Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2023 có đáp án

6.3 K 3.2 K lượt tải
Lớp: Lớp 8
Môn: Ngữ Văn
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 10 TL lẻ ( Xem chi tiết » )
Số trang: 59 trang


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 10

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 1.3 K 627 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 9

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 859 430 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 8

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 689 345 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 7

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 435 218 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 6

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 667 334 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 5

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 444 222 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 4

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 288 144 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 3

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 309 155 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 2

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 493 247 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 8 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 1

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 380 190 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề giữa kì 2 môn Ngữ văn 8 mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Ngữ văn lớp 8.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(6307 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:


ĐỀ 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Mức độ cần đạt Vận Nội dung Thông Tổng Nhận biết Vận dụng dụng hiểu cao - Tên văn - Hiểu bản, tác được tình giả. cảm, cảm
- Ngữ liệu: Đoạn - Xác định xúc được thơ trong sách phương gửi gắm I. giáo khoa Ngữ thức biểu qua đoạn ĐỌC văn 8 tập hai, đạt. thơ
HIỂU ”Ông đồ” – Vũ - Xác định Đình Liên được câu theo mục đích nói và chức năng Số câu: 3 1 4 Tổng Số điểm: 2,0 1,0 3,0 Tỉ lệ: 20% 10% 30% II. Câu 1. Viết đoạn LÀM - Trình bày suy văn VĂN nghĩ của em về việc giữ gìn những nét đẹp văn hóa

truyền thống của dân tộc trong thời đại ngày nay Câu 2. Viết - Thuyết minh về bài văn một di tích lịch sử hoặc một danh lam thắng cảnh. Số câu: 1 1 2 Tổng Số điểm: 2,0 5,0 7,0 Tỉ lệ: 20% 50% 70% Số câu: 3 1 1 1 6 Tổng Số điểm: 2,0 1,0 2,0 5,0 10,0 cộng Tỉ lệ: 20% 10% 20% 50% 100%


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới: “Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?” (Ngữ văn 8, tập 2)
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn thơ trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2 (0,5 điểm): Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ?
Câu 3 (1,0 điểm): Xác định câu nghi vấn trong khổ thơ trên và nêu chức năng của nó?
Câu 4 (1,0 điểm): Đoạn thơ trên đã thể hiện cảm xúc gì của nhà thơ?
PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm): Từ những vần thơ cảm động, sâu lắng trong bài “Ông đồ”, hãy
viết đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về việc giữ gìn những nét đẹp
văn hóa truyền thống của dân tộc trong thời đại ngày nay.
Câu 6 (5,0 điểm): Thuyết minh về một di tích lịch sử hoặc một danh lam thắng cảnh ở quê hương em. HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1: Đọc hiểu (3,0 điểm) Câu 1
- Đoạn thơ trên được trích từ văn bản Ông đồ. (0,5 điểm)
- Tác giả: Vũ Đình Liên. Câu 2
- Thể loại: thơ ngũ ngôn (thơ năm chữ). (0,5 điểm)
- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm Câu 3
- Đoạn thơ trên đã thể hiên nỗi niềm xót xa, thương tiếc của nhà

(1,0 điểm)
thơ trước việc vắng bóng hình ảnh ông đồ vào mỗi dịp xuân về.
Từ hình ảnh ông đồ, thi sĩ đã liên tưởng tới hình ảnh “Những
người muôn năm cũ” và tự hỏi. Câu hỏi tu từ đặt ra là một lời tự
vấn, tiềm ẩn sự ngậm ngùi day dứt. Đó là nỗi niềm trắc ẩn, xót
thương cho những người như ông đồ đã bị thời thế khước từ. Câu 4
- Câu nghi vấn: Những người muôn năm cũ (1,0 điểm) Hồn ở đâu bây giờ?
=> Bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
Phần 2: Tạo lập văn bản (7,0 điểm) Câu 5
* Yêu cầu về hình thức: đảm bảo dung lượng, đúng kiểu văn (2,0 điểm)
nghị luận, có sự kết hợp các phương thức biểu đạt, có trình tự
mạch lạc, diễn đạt rõ ý.
* Yêu cầu về nội dung: HS đảm bảo các ý cơ bản
- Giải thích thế nào là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc?
(Đó là những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta được hun
đúc, bổ sung và lan tỏa trong lịch sử dân tộc, trở thành tài sản tinh
thần đặc sắc, tạo nên sức mạnh gắn kết cộng đồng và để phân biệt
sự khác nhau giữa dân tộc này với dân tộc khác trong cộng đồng nhân loại.)
- Biểu hiện của việc giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống
của dân tộc trong giai đoạn hiện nay:
+ Tu sửa những di tích lịch sử
+ Một số bạn say mê với văn hóa dân gian
+ Tìm hiểu về lịch sử truyền thông dân tộc
+ Say mê với các tác phẩm văn học dân gian, các loại hình văn hóa lễ hội
- Vai trò, tác dụng của giữ gìn bản sắc văn hóa


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo