Bộ 15 đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 có đáp án

8.1 K 4 K lượt tải
Lớp: Lớp 9
Môn: Ngữ Văn
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 15 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 15

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 324 162 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 14

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 8 155 78 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 13

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 135 68 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 12

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 117 59 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 11

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 82 41 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 10

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 96 48 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 9

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 71 36 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 8

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 76 38 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 7

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 59 30 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 6

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 9 72 36 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 4

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 87 44 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 5

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 89 45 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 3

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 74 37 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 2

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 78 39 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 9 - Đề 1

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 82 41 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 15 đề thi giữa kì 1 môn Ngữ văn 9 mới nhất năm 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Ngữ văn lớp 9.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(8073 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN 9
Mức độ nhận thức Tổng Nội Vận dụng % Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TT dung/đơn cao điểm năng vị kiến TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL thức Đọc hiểu các văn bản Đọc 1 trung đại 0 2 ½ 0 2 ½ 0 0 0 0 60 hiểu (văn xuôi/ truyện thơ) - Nghị luận văn học 2 Viết 0 1* 0 2* 0 2* 0 1* 40 - Thuyết minh Tổng 0 35 0 25 0 30 0 10 100 Tỉ lệ % 35% 25% 30% 10% Tỉ lệ chung 60% 40%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1
Số câu hỏi theo mức độ nhận Nội
Mức độ kiến thức, thức dung Đơn vị TT
kĩ năng cần kiểm tra, Vận kiến kiến thức Nhận Thông Vận đánh giá dụng thức biết hiểu dụng cao 1 ĐỌC
Đọc hiểu Nhận biết: 2 ½TL 2 ½TL HIỂU
các văn - Nhận diện được thành ngữ/ bản trung điển tích
đại (văn - Chỉ ra được câu thơ/câu xuôi/
văn có sử dụng ước lệ tượng truyện trưng thơ)
- Nêu được sự kiện lịch sử/
nhân vật được nhắc tới trong đoạn trích
- Chỉ ra được kiểu câu/ quan
hệ từ được dùng Thông hiểu:
- Giải thích được ý nghĩa của thành ngữ/ điển tích
- Chỉ ra được vẻ đẹp của
nhân vật qua sự kiện lịch sử/ đoạn thơ
- Phân tích được tác dụng
của kiểu câu/ quan hệ từ


trong việc khắc họa nội dung câu/ đoạn
- Liên hệ được tác phẩm cùng đề tài 2
VIẾT Nghị luận Nhận biết: 1TL*
văn học - Xác định được kiểu bài
nghị luận văn học, dạng viết đoạn văn cảm thụ
- Nhớ được nội dung, nghệ
thuật cơ bản của đoạn trích văn học đã học Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung, nghệ
thuật của văn bản/ đoạn trích
văn học trung đại đã học. Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng tạo
lập văn bản, kiến thức về tác
giả, văn bản/đoạn trích để
viết đoạn văn cảm thụ văn
học hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu của đề bài. Vận dụng cao:
- Sử dụng các yêu cầu tiếng
Việt phù hợp, hiệu quả trong


việc phân tích, cảm thụ văn bản/ đoạn trích
Thuyết Nhận biết: 1TL*
minh về - Xác định được kiểu bài
tác giả/ thuyết minh, vấn đề cần tác phẩm thuyết minh.
- Nắm được những nội dung
cơ bản về tác giả, tác phẩm Thông hiểu:
- Trình bày được những nét
cơ bản về tác giả và tác phẩm Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng tạo
lập văn bản, kiến thức về tác
giả, tác phẩm để viết đoạn
văn thuyết minh hoàn chỉnh
đáp ứng yêu cầu của đề bài. Tổng 2 ½TL 2 ½TL 1TL 1TL Tỉ lệ % 35 25 30 10 Tỉ lệ chung 60 40


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo