Bộ đề thi Toán lớp 4 Cuối kì 2 năm 2023 (có đáp án)

39.4 K 19.7 K lượt tải
Lớp: Lớp 4
Môn: Toán Học
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Bộ tài liệu bao gồm: 64 TL lẻ ( Xem chi tiết » )


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

 • 1

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2023 (Đề 65)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 3.1 K 1.6 K lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 2

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2023 (Đề 64)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 7 4.7 K 2.4 K lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 3

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2023 (Đề 63)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 6 673 337 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 4

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2023 (Đề 62)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 6 598 299 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 5

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2023 (Đề 61)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

   

  Word 9 378 189 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 6

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 60)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 803 402 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 7

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 59)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 384 192 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 8

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 58)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 338 169 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 9

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 57)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 351 176 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 10

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 56)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 247 124 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 11

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 55)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 772 386 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 12

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 54)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 190 95 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 13

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 53)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 173 87 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 14

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 52)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 307 154 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 15

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 51)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 196 98 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 16

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 50)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 296 148 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 17

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 49)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 209 105 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 18

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 48)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 253 127 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 19

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 47)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 160 80 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 20

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 46)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 241 121 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 21

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 45)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 249 125 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 22

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 44)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 179 90 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 23

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 43)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 181 91 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 24

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 42)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 245 123 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 25

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 41)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 180 90 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 26

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 40)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 666 333 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 27

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 39)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 158 79 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 28

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 37)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 264 132 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 29

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 36)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 263 132 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 30

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 35)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 179 90 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 31

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 34)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 147 74 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 32

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 33)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 231 116 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 33

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 32)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 195 98 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 34

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 31)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 288 144 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 35

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 30)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 279 140 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 36

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 29)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 409 205 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 37

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 28)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 251 126 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 38

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 27)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 507 254 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 39

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 26)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 156 78 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 40

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 25)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 153 77 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 41

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 24)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 170 85 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 42

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 23)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 260 130 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 43

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 22)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 167 84 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 44

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 21)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 200 100 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 45

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 20)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 160 80 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 46

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 19)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 242 121 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 47

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 18)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 5 293 147 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 48

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 17)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 182 91 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 49

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 16)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 154 77 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 50

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 15)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 6 293 147 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 51

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 14)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 173 87 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 52

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 13)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 194 97 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 53

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 12)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 324 162 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 54

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 11)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 150 75 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 55

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 10)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 328 164 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 56

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 9)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 260 130 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 57

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 8)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 145 73 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 58

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 7)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 147 74 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 59

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 6)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 2 176 88 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 60

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 5)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 153 77 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 61

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 4)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 217 109 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 62

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 3)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 3 584 292 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 63

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 2)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 7 594 297 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • 64

  Đề thi Toán lớp 4 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (Đề 1)

  Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

  Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  Word 4 207 104 lượt tải
  25.000 ₫
  25.000 ₫
 • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 65 đề thi Toán 4 cuối học kì 2 có ma trận và lời giải chi tiết, mới nhất năm 2022 - 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Toán lớp 4.
 • File word có lời giải chi tiết 100%.
 • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(39385 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II – TOÁN LỚP 4
Năng lực, phẩm Số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng chất câu, TN TL TN TL TN TL TN TL số điểm Số tự nhiên và Số câu 4 1 1 5 1 các phép tính với số tự nhiên, phân số và các Số 2 (mỗi 2 0,5 2,5 2 phép tính với điểm câu chúng. Dấu hiệu 0,5 chia hết cho điểm) 2,3,5,9.
Đại lượng và đo Số câu 1 1 1 2 1 các đại lượng Số 0,5 0,5 2 1 2 điểm - Yếu tố hình Số câu 1 1 2 học. Số 0,5 0,5 1 1 - Giải toán về điểm tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số

đó - Giải bài toán về TBC Tổng Số 4 2 2 1 2 7 6 câu Số 2 1 4 0,5 0,5 3,5 6,5 điểm


PHÒNG GD- ĐT …............ ĐỀ THI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............
LỚP 4 - NĂM HỌC ................ MÔN: TOÁN Lớp: 4 ...
Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Đề số 1
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1. Trong số 912 345, chữ số 1 có giá trị là: A. 1 B. 1 000 C. 12 345 D. 10 000
Câu 2. Phân số bằng phân số nào trong các phân số sau? A. B. C. D.
Câu 3. Chữ số điền vào dấu * trong số
để được số chia hết cho 9 là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 4. Trong các phân số: ; ; ; ; ;
, phân số lớn hơn 1 là: A. ; B. ; C. ;
D. Tất cả các phân số đã cho
Câu 5. của 45 m là: A. 27 m B. 18 m C. 25 m D. 30 m
Câu 6. Trong hộp có 15 cây bút đỏ và 33 cây bút xanh. Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là:

A. B. C. D.
Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Hình bình hành ABCD (hình dưới) có: A 6cm B 3cm 4cm D H C a) AB song song với AD. b) AD song song với BC.
c) Chu vi hình bình hành ABCD là 20 cm.
d) Diện tích hình bình hành ABCD là 24 cm2. Phần 2. Tự luận
Câu 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 106 m2 = ................... dm2
b) 5 tạ 8kg = ................... kg
c) 7 dm2 9 cm2 = ...................... cm2
d) 2 034 kg = ......... tấn .......... kg Câu 9. Tính. a) +
= ....................................................................................................................... b)
- = ........................................................................................................................ c)
+ : = .................................................................................................................


Xem thêm ...
zalo Nhắn tin Zalo