Bộ 10 đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức có đáp án

19.7 K 9.9 K lượt tải
Lớp: Lớp 4
Môn: Tiếng việt
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )
Số trang: 56 trang


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 3 K 1.5 K lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 1.4 K 679 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 8)

   

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 1 K 493 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 771 386 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 551 276 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 503 252 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 536 268 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 456 228 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 709 355 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức (đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 3/2024. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 645 323 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề giữa kì 1 gồm đầy đủ ma trận và lời giải chi tiết môn Tiếng việt lớp 4 Kết nối tri thức mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Tiếng việt lớp 4.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(19749 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GI A Ữ H C Ọ KÌ 1 MÔN TIẾNG VI T Ệ – L P Ớ 4 (B SÁ CH K T Ế N I Ố TRI TH C Ứ V I Ớ CU C Ộ S N Ố G) A. PHẦN KI M TRA Đ C T n Số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 N i g câu, dung số ki m T T HT T T HT T T HT T T HT điể tra N L khá N L khá N L khá N L khá m c c c c Số 2 1 1 1 5 câu Câu Đ c 1,2 3 4 5 số hi u Số điể 1 0.5 0,5 1 3 m Số 1 1 1 1 4 Ki n ế câu Câu thức 6 7 8 9 số ti ng ế Số vi t điể 1 1 1,5 0,5 4 m Số 2 1 2 1 1 2 9 câu T ng Số điể 1 1 1,5 0,5 1,5 1,5 7 m

B. PHẦN KI M Ể TRA VI T T n Mức 2 Mức 3 Mức 4 TT Chủ đề M c 1 g TN TL TN TL TN TL TN TL Chính Số câu 1 1 1 Câu số 1 tả Số đi m ể 2 2 T p l ậ àm Số câu 1 1 2 Câu số 1 văn Số đi m ể 8 8 T ng s câu 1 1 2 T ng s đi m 2 8 10

ĐỀ S 1 ĐỀ KIỂM TRA GI A Ữ H C Ọ KÌ 1 NĂM H C Ọ 20.. – 20.. MÔN: TI N Ế G VI T Ệ – L P Ớ 4 A. PHẦN KI M TRA Đ C Ọ : (10 đi m ể ) I. Đ c ọ thành ti ng: ế (3 đi m ể ) - GV cho h c ọ sinh đ c ọ đo n ạ văn b n ả “Nhà phát minh 6 tu i ổ ” (Trang 51, 52 – SGK Ti ng ế Vi t ệ 4 t p ậ 1 - K t ế n i ố tri th c ứ v i ớ cu c ộ s ng) ố . Đ m ả b o ả đ c ọ đúng tốc đ , t ộ h i ờ gian 3 – 5 phút/ HS. - D a ự vào n i ộ dung bài đ c, ọ HS tr ả l i ờ câu h i ỏ : Câu nói c a ủ ngư i ờ cha: “Đây sẽ là giáo s đ ư i ờ thứ b y c a ủ gia t c ộ tôi!” th hi ể n đi ệ u gì ề ? II. Đ c t ọ h m ầ và làm bài t p ậ : (7 đi m ể ) TÌNH BẠN
Thỏ và Sóc rủ nhau vào r ng ừ hái qu . ả Mùa thu, hư ng ơ r ng ừ th m ơ ph c ứ hư ng qu ơ ả chín. Ở trên m t ộ cây cao chót vót, Th r ỏ eo lên sung sư ng : ớ
- Ôi chùm quả chín vàng m ng kì ọ a, ngon quá ! Thấy chùm quả v t ắ v o cao t ẻ ít, Sóc v i ộ vàng ngăn b n ạ : - C u ậ đ ng l ừ ấy, nguy hi m ể l m ắ . Nh ng
ư Thỏ đã men ra. Nó cố v i ớ . Trư t
ợ chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm đư c ợ áo Thỏ còn tay kia k p ị v i ớ đư c ợ m t ộ cành cây nh ỏ nên c ả hai bị treo lơ l ng
ử trên không chứ không bị r i ơ xu ng ố khe núi đ y ầ đá nh n. ọ Cái cành cây cong g p ậ h n l ẳ i ạ . Sóc v n ẫ cố s c ứ giữ ch t ặ áo Th . ỏ Ti ng ế răng r c
ắ trên cành cây càng kêu to h n. ơ - C u ậ bỏ t r ớ a đi kẻo c u ậ cũng b r ị i ơ theo đ y ấ . Thỏ nói v i ớ Sóc r i ồ khóc òa. - T không b ớ c ỏ u ậ đâu. Sóc cư ng quy ơ t ế .

Bác Voi cao l n ớ đang làm vi c ệ g n ầ đ y ấ nghe ti ng ế kêu c u ứ ch y ạ t i ớ . Bác vư n m ơ ình đ a chi ư c ế vòi dài đ đ ỡ ư c ợ c hai ả xu ng an t ố oàn. Bác âu y m ế khen : - Các cháu có m t ộ tình b n t ạ h t ậ đ p. ẹ Câu 1 (0,5 đi m
ể ). Thỏ và Sóc r nhau ủ vào r ng l ừ àm gì? A. R nhau ủ vào r ng hái ừ hoa. B. Rủ nhau vào r ng hái ừ qu . ả C. Rủ nhau vào r ng t ừ ìm b n. ạ Câu 2 (0,5 đi m
ể ). Khi Thỏ bị trư t
ợ chân ngã, Sóc đã làm gì? A. V i ộ vàng ngăn Th . ỏ B. Túm lấy áo Th và c ỏ ư ng ơ quy t ế không b r ỏ i ơ b n. ạ C. Cùng v i ớ Th t ỏ úm l y cành cây ấ . Câu 3 (0,5 đi m
ể ). Khi Thỏ bị ngã nhào, Th nói ỏ v i
ớ Sóc câu gì? Hãy ghi l i ạ câu nói đó:
..................................................................................................................................... Câu 4 (0,5 đi m
ể ). Việc làm c a Sóc nói ủ lên đi u gì ề ? A. Sóc là ngư i ờ b n ạ r t ấ kh e. ỏ B. Sóc là ngư i ờ b n chăm ạ ch . ỉ C. Sóc là ngư i ờ s n ẵ sàng quên b n ả thân mình đ c ể u b ứ n. ạ
Câu 5 (1,0 đi m ể ). Câu chuy n ệ Tình b n có n ạ i ộ dung là gì?
.....................................................................................................................................


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo