nhị diện.
Hình lăng trụ đứng,
lăng trụ đều, hình hộp
đứng, hình hộp chữ
nhật, hình lập phương,
hình chóp đều, hình
chóp cụt đều
Khoảng cách trong 2 1 TL3 không gian
Thể tích một số hình khối 2 2 Tổng 20 0 15 0 0 4 0 1 Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% Tỉ lệ chung 70% 30% 100%
Lưu ý: Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng
phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.


ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 11
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Chương/ Nội dung/Đơn TT
Mức độ đánh giá Nhận Vận Vận dụng Chủ Thông đề vị kiến thức biết hiểu dụng cao Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm luỹ thừa với số mũ hữu tỉ
Phép tính luỹ
của một số thực dương.
thừa với số mũ – Biết các tính chất của phép tính luỹ thừa với số mũ thực.
nguyên, số mũ Thông hiểu: 2 2
Hàm số hữu tỉ, số mũ
– Giải thích được các tính chất của phép tính luỹ mũ và
thực. Các tính 1
thừa với số mũ hữu tỉ. hàm số chất
– Sử dụng tính chất của phép tính lũy thừa trong tính lôgarit
toán biểu thức số và rút gọn các biểu thức chứa biến. Nhận biết: Phép tính
– Nhận biết được khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a ≠ 1)
lôgarit. Các tính của một số thực dương. 2 2 TL1a chất
– Biết được các tính chất của phép tính lôgarit. Thông hiểu:


zalo Nhắn tin Zalo